Shell is not just quitting Alaska

Today Shell announced that they will stop drilling for oil on the continental shelve in the Chutki sea north of Alaska. This is bigger news than it seams at first hand.

The oil industry is valued on the basis of the oil reserves they poses. Nobody can measure this because the oil is buried under thousands of feet of rock and ocean. So financial experts rely on the estimations of geologists to make an appraisal of the potential. Oil companies need to have enormous reserves in order to justify their enormous stock values…it’s an obligation to their shareholders to possess lots of reserves. The value of the reserves can be checked by drilling test holes.

The good cheap fields like Texas, North Sea, Nigeria has been drilled to the last drop, something well understood because of the Peak Oil theory. Since the 1980’s oil companies have been drilling more and more extreme type of oil (tar sands, fracking) and more and more extreme locations like deep sea Gulf of Mexico. Every time oil geologists promised massive amounts of oil, but every time the prospects proved more expensive, less rewarding and dangerous (oil spill GOM) than yesterfield.

There were only couple of undrilled places: the dark side of the moon, the empty quarter in Saudi Arabia and ….. Alaska.

What happened today is that the oil industry as a whole has said … “Sorry, that Polar oil thingy?…not going to happen”

Expect major write offs from the oil majors, steep devaluation of oil stock and oil service industry and maybe, maybe a call for a plan B from them to guarantee our energy safety in the future.

The world is a sunnier place today!

Pork Cycle meets Peak Oil

The pork cycle, one of the few credible economic theories I know: a high market price for a product signals producers to invest in production capacity, by the time the capacity is available massive amounts of products enter the market leading to price drops. Prices fall so low that for some producers not even the marginal costs are recovered: they go bust. The stocks of the product run down, prices start rising. Shortages occur signaling producers to…..boom bust repeat

The fossil energy market has been very different: after the Second World War massive fields were brought into production (Ghawar in Saudi, Texas, later the North Sea, Alaska, GOM) that could be switched into a higher gear by just opening the throttles. The guy with the biggest throttle (Saudi) determined the price, it adjusted the flow of oil (almost realtime) to such a level that the market was (more or less) in balance at a price it desired.

This worked nicely for over half a century, but then came 2005. Economies were soaring, demand increased to unbelievable levels but Saudi stuttered. It couldn’t open its valves far enough to stabilize the price. Prices started rising. Two years later oil cost 147$ a barrel. Economists (the talking heads on TV) had always said that the global economy ran on 30$ oil. Oops.
Lehman fell, central banks started to fix the problem with massive amounts of free money for the banks.

Now a historical interpretation from myself: fracking as technology had been known for a long long time, but it was way too expensive to actually use. The free money flooding the investment market suddenly made fracking viable. BUT:

Now a technology was introduced into the Fossil Fuel industry that resulted in oilfields without a tap: development was so expensive (way higher than offshore) that production was always flat out from the start.

We have been in the first up leg of the Fracking Pork Cycle: consistent 100+$ shale oil invited everybody and his mother to start fracking. The market saturated. Saudi now needs every dollar it earns for its exploding population and is NOT throttling back anymore:
IMG_3813.JPG

Now let’s apply some economic theory and do some predictions:
* prices plummet (happening)
* countries relying heavily on oil revenue (Saudi, Russia) will start looking for ways to increase the oil price : wars in Ukraine and Iraq?
* countries that dislike Russia and Saudi will do everything they can to keep the market flooded, leading to economic havoc there

In the long run low prices will kill frackers: their need for free (QE) money is starting to hurt the western economies because low rent causes bad investments being made. Once QE stops fracking instantly dies leading to soaring oil prices, killing western economies.

My advise? Stop free money, don’t start fracking elsewhere, oil prices will slowly increase. Renewables, already delivering cheaper energy than oil and coal, will quickly pick up the gauntlet. We transform away from fossil society. Russia and Saudi see what’s happening, get a last shipload of money from the expensive oil and can prepare.

We live long and prosperous and have at least a fighting chance to save the planet. Or so.

IMG_3865.JPG

PeakOil voor GroeiAdepten

Het moet maar weer eens, een PeakOil stukje.

Je hoort er niet meer zoveel over, dat PeakOil. Nadat de wereldolieproductie van “crude” piekte in 2005 hobbelden we met een allengs mankere financiële sector naar 2008 toe waarin duidelijk werd dat je een op Fossiele Energie gebouwde groeieconomie niet oneindig kon opblazen als die Fossiele Energie opraakt. Het hele financiële bouwwerk van Lehman donderde in elkaar door een verkeerde gok op olieprijzen. Ze gokten op prijzen veel lager dan de 140 dollar per vat die op de borden kwamen. Onze “onafhankelijke” centrale bankiers deden wat de TBTF-banken eisten : gratis geld om hun nepschulden, nepzekerheden en nepwinsten intact te laten. Al die triljoenen dollars werden omgezet in “investeringen” om de economie weer aan te jagen en gingen naar diepzee-olie, teerzandprojecten en oh ja, schaliegas.
En de wereldeconomie herstelt. Yup. Gelooft u het zelf? Inmiddels zijn er zoveel oorlogen in het midden oosten en Noord Afrika dat het ontluikende oliegebruik daar onklaar is gemaakt. Het westen heeft ook niet stilgezeten en heeft iets zuiniger auto’s op de weg gekregen. Niet omdat de de Golf zoveel zuiniger is geworden overigens, maar omdat we nog maar zo weinig kunnen lenen van de banken dat er niet meer dan een UP op het verlanglijstje komt.

En dan die olieprijs he? We weten uit gedegen “wetenschappelijke economisch” (altijd grappig die twee woorden naast elkaar) onderzoek dat olie duurder dan 30$ per vat de westerse exponentiële groei onmogelijk maak, iets wat nu al sinds 2008 aangetoond wordt. Maar onze VVD blijft optimistisch en laat DNB rapporteren dan in 2016 dan EINDELIJK de olieprijs gaat dalen en dat daardoor de economie FORS gaat groeien (1,5%, dat was vroeger reden voor kamervragen, zulke lage groei).

Ik ga jullie uit een droom helpen : ons landje heeft nog niet, nul, noppes, nada gedaan om haar economie te defossiliseren. Nou vooruit, we hebben Aldel failliet laten gaan, OK. Maar voor de rest is Shell nog steeds ons grootste bedrijf, is alleen Schiphol overgestapt op elektrische bussen, hebben we miljoenen en miljoenen uitgegeven aan plug-in hybrides die door de leaserijders doodleuk vol benzine geplempt worden en zo voort.

Nee, als, ik zeg ALS, de economie aan gaat trekken dan zal blijken dat de olie die al onze bestelbusjes en distributieketens nodig hebben opeens toch weer 125-150-175 dollar per vat gaat kosten: (hier de ontwikkeling van de opsporingkosten en productiegroei voor de drie grootste oliebedrijven ter wereld)
20140611-234139-85299056.jpg

Dan tellen we daarbij het tragische verlies van de laatste regio op aarde waar de olieproductie nog steeg (Mosul) en het Saoedische CBS dat berekende dat dat land rond 2023 alle olie die ze produceert zelf nodig zal hebben. Ik noem de exponentieel stijgende vraag uit Chindia express niet, daar mag René Leegte over filosoferen de volgende keer dat hij de preekstoel beklimt.

Er zijn nog wel een paar continenten die hun oliegebruik zullen zien kelderen overigens (Zuid-Azië, Zuid-Amerika , Afrika) maar voor de sociale gevolgen daarvan zullen we wel even een paar decennia de andere kant op moeten kijken, it aint gonna be pretty. Misschien stort het hard genoeg in om onze oliedorst nog een jaartje of 10 te lessen, who knows.

Dus NEE, ik geloof niks van onze “economen”. Ze leven in een wereld waar geld een productie middel is en geloven dus echt dat het wel goed gaat komen met onze oliedorst. Ik denk daar anders over.

Ben ik negatief over onze toekomst? nee hoor!
Defossiliseren kan je leren! En volgens mij wordt dat hartstikke leuk!

(Geïnspireerd door een posting van Simon Kalf op de PeakOil discussiegroep)

Geannoteerde speech van Rene Leegte over Schaliegas

Bedankt René voor de tekst van je speech vanmiddag, tussen <> mijn commentaar

Vandaag hebben wij het over aardgas: CH4. Soms komt dat uit zandsteen, soms uit een leisteen laag. Leisteen in het Engels is shale, soms slecht vertaald als schalie. Voorzitter het zijn weinig harde feiten die wij vandaag hebben. <FEIT : CH4 is een extreem sterk broeikasgas. Als 1% ervan lekt is het al net zo vervuilend als steenkool, in de VS wordt bij schaliegasputten vaak eerder 5% lekkage gemeten>

Het debat vandaag gaat dan ook over nieuwsgierigheid, over vertrouwen in wetenschap. <99,7% vd wetenschappers erkent klimaatverandering en onderschrijft de noodzaak van het afbouwen van fossiel gebruik> Het debat gaat tussen partijen met geharnaste, vooringenomen stellingen en partijen die de waarde van alternatieven in de energietransitie willen onderzoeken. het debat gaat tussen partijen die een onderzoek aanvragen, maar voor de start van het onderzoek al een conclusie hebben getrokken, tegenover partijen die onderzoek aanvragen en nieuwsgierig met vertrouwen in de wetenschap de resultaten van dat onderzoek afwachten. <Energie transitie betekent voor GroenLinks inderdaad van fossiel naar niet fossiel, voor de VVD betekent het van fossiel naar fossiel, dat kan je vooringenomen noemen, ik noem het een bewuste keuze in het belang van ons nageslacht. Het is een beetje als wachten op de uitslag van een onderzoek naar humane methoden van executeren : het eindresultaat is toch altijd de dood, wij kiezen ervoor om daar niet aan mee te doen >

De VVD vindt dat minister Kamp een verstandig besluit heeft genomen door onderzoekboringen <de wet kent geen “onderzoeksboringen”, uitsluitend opsporingsvergunningen met daaraan automatisch gekoppelde winningsvergunningen> uit te stellen en eerst nader onderzoek te doen naar schaliegas. Voor de VVD is het belangrijk dat alle aspecten van de gaswinning worden onderzocht. <Je kan dit standpunt een miljoen keer herhalen maar het wordt er niet beter van : Eerst de nut en noodzaak discussie, en DAN (bij positief blijken van EN nut EN noodzaak) pas onderzoeken hoe en waar>

Zonder onderzoeksresultaten blijven we een emotionele discussie voeren. <Nee hoor, de schaliegas hype in de VS stort keihard in omdat het gratis geld waarmee het betaald is opraakt. De verwoestte landschappen, vervuilde grond en waardeloze huizen zullen nog decennia hele regio’s in armoede gedompeld houden> terwijl de VVD haar beslissing op feiten wil kunnen baseren. ik zit er neutraal in, het kan alle kanten op gaan. Het goede van het onderzoek is dat het een brede dialoog op gang brengt, waarbij mensen zorgen en kansen met elkaar kunnen bespreken. <behalve dat de standpunten van 169 gemeentes en 9 provincies genegeerd zullen worden>

Inmiddels is het debat zo gepolitiseerd dat zelfs neutrale wetenschappers in een voor- of tegenkamp worden gezet. <Heb je daar voorbeelden van? Ik ken eigenlijk geen wetenschappers die nou eens dolgraag heel Nederland lek willen prikken om te kijken of de VVD gelijk heeft met haar stelling dat we ons EN energie onafhankelijk kunnen maken EN de industrie van gratis aardgas kunnen voorzien> Van de vele mensen die ik in het debat over de gaswinning ben tegen gekomen, is René Couperus, de enige die zichzelf omschreef als schaliegasagnost. Hij bekende dat hij het niet wist, de feiten <welke feiten?> niet kende en niet weet waar hij aan toe is. Voorzitter, daarmee heeft René de rol van het jongetje dat roept dat de keizer geen kleren aan heeft. <Lars roept: “Kijk, de schaliegaskeizer heeft geen kleren aan!!!!>

Want we weten het nog niet, misschien is de kwaliteit van het gas in de leisteenlaag niet goed, misschien is het een fantastische grondstof voor de chemische industrie zijn? <kijk eens naar regel 1 hierboven, we hebben het over CH4, een van de eenvoudigste en meest onderzochte moleculen die bestaan, wat verwacht je wat we gaan ontdekken? Een kankermedicijn?> Misschien kan het heel goed veilig en schoon gewonnen worden? Misschien ook wel helemaal niet? Het zijn vragen die wij met dit debat niet kunnen beantwoorden. Daar zijn onderzoeken voor nodig. <Want uit een literatuurstudie zal blijken dat Nederlands grondwater niet vervuilbaar is? Of dat ons land toch niet 100x zo dichtbewoond blijkt als Texas? Of dat in Nederland gewonnen methaan geen broeikas effecten heeft?>

Voorzitter, iedereen die vandaag claimt het te weten trekt een motie van wantrouwen tegen het onderzoek. <Yep, want de WC-eenden die Henk elke keer voor veel geld aan het werk zet hebben de conclusie al klaar voor de eerste letter op papier staat> Hoe kun je met droge ogen onderzoek aanvragen en vervolgens al voor de uitvoering van het onderzoek je conclusie klaar hebben? < Omdat schaliegas ons NIET afhelpt van onze fossiel verslaving René>

Ik ben boos, omdat mijn zorgen liggen bij bewoners die het ook niet meer snappen en die zich door dit soort debatten zullen afvragen wat er nu echt aan de hand is. <En ik word freaking boos omdat JIJ weigert te luisteren naar de zeer heldere uitspraak van 169 gemeentes en 9 provincies : “wij motten geen schaliegas”. JIJ brengt elke keer twijfel met weer een WC-eend rapport vol achterhaalde, verdraaide en zelfs wetenschappelijk aantoonbaar onjuiste informatie>

Mijn zorg is ook dat Nederland nooit een innovatieve economie wordt als wij tegen alles nee zeggen. <Hahahahahahahaha! You fucking just made my day! Die is echt goed! Schaliegas is de doodsstrijd van het fossiele tijdperk en omdat GroenLinks, D66, SP en PvdD dat over willen slaan en direct voor het duurzame alternatief gaan (warmtepompen, geothermie en windmolens) zijn we niet “innovatief”. Weet je wat je doet? Frack Off!! >We willen windmolens, maar lopen weg voor de beslissing waar ze moeten komen. We willen geen kernenergie, we willen geen kolen. We willen wel gas <zo snel mogelijk afbouwen>, maar we willen geen schaliegas, en we willen geen gas uit Rusland en we willen geen biobrandstoffen < inderdaad! we willen innoveren! innoveren! innoveren!>. Maar alleen op zonnepanelen blijft het licht niet aan <Waarom niet? Ooit van flow batterijen gehoord?>. De VVD is optimistisch <over de baantjes die bij Shell, Quadrilla en EBN in het verschiet liggen> en nieuwsgierig <naar de koerswinst van Shell> . Op basis van feiten willen wij een beslissing kunnen nemen. Wie op voorhand tegen de resultaten van grondig onderzoek is, had dat onderzoek niet moeten aanvragen. <NEEEEEEEE, we willen eerst antwoord op de nut en noodzaak vraag en DAN onderzoek> In die zin snap ik de haast van het debat. Feiten zijn lastig als ze je even niet uitkomen. <Methaan is een 25x zo sterk broeikasgas als kooldioxide>

Voorzitter, mijn hartekreet is dat wij onze rol als parlementariër serieus nemen en op basis van feiten een rationele afweging maken. <Dat zou voor de VVD een novum zijn in het schaliegasdebat> Voorzitter, het negeren van feiten, van dat wat is, is net zo zinvol als een kat leren blaffen.

Tweede termijn

Bovendien, wie verder kijkt dan haar neus lang en bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkelingen in de VS, Rusland en de Oekraïne, snapt dat wij ons een taboe op nieuwsgierigheid niet kunnen veroorloven. <Dus je breekt je hele verhaal hierboven af (wetenschap, feitjes, dat soort onbenulligheden) en begint ons weer bang te maken met holle retoriek? LOSER!!!!> Bovendien voorzitter, de stille energierevolutie is niet gas in de VS, maar de onconventionele olie. De zogenaamde Arabische lente heeft voor veel productieverlies in die regio geleid. Het verlies van olieproductie in Sudan, Iran, Libië en Syrië van meer dan 3 miljoen barrel per dag, is meer dan gecompenseerd door de toegenomen productie in de VS. Dat is de reden dat de olieprijs stabiel blijft en op langere termijn iets dalend. <Yep, en die olie kost 100$ per vat om te produceren en meer olie is alleen voor nog meer geld beschikbaar, PeakOil is een feit en zal de wereld voorgoed veranderen> Dat is de reden dat een bedrijf als Vopak verlies maakt, omdat een voorraad olie morgen minder waard dan is vandaag <Professionals in het duurzaamheidsvak wijzen hier op de #CarbonBubble als oorzaak van neergang van Fossiele Bedrijven>. Ook dit zijn ongemakkelijke feiten die wij zullen moeten wegen. <Ik dacht dat we het over schaliegas hadden, wat heeft uit steen geknepen teer ermee te maken? Bedankt voor het omverhalen van je eigen verhaal>

TwitterVolgen

“#Shell HQ, we have a problem” (over de #CarbonBubble)

Vandaag publiceert Milieudefensie een rapport over de voorraden olie en gas die Shell in de boeken heeft staan als “reserves”. Het IPCC heeft berekend dat fossiele bedrijven ongeveer 80% van hun reserves in de grond moeten laten zitten als we als mensheid een kans willen maken om de wereldwijde temperatuurstijging sinds 1750 onder de twee graden Celsius te houden.

Bij Milieudefensie denk ik altijd aan aan bomen vastgeketende aksievoerders en andere media-aandacht trekkend geweld. Niet hier. Met een wetenschappelijk feitenrelaas wordt in het rapport heel helder duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel steekt. En dat is voor ‘s lands grootste bedrijf NIET BEST. De rollen lijken omgedraaid tegenwoordig, het is niet meer Shell dat met een rapportje NigerDeltaOlie rechtpraat maar de klimaatwetenschap die de grootste bedrijven op aarde neersabelt op een manier die volgens mij maar moeilijk te weerleggen is.

Die 80% is overigens een gemiddelde voor alle fossiele bedrijven op de wereld, maar hoe viezer de reserves (hoe meer CO2 vrijkomt bij verbranding, of tijdens de winning) hoe gevoeliger een bedrijf voor de effecten van de “Carbon Bubble” is, zoals dit fenomeen van het niet kunnen verkopen van wat er in de grond zit heet.

Shell heeft ontzettend veel schaliegas, teerzand en andere vieze fossiele brandstoffen in de boeken staan, en het is voor de aandeelhouders (o.a. KWA en ons aller ABP, om er maar een paar te noemen) met grote vrees te vrezen dat de verliezen die Shell in zijn boeken zal moeten gaan schrijven van epische proporties zullen blijken te zijn.

Aan U en mij om goed op onze beleggingen en pensioenen te letten en dus te zorgen dat onze pensioenfondsen zich terugtrekken uit de fossiele industrie. Kom op jongens, voor niets gaat de zon op, we hebben een hele maatschappij om te bouwen!

Nieuwswaardig? Twitter er over met #CarbonBubble #Shell en @ABPFossielvrij

Bron : Milieudefensie

Politiek Pamflet Lars Boelen #GroenLinks #Weert

19 maart nadert met rasse schreden, en ik sta al een poosje op de lijst voor mijn partij GroenLinks Weert op 4. Niet direct een kansrijke plek voor een zetel, maar voor die kiezers die overwegen een stem op mij uit te brengen : this is what you get.
Ik ben GroenLinkser en sta achter ons programma, maar je kan nooit alle zaken die 4 jaar vooruit gaan spelen van tevoren vastleggen, dus hier een overzicht van wat ik op ons af zie komen en hoe ik daar over denk.

20140313-173629.jpg

Artikel 1 van de grondwet is heilig voor me, en dat gaat heel ver bij mij.

De overheid is er voor de burgers, NIET voor bedrijven.
Dat je de inkomstenbelastingwet niet 1:1 kan laten gelden voor bedrijven snap ik wel, maar je kan wel je best doen.
– alle bedrijven worden gelijk behandeld (speciale deals verbieden)
– transparantie : alle contacten tussen bedrijven en B&W worden opgenomen en zijn middels de wet openbaarheid bestuur opvraagbaar
– mocht ik raadslid worden : alle commerciële lobbyactiviteiten via mail, sms, WhatsApp en telefoon beschouw ik als openbaar en worden op mijn blog gepubliceerd. Persoonlijk contact is natuurlijk vertrouwelijk.
– overheid stopt met grondspeculant spelen en saneert zsm haar vastgoedportefeuilles
– leegstaande bedrijfspanden worden na 5 jaar eigendom van de gemeenschap, hierdoor wordt de voormalig eigenaar gedwongen zijn verlies te nemen en kan de gemeenschap het object tegen goede voorwaarden herontwikkelen.
– alles wat de gemeente kan doen om uw privacy te beschermen wordt door mij ondersteund (minder camera’s, geen neuzende ambtenaren in zorgdossiers)

Regionale zaken
– verbreding van de twee smalle viaducten tussen Weert en Eindhoven. Het is bizar dat die bottlenecks niet weggehaald worden, half in Eindhoven werkend Limburg staat de bossen daar dagelijks te vergassen. Hier is viaductverbreding (meer asfalt) dus erg groen.
– aanzwengelen contacten met grote broer Eindhoven. (Snelfiedspad, leegstaande bedrijventerreinen, chique wonen faciliteren)
– de zorgtaken die het rijk bij de gemeentes neerlegt moeten we zo effectief en sociaal mogelijk oppakken. Weert voert de gezinsregisseur NIET in, de jeugd-GGZ is de ervaren en professionele partij die vraaggestuurd werkt. Ze krijgen van mij de ruimte hun taak uit te blijven voeren. De gemeente Weert gaat NIET aan dossiervorming doen, ambtenaren zijn daar niet voor opgeleid en we gaan ook geen externe specialisten inhuren.

Wie(ër)t
– Weert gaat in een een van de leegstaande fabrieken een legale hennepkwekerij beginnen en voor een spotprijs cannabismedicijnen maken, en coffeeshops een legale achterdeur geven.
– er komt een Cannabis onderzoekscentrum in Weert

(Sociaal) Wonen
– sloopplan meest energie onzuinige huurwoningen, dit zullen ook de goedkoopste woningen zijn. Bewoners krijgen energieneutraal huis terug, dat wel iets duurder is, maar de huur + huursubsidie + energierekening zal gelijk zijn aan de oude kosten.
– middels lage grondprijs voor woningbouwcorporaties terugbouwen 0-op-de-meter woningen
– Nieuwbouwvergunning uitsluitend bij “0-op-de-meter” resultaat
– Wijkbarbeques/buitenkeukens realiseren zodat mensen laagdrempelig samen in de wijk kunnen koken en eten en samen dingen doen.

(Sociaal) Werk
– sociale werkplaatsen gaan stadslandbouw op braakliggend terrein doen
(Dit levert geld op dat opnieuw geïnvesteerd wordt)
– leegstaande panden “gratis” beschikbaar stellen aan startups / bijstandsgerechtigden. Dit moeten broeinesten van initiatief worden. Als er omzet gedraaid wordt gaat men “huur” betalen
– bedrijven met minder dan 2,5% arbeidsbeperkten mogen niet meedingen naar overheidscontracten. Als een bedrijf minder dan 40 mensen in dienst heeft moeten ze 2,5% van de contractwaarde in sociaalwerkglegenheidsfonds storten.
– bijstandsgerechtigden hebben recht op vrijwilligerswerk : als u buiten de maatschappij dreigt te komen te staan dan pakt de gemeente de handschoen op en zorgt dat u met uw energie een positieve bijdrage kunt blijven leveren aan onze samenleving, geen dwang, een recht! (Gemeente helpt u dus met uw voorstellen)

Niet pimpen, maar slim krimpen
In tegenstelling tot de partij die zich liberaal noemt maar reactionair is kies ik ervoor de demografische ontwikkelingen Nederland als gegeven te nemen. We gaan dus geen overheidsgeld in “pimpen” stoppen om Weert op te leuken. Ik kies ervoor om slim te krimpen, de stad te verdichten en de vrijvallende buitengebied om te vormen tot voor de lokale bevolking waardevolle voorzieningen : volkstuinen voor wie dat wil, natuurspeelparken, dat soort werk. Dit leidt tot een actievere (jonge) bevolking, gezond en gevarieerd etend, geld overhoudend op het huishoudbudget.

Kortom, heftig links en sociaal, op weg naar fossielvrij, mensen vertrouwen, zoveel mogelijk doen met gesloten beurs : Lars Boelen, GroenLinksWeert nummer 4

TwitterVolgen

Naar een fossielvrije samenleving (4 – Industrie)

In de vorige drie afleveringen van fossielvrij heb ik de burger een hart onder de riem proberen te steken door te laten zien dat, als we echt willen, we ook echt fossielvrij kunnen leven. Ik maakte keer op keer een voorbehoud : mijn verhaal ging over huishoudens. Vandaag duik ik in een wereld waar ik niet veel van weet, ik geef dat gelijk toe, maar ik ga toch kijken of we niet wat stappen en spirogen kunnen maken. Doel van deze reeks is “fossielvrij”, dus het gaat er soms even niet zachtzinnig aan toe 🙂

We hebben in deel 1-3 al gezien dat de industrie momenteel 2/3 van alle energie gebruikt. Als we fossielvrij gaan dan zullen ze daar een list op moeten verzinnen, want zoveel energie duurzaam maken, dat wordt een hele kluif. Met de hoeveelheid en constantheid waarmee ze energie nodig hebben zie ik eigenlijk alleen mogelijkheden om in zuid Spanje of Noord Afrika CSP-centrales neer te zetten. Met zijn allen de schouders eronder (paar miljardjes van Shell, en een soort ProducersUnited-conglomeraat om de benodigde kabels via zee aan te leggen) en stroom zat.

Eens kijken waar ik uitkom als ik het bedrijfsleven ga classificeren:
Fossiele Mijnbouw
Tja, wat zal ik zeggen. We maken de restjes Slochteren en Noordzee op, we beginnen niet aan het vernietigen van de bodem om het nog 5 jaar langer uit te zingen, geen schaliegas dus. Over 20 jaar kan de NAM zich hernoemen naar de NBM, de Nederlandse BioGasMaatschappij. Netto resultaat : verdwijnt.

Grondstofbewerking
Ik blogde er al eerder over, Hoogovens, Aldel, nee, dat gaat ‘m niet worden. Laat de landen die de grondstoffen hebben er ook maar halffabrikaten van maken, beter voor hun handelspositie, beter voor ons millieu, beter voor de energiepositie van Nederland. Kunnen we daardoor geen auto’s en windmolenmasten meer maken? Jawel hoor, alleen rijdt de trein met staal niet uit IJmuiden, maar uit Rotterdam. Netto resultaat : verdwijnt.

Petrochemische industrie
Jullie denken natuurlijk, die doekt in de eerste regel op, maar dat doe ik niet. De petrochemische industrie is denk ik prima in staat om zich om te denken, innovatief als ze zijn. Ze zullen van een steeds slechter wordende grondstof afstappen (zure metaalhoudende olie zal namelijk een steeds minder aantrekklijke grondstof zijn). Op basis van algenolie, wind-gegenereerde-waterstof en plantenresten zullen ze hun truukje van koolstofketens herschikken prima door kunnen zetten. Daarnaast heb ik ze nodig om op industriële schaal methaan te maken, onze wintervoorraad brandstof (zie deel 1). Al met al een winnaar.

Metaalindustrie groot
Windmolenpalen, Boten, Offshore-support (palenplaatsers), e-Bussen, e-Minis, zullen aan het werk blijven, winnaar.

Apparatenindustrie
Als ze zich snel genoeg omdenken : winnaars. Ik denk e-Scooters, wijk-methaan-centrales, retrofitindustrie in het openbaar vervoer (deel 3). Het buitenland zit vast om allerlei dingen te springen die onze creatieve industrie voor allerlei defossieliseringsvraagstukken (3x woordwaarde) bedenkt.

Bouwnijverheid
Als alle CDA-mastodonten vergeten zijn, en het duidelijk is dat “bouwen, bouwen, bouwen” NIET de oplossing van deze crisis is, kan de bouwindustrie zich eindelijk om gaan denken : Renovatie, energieneutraal maken van het bestaande woningbestand, en herontwikkelen van na-oorlogse woonwijken (denk niet dat die te redden zijn). Neutraal.

Vervoer / logistiek
Rationaliseren van vervoersstromen (Bronwaterverbod, vleesvarkenhouderij met levenscyclus op 1 bedrijf en zo)
Alles wat op accu kan moet op accu (lokale distributie, taxi, school en zorgvervoer etc). De businesscases zullen er steeds harder voor worden. Het internationale vervoer (wat overblijft) met extreem zuinige voertuigen moet investeren in techiek: een nationale logistieke database met ritten zodat er “treintjes” gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld 5 vrachtauto’s Arnhem-Munchen v.v.) , en vehicle-to-vehicle communicatie zodat de vrachtwagens 1 meter achter elkaar kunnen aandenderen. Als er genoeg geïnnoveerd wordt : winnaar, anders ten dode opgeschreven.

Luchtvaartindustrie
Zie ICAO en Luchttax –&gt posts; game over. Luxe zakelijke markt en luchttransport met grote toegevoegde waarde blijft.

Landbouw
Tractors op koolzaadolie, geen probleem. Dus de landbouw kan zichzelf bedruipen. Ik verwacht wel veel van vertikaal tuinieren in de stad in oude kantoorflats. Goed hergebruik van leegstaand onroerend goed, weinig transport, markt van goedbetalende consumenten om de hoek. Een winnaar.

Veeteelt
Ik ben zelf voor veel kleinschaliger veeteelt, en veel minder vlees eten. Ik hoop dat ze landbouwers hierboven gaan volgen en naar de stad trekken en daar hoogwaardige producten gaan creëeren.
Kans op winnaarschap.

Creatieve industrie
Winnaar. Kunnen hun eigen energie opwekken op de daken van gereyclede fabrieken. Hofleveranciers van de zich omdenkende apparatenindustrie.

High Tec
Kunnen prima toe met lokale stroom en accu-opslagsystemen, hun fabrieken draaien daar toch al op, kwestie van opschalen : winnaar.

Adviesindustrie (Zakelijke dienstverlening & Non-profit)
Zorgenkind : bijna iedereen die ik ken (real life of hiero, online) zit in die industrie. Ik als thuiswerkexpert weet dat onze primaire processen (bits en bytes husselen & heen en weer schuiven) prima zonder olie kunnen, maar mijn gevoel zegt dat we veel meer met onze handen uit de mouwen moeten om alle huizen energieneutraal te krijgen, lokaal voedsel te produceren of fabrieken te helpen zich om te vormen. Maar misschien kunnen we als Nederlanders wel echt een dienstensamenleving worden, we zullen zien.

Zo, dat was het slot van deze serie. Best wel lekker om weer eens vooruit te kijken en constructief aan de slag te gaan.

TwitterVolgen

OPEC jaarverslag 2012 : Business As Usual

Vandaag kwam het OPEC Jaarverslag uit.

Het staat weer bol van de 3% aardolieproductie groei, 3% wereldeconomische groei (zie het verband) en groeiende productie in de VS. Het woord CO2 komt 5x in het stuk voor, altijd in verband met een workshop die de OPEC georganiseerd had om met behulp van CO2-injectie méér aardolie te kunnen produceren.

Kortom, in het jaar dat voor het eerst over de 400 PPM CO2 in de atmosfeer zijn gegaan geen woord over de onhoudbaarheid van de fossiele economie.

Ook “Peak Oil” wordt als de pest gemeden, niet raar natuurlijk voor een club die als doel heeft de belangen van de olieindustrie te behartigen, hoewel we wel opnieuw een jaar van $100+ olie achter de rug hebben. Het feit dat zulke dure olie niet te verenigigen is met economische groei wordt genegeerd, de groei die we nu hebben is het resultaat van Keynesiaanse stimulering van epische proporties en zal dit jaar ophouden.

Kortom, het is weer ouwe jongens krentenbood en business as usual voor zo.

NOS vult komkommernieuwsrubriek met #schaliegas & #Avantium

Vanavond verblijdt de NOS mij met een artikel van (denk ik, het is niet ondertekend, maar de audiofragmenten zijn van hem) reporter Jeroen Schutijser.
De titel luidt “Hoge gasprijs schaadt industrie”.

Daar schrik je van! Want we willen niet dat de gasprijs de industrie schaadt, toch? Dus wat speelt er, en belangrijker, wat gaan we er aan doen? Er is geen bronvermelding in het stuk, maar Avantium wordt prominent genoemd, dus die zal wel flink hebben bijgedragen. Nooit van gehoord, Avantium. Toch maar eens Google’n :

20130718-213044.jpg

“Leading renewable Chemicals company”, dat klinkt goed, eens horen wat CEO Tom van Aken over het bouwen van zijn eerste nieuwe fabriek meldt:

“Door de lagere (schalie)gaskosten in de VS bespaart Avantium jaarlijks 20 mln op de energierekening (als ze hem daar zouden neerzetten ipv in NL, LB), legt Avantium-directeur Tom van Aken uit. ‘Volgende week ga ik met het ministerie in gesprek’, zegt Van Aken. ‘Ik zal ze dan zeggen: “Als jullie mij die € 20 mln geven, dan bouw ik met alle liefde die fabriek in Nederland. Maar daar zullen ze wel niet aan willen beginnen.”

Dus van duurzaam is geen sprake meer, alles is weer op korte termijnwinst gericht, en het feit dat gas nu even twee of drie jaar goedkoop is, is genoeg reden om een langetermijninvestering op te baseren.
Meneer van Aken is blijkbaar niet op de hoogte van de enorme investeringen die blijvend nodig zijn om schaliegas te kunnen winnen, en dat het er alle schijn van heeft dat de hype alweer gepiekt heeft. En als klap op de vuurpijl een gezellig stukje chantage.

Afijn, tot zover Avantium (Retardium lijkt me een betere naam).

Maar wat gaan we aan die hoge gasprijs doen? SCHALIEGAS!

De rest van het stuk van de NOS:
“Door schaliegasrevolutie is gas in de VS 4x zo goedkoop als bij ons”.
– ja, als je midden in Texas zit en je hebt geen gasleiding om je gas in te pompen, dan biedt je het tegen de laagste prijs aan. Op veel plaatsen wordt gas zelfs afgefakkeld. Als je midden in de woestijn je PET-flessenfabriek wilt neerzetten : DOEN!!
Waar haalt de BV Nederland trouwens het idee vandaan dat door een klein beetje schaliegas in het europese leidingnetwerk te pompen de prijs in de Botlek ineens met een factor 4 gaat dalen?

“Ook de Westlandse kassen lijden onder de hoge gasprijs”
– heb net de afgelopen 15 jaar tussen de kassen gewoond, en de kranten stonden er vol met geothermie, warmtepompen, warmteoverschot delen met bewoners etc. Ik kreeg helemaal niet de indruk dat ze daar en masse naar Houston willen verhuizen om daar hun komkommers en paprika’s te gaan produceren. Het is een zeer innovatieve bedrijfstak die volgens mij eerder vandaag dan morgen van het gas af wil. En de retourkosten van de VS naar NL maken de komkommers niet nog duurder dan ze nu al (niet) zijn? Geloof er niets van.

En dan sluit het stuk af met dat de Nederlandse regering geen invloed meer heeft op de gasprijs vanwegen mijn zojuist beschreven Europese Gasmarkt. Wat zit de industrie dan te zeuren over Schaliegas? Nee jongens en meisjes van de energieslurpende industrie, wen maar aan hoge gasprijzen en tel je zegeningen, jullie betalen een fractie van wat wij burgers aan belastingen op gas betalen. Ik zeg Innoveer je een weg uit de gasafhankelijkheid, kijk omhoog of naar beneden, warmte zat!

Was getekend,

Lars Boelen

You never let a serious crisis go to waste

20130713-222307.jpg

Ik durf wel te stellen dat we door de ergste crisis sinds 1930 gaan. Alleen vind ik het geen financiële crisis maar een ideëencrisis van ongekende omvang. In de week waarin de SER met een concept EnergieAkkoord komt waarin niks staat wat ze niet ook al in 1989 adviseerden (de vervuiler betaalt!) stort Diederik Samsom ook nog even zijn verdriet over de natie uit voordat hij op vakantie gaat. En waar laat hij ons mee achter om deze zomer op te broeden? Nivelleren. Ik zeg het nog een keer…..Ni-vel-le-ren. Dat is het beste idee dat uit de man komt, met een fanatisme dat een ernstig jeugdtrauma doet vermoeden. Ik stel vast dat de mensen aan het roer in Nederland geen flauw benul hebben op welke betonnen muur we afstormen, en met elk “Akkoord” trappen ze het gas dieper in.

Het citaat hierboven zet mensen aan om het momentum van een crisis te gebruiken om taboes en heilige huisjes aan te pakken. Ik weet zeker dat 1, 2, 3 en 4 keer modaal een maandsalaris in zouden willen leveren als we er met z’n allen een nieuwe toekomst mee zouden kopen. Maar alles wat we hebben afbreken met de kaasschaaf zonder echte vernieuwing is zo ongeïnspireerd, kom op nou!

Hier dus voorstellen voor iets echt anders. Veel zal wel controversieel zijn, en de rekenmodellen van het CBS op tilt doen slaan, maar daar heb ik even geen boodschap aan. Ik ga ervan uit dat als je een hele nieuwe weg met elkaar in slaat, er ook een compleet nieuwe dynamiek ontstaat, die nog niet in de spreadsheets van de BAU-instituten past.

Groei
Maniakaal najagen groei schrappen we als uitgangspunt van onze samenleving. Punt. Ik kan oud worden met wat ik heb, als er maar geen door de overheid geforceerde inflatie is.
Schulden afbetalen dus, u ook meneer Samsom. Dus het huishoudboekje op orde.

We doppen onze eigen boontjes
Geen subsidie meer op fossiel, alle brandstoffen gelijk belasten naar energieinhoud (dus accijns en BTW op kerosine). Waarschijnlijk moeten we daarvoor 168 internationale verdragen opzeggen. KLM en Schiphol zijn daardoor niet meer rendabel meer zegt u? Dan waren ze dat ook nooit. So be it.
Echte CO2-markt –> iedereen krijgt evenveel certificaten (200 Mton / 17.000.000 NL). Bedrijven krijgen certificaten terwaarde van de belasting die ze in Nederland betalen. Als ze tekort komen kunnen ze die kopen van burgers die ze overhebben. Kleinverdieneners gebruiken minder energie dan grootverdieners, dus dat nivelleert lekker weg.
Nieuwe initiatieven voor fossiele brandstoffen worden verboden. Punt. We gaan daar gewoon een punt achter zetten, einde discussie. Als je iets in de fik wilt steken dan pak je maar de linnenkast van je oma, maar we gaan niks meer uit de grond halen.

Wonen / bouwen
Geen hypotheekrenteaftrek meer, IB lager ter compensatie.
Als je totale rentesom en aflossing die je betaald hebt aan de bank groter is hoofdsom dan komt er een nieuwe regime bij dreigend faillisement : 30% inkomen gaat naar de bank en je mag blijven wonen.
Huur = 30% van je inkomen gaat naar de verhuurder. Mensen die meer verdienen mogen natuurlijk mooiere huizen uitzoeken.
Compacte steden : lege industrie gebieden slopen en duurzame woonwijken bouwen, kleine handel integreren. Verbod op nieuwe industrieterreinen langs snelwegen als er nog leegstaande terreinen zijn binnen 25 kilometer.

Leger
Luchtmacht weg. geen JSF, jeeeeee! Met drones kunnen we het hele “geweldsspectrum” inzetten dat je nodig hebt voor vredesmissies.

Zorg
Medicijnfabrikanten die ziekenhuizen gratis medicijnen geven lachen we met z’n allen keihard uit. Ze gedragen zich als drugspushers (zie hieronder) en dat lossen we heel simpel op : elke pil die een specialist voorschrijft die goedkoper is dan wat de consument straks betaalt wordt met een heffing belast die ervoor zorgt dat dat medicijn 1% duurder is dan als het ziekenhuis bij de groothandel zou inkopen. Aangezien ziekenhuizen uit zijn op winst is dat probleem per onmiddelijk opgelost.
Ik sta de Pil van Drion toe, zodat mensen niet afhankelijk zijn van de zorgmaffia (hoe goedbedoeld ook) om uit te stappen als ze het wel mooi vinden. Je mag het niet zeggen maar ik doe het toch, dat scheelt een bom duiten en een hoop verdriet.

War on Drugs Criminals
We pakken de drugscriminaliteit keihard aan:
Hash wordt volkomen legaal, illigaliteit eromheen verdwijnt, duizenden handen in het veld nodig voor de pluk, gevangenissen leeg, pakhuizen aan onze grenzen waar de Belgen, Fransen, Duitsers en Engelsen zich helemaal suf kopen en blowen.
Als de drugsbrommers, Golfjes TDI met petjes, en ander gespuis overstappen op heroine of cocaïne? Wham, onmiddelijk vergunningen om het halve Westland vol te zetten met papaver en coca. Amfetamine? Tjaka, Botlek vol met Naftakrakers die we zo ombouwen tot drugsgabrieken.
Waarschijnlijk kunnen we de hele Haarlemmermeer volzetten met jeugdhotels waar de wereldjeugd zich helemaal laveloos blowt, snuift, spuit maar zolang ze maar betalen is het handel. Na twee weken is de lol er van af en kunnen ze met een kater van hier tot Tokyo naar huis waar ze een lang en gelukkig drugsvrij leven gaan leiden.

Inkomensongelijkheid
Speciaal voor meneer Samsom komt er een speciale nivelleringstax. Eerst houden we op met modaal, 2x modaal en 3x modaal voor elke poepscheet van de regering op te laten draaien, ze zijn de ruggegraat van de samenleving, krijgen hun goede salaris niet voor niets en hebben meestal ook hoge kosten. De rest : 3+ x modaal betaalt elk jaar 1 bijstandsmaandsalaris aan het Samsompotje, 4 x modaal 2 maanden, 5x modaal 3 maanden, 6 x modaal 4 maanden enzovoort ad infinum zodat de 5 miljoenverdieners ongeveer 1,5 ton bijdragen (Ja, zo werkt nivelleren meneer Samsom). We stellen Diederik aan als onbezoldigd voorzitter van de werkgroep “Eerlijk zullen we alles delen” en hij mag daar dan mooie dingen voor de menschen van doen.

En ik ben nog lang niet klaar, maar snapt u het een beetje? Echte veranderingen, die pijn doen, maar de samenleving ook echt een andere kant op sturen, en waarvan je zegt, kijk, in 2014 hebben we samen gezegd: “en nu anders”