Naar een fossielvrije samenleving (4 – Industrie)

In de vorige drie afleveringen van fossielvrij heb ik de burger een hart onder de riem proberen te steken door te laten zien dat, als we echt willen, we ook echt fossielvrij kunnen leven. Ik maakte keer op keer een voorbehoud : mijn verhaal ging over huishoudens. Vandaag duik ik in een wereld waar ik niet veel van weet, ik geef dat gelijk toe, maar ik ga toch kijken of we niet wat stappen en spirogen kunnen maken. Doel van deze reeks is “fossielvrij”, dus het gaat er soms even niet zachtzinnig aan toe 🙂

We hebben in deel 1-3 al gezien dat de industrie momenteel 2/3 van alle energie gebruikt. Als we fossielvrij gaan dan zullen ze daar een list op moeten verzinnen, want zoveel energie duurzaam maken, dat wordt een hele kluif. Met de hoeveelheid en constantheid waarmee ze energie nodig hebben zie ik eigenlijk alleen mogelijkheden om in zuid Spanje of Noord Afrika CSP-centrales neer te zetten. Met zijn allen de schouders eronder (paar miljardjes van Shell, en een soort ProducersUnited-conglomeraat om de benodigde kabels via zee aan te leggen) en stroom zat.

Eens kijken waar ik uitkom als ik het bedrijfsleven ga classificeren:
Fossiele Mijnbouw
Tja, wat zal ik zeggen. We maken de restjes Slochteren en Noordzee op, we beginnen niet aan het vernietigen van de bodem om het nog 5 jaar langer uit te zingen, geen schaliegas dus. Over 20 jaar kan de NAM zich hernoemen naar de NBM, de Nederlandse BioGasMaatschappij. Netto resultaat : verdwijnt.

Grondstofbewerking
Ik blogde er al eerder over, Hoogovens, Aldel, nee, dat gaat ‘m niet worden. Laat de landen die de grondstoffen hebben er ook maar halffabrikaten van maken, beter voor hun handelspositie, beter voor ons millieu, beter voor de energiepositie van Nederland. Kunnen we daardoor geen auto’s en windmolenmasten meer maken? Jawel hoor, alleen rijdt de trein met staal niet uit IJmuiden, maar uit Rotterdam. Netto resultaat : verdwijnt.

Petrochemische industrie
Jullie denken natuurlijk, die doekt in de eerste regel op, maar dat doe ik niet. De petrochemische industrie is denk ik prima in staat om zich om te denken, innovatief als ze zijn. Ze zullen van een steeds slechter wordende grondstof afstappen (zure metaalhoudende olie zal namelijk een steeds minder aantrekklijke grondstof zijn). Op basis van algenolie, wind-gegenereerde-waterstof en plantenresten zullen ze hun truukje van koolstofketens herschikken prima door kunnen zetten. Daarnaast heb ik ze nodig om op industriële schaal methaan te maken, onze wintervoorraad brandstof (zie deel 1). Al met al een winnaar.

Metaalindustrie groot
Windmolenpalen, Boten, Offshore-support (palenplaatsers), e-Bussen, e-Minis, zullen aan het werk blijven, winnaar.

Apparatenindustrie
Als ze zich snel genoeg omdenken : winnaars. Ik denk e-Scooters, wijk-methaan-centrales, retrofitindustrie in het openbaar vervoer (deel 3). Het buitenland zit vast om allerlei dingen te springen die onze creatieve industrie voor allerlei defossieliseringsvraagstukken (3x woordwaarde) bedenkt.

Bouwnijverheid
Als alle CDA-mastodonten vergeten zijn, en het duidelijk is dat “bouwen, bouwen, bouwen” NIET de oplossing van deze crisis is, kan de bouwindustrie zich eindelijk om gaan denken : Renovatie, energieneutraal maken van het bestaande woningbestand, en herontwikkelen van na-oorlogse woonwijken (denk niet dat die te redden zijn). Neutraal.

Vervoer / logistiek
Rationaliseren van vervoersstromen (Bronwaterverbod, vleesvarkenhouderij met levenscyclus op 1 bedrijf en zo)
Alles wat op accu kan moet op accu (lokale distributie, taxi, school en zorgvervoer etc). De businesscases zullen er steeds harder voor worden. Het internationale vervoer (wat overblijft) met extreem zuinige voertuigen moet investeren in techiek: een nationale logistieke database met ritten zodat er “treintjes” gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld 5 vrachtauto’s Arnhem-Munchen v.v.) , en vehicle-to-vehicle communicatie zodat de vrachtwagens 1 meter achter elkaar kunnen aandenderen. Als er genoeg geïnnoveerd wordt : winnaar, anders ten dode opgeschreven.

Luchtvaartindustrie
Zie ICAO en Luchttax –&gt posts; game over. Luxe zakelijke markt en luchttransport met grote toegevoegde waarde blijft.

Landbouw
Tractors op koolzaadolie, geen probleem. Dus de landbouw kan zichzelf bedruipen. Ik verwacht wel veel van vertikaal tuinieren in de stad in oude kantoorflats. Goed hergebruik van leegstaand onroerend goed, weinig transport, markt van goedbetalende consumenten om de hoek. Een winnaar.

Veeteelt
Ik ben zelf voor veel kleinschaliger veeteelt, en veel minder vlees eten. Ik hoop dat ze landbouwers hierboven gaan volgen en naar de stad trekken en daar hoogwaardige producten gaan creëeren.
Kans op winnaarschap.

Creatieve industrie
Winnaar. Kunnen hun eigen energie opwekken op de daken van gereyclede fabrieken. Hofleveranciers van de zich omdenkende apparatenindustrie.

High Tec
Kunnen prima toe met lokale stroom en accu-opslagsystemen, hun fabrieken draaien daar toch al op, kwestie van opschalen : winnaar.

Adviesindustrie (Zakelijke dienstverlening & Non-profit)
Zorgenkind : bijna iedereen die ik ken (real life of hiero, online) zit in die industrie. Ik als thuiswerkexpert weet dat onze primaire processen (bits en bytes husselen & heen en weer schuiven) prima zonder olie kunnen, maar mijn gevoel zegt dat we veel meer met onze handen uit de mouwen moeten om alle huizen energieneutraal te krijgen, lokaal voedsel te produceren of fabrieken te helpen zich om te vormen. Maar misschien kunnen we als Nederlanders wel echt een dienstensamenleving worden, we zullen zien.

Zo, dat was het slot van deze serie. Best wel lekker om weer eens vooruit te kijken en constructief aan de slag te gaan.

TwitterVolgen


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *