Medicinale Hennep – 1. Overheid & Corporatisme

Van de zomer schreef ik over de vernieuwende taken van de overheid nadat Diederik ons voor zijn vakantie achterliet met zijn allerbeste idee : “nivelleren”. Ik pleitte voor echte vernieuwingen zoals o.a. de volledige legalisering van drugs. Dat was een beetje gekscherend toen, maar ik ben inmiddels een heel stuk verder in mijn gedachtenontwikkeling, en ik ben nu bloedserieus.

De overheid (onze overheid) is namelijk stug doorgegaan met het afbreken van wat wij burgers in de afgelopen eeuwen opgebouwd hadden, alleen maar om er voor te zorgen dat onze grote bedrijven winstgevend kunnen blijven. Er is geen hond meer die een vast contract krijgt, lastenverzwaringen komen keer op keer bij burgers terecht, collectieve rechten (AOW, pensioen, ziektekostenverzekeringen) worden afgebouwd tot een niveau waarop ze eigenlijk niet bestaand meer zijn. Allemaal voor een procentje extra winst, een brievenbusbedrijfje extra, een geredde grootbank. Dit gedrag van de overheid om haar hele bedrijfsvoering in te richten op grote ondernemingen wordt CORPORATISME genoemd.

Vroeger, zeg ten tijde van het oude testament of de Chinese beschavingen was dat heel anders. In de overgeleverde teksten staat bijvoorbeeld over medicinale hennep:
20131228-215521.jpg
Bron : WikiPedia

We hebben het hier over een Keizer die wiet/cannabis adviseert aan zijn onderdanen! Wat een schril contrast met onze overheid. Verplicht verzekerd tegen ziektekosten maar recht op niks, halfslachtig softdrugsbeleid, zelfs een verbod op het plukken van bramen. En als je dan in het medische circuit terechtkomt is het “Diagnose Behandel Combinatie na DBC”, geen arts die meer durft te doen wat HIJ/ZIJ denkt dat het beste is, en maar Groot Phramaceutische middelen voorschrijven. En het rare is, het ministerie van volksgezondheid heeft zelf een Cannabisbureau dat onderzoek doet naar de medicinale werking! Waarom wordt die kennis dan alleen aan universiteiten en apothekers beschikbaar gesteld, en niet aan burgers, die met een tuintje prima zelfvoorzienend kunnen worden, dat zou een gigantische verbetering van de kwaliteit van leven van zeer velen kunnen betekenen, om nog maar te zwijgen over de financiële voordelen voor de overheid.

Ik voorzie dat onze verzorgingsstaat zover wordt afgebroken dat de armsten effectief uitgesloten zullen raken. En waar moet je dan als beschaafde overheid op zijn minst voor zorgen? Dat mensen hun eigen pijn kunnen bestrijden, zonder van hele medische circuits afhankelijk te zijn! Een circuit dat een overheidsmonopolie op pijnbestrijding in handen heeft.

Ik pleit er dus voor dat de overheid op zijn minst gaat zorgen dat medicinale wiet wettig legaal wordt (niet via ontheffingen die geen enkele status hebben bij woningbouwverenigingen en dergelijke), en op zo’n manier dat grote groepen van de allerarmsten er baat bij hebben. Liever heb ik nog dat de overheid zelf als grootfabrikant op gaat treden, net als keizer Shen-Nung, 5000 jaar geleden.
Volgens mij zijn we maar een paar stappen verwijderd van dat punt als je de opiumwetgeving bekijkt trouwens, want medicinale hennepkwekerij door individuen voor medisch gebruik wordt al gedoogd middels ontheffingen.

Noem het een hobby of wat je wilt, maar ik lees tegenwoordig heel veel over deze natuurlijke pijnstiller, en zal deze reeks nog verder uitbouwen, er is heel veel over te schrijven. Op mijn site zal ik overigens geen enkel Cannabisblad, rastavlag of jointjessymbool gebruiken. Het gaat mij puur om de medicinale werking van de twee actieve stoffen in THC en CBD, twee van de meer dan 100 werkzame stoffen in hennep.

Denk bijvoorbeeld aan
* de besparingen die mogelijk zijn als deze middelen pharmaceutische middelen gaan verdringen
(Ken verhalen van mensen die van ZKV-medicijnen van €10.000 per jaar zijn overgestapt op zelfgemaakte wietmedicijnen, kacheng)
* de 10-100 duizenden ouderen met reuma die wegens de onduidelijke wettelijke status geen wietolie durven kopen terwijl 75% van hen zeer goedkoop pijnvrij zou kunnen leven
* de uitschakeling van het hele wietopsporingsapparaat en bijbehorende vicieuze cirkels

Maar vooral:
* de soorten mediwiet en gebruiksmogelijheden.
* hoe maak je mediwietolie
* hoe gebruik je het zonder stoned te raken

U begrijpt het, ik ben van de zomer aan het borrelen geraakt, maar inmiddels kookt mijn verhaal, en moet ik ermee naar buiten. U hoort nog van mij.

PS. Over corporatisme gesproken. Ik heb hier tig keer mediwiet getikt, en mijn spellchecker stelt keer op keer MediaWet voor, LOL.
PPS. Er bestaat een Vereniging voor Opheffing Cannabisverbod (VOC). Ik ga voor jullie kijken wat daar te halen valt, zij zitten volgens mij helemaal op mijn lijn.

20131228-223209.jpg
Iedereen zijn eigen pijnstillerfabriek op zijn balkon!!!

TwitterVolgen

Sociale taken overheid : niet alle varkens zijn gelijk

Even kort vandaag, een blogje omdat het niet in een tweet past.

1. De gemeente Amsterdam heeft een “Dienst Werk en Inkomen” DWI waar een aantal afgefakkelde ambtenaren de opdracht hebben gekregen om “werkschuw tuig” te leren dat “werk” in 2014 voor een kansloze bestaat uit het oprapen van sigarettenpeuken van diezelfde zieke ambtenaren, het ontdoen van oude dossiers van nietjes, schoenen poetsen of het planten water geven. Mensen leren volgens deze pennenlikkers weer wat een normaal levensritme is. Als je weigert deel te nemen aan de verplichtte lunchpauze word je gekort, terwijl ik me voor kan stellen dat dit wettelijk recht om je gedurende een half uur te ontspannen van je werkzaamheden JUIST bij dit soort afstompend werk extreem noodzakelijk is! RECHTERS zeg hier eens wat van!
20131226-222515.jpg

Kan de gemeente Amsterdam (en aderen gemeentes met zo’n DWI) een overzicht geven van de fantastische statistieken van mensen (of moet ik zeggen afgestompte slaven) die op deze wijze arbeidsmarktgereed zijn gemaakt? Ik geloof er helemaal niets van. En DWI’ers, je hoeft als ambtenaar niet alle werk wat je opgelegd krijgt uit te voeren als daarmee grondrechten van burgers geschonden worden, kijk voor de gein even naar artikel 1 van de grondwet.

Kosten lijsttrekkersdebatten Gemeenteraadsverkiezinggen 2014 in Weert
En dan de gemeenteraads verkiezingen 2014. In mijn gemeente worden 3 lijsttrekkersdebatten georganiseerd. Als nieuwe deelnemer aan de verkiezingen wil GroenLinks Weert graag meedoen aan die debatten! Maar wat blijkt?

20131226-221328.jpg

De gevestigde politieke partijen, gefinancierd met [begroting algemeen bestuur : 11 miljoen] publiek geld om hun taken uit te kunnen voeren, weigeren om die debatten te financieren, met als resultaat dat kleine nieuwkomers (we mikken op twee zetels) maar liefst €358 euro moeten betalen om mee te mogen doen met die debatten. Dat is 20% van ons hele verkiezingsbudget! De grote partijen merken de hele €2500,- die e.e.a. blijkbaar kost niet eens.

Het is maar weer eens duidelijk hoe ontzettend hard het nodig is dat er in Limburg nieuwe politiek gevoerd gaat worden! Ik voeg bij deze een nieuw verkiezingsthema toe aan onze politieke agenda:

Als GroenLinks in de Raad komt zullen de kosten van het lijsttrekkers debat 2018 integraal voor rekening genomen worden door GroenLinks, zodat elke nieuwe partij die zich wil presenteren dit zonder financiële drempel kan en mag doen!

Vooruitblik op 2014

Mijn vorige episode van toekomstvoorspellingen was niet zo’n succes. En weet je wat, toekomstvoorspellen is business as usual thinking in optima forma. Procentje hier, ongelukje daar, ik moest dat gewoon maar niet meer doen. Ik neem jullie mee op een ontdekkingstocht naar wat 2014 allemaal zou kunnen brengen.

Geert Wilders verslikt zich op 1 januari om 00:45 in een oliebol, en hij heeft inmiddels zoveel haat en angst gezaaid dat er zelfs geen PVV’er meer te vinden is om hem ook maar de geringste naastenliefde te tonen, laat staan dat er een is die de gelegenheid te baat neemt om hem eens lekker een enorme ros op zijn rug te geven om het stukkie los te laten schieten. De dozen met groene stickers worden schielijk afgevoerd en de uitvaart in de Arena wordt het mooiste PVV samenzijn ooit, een weekje Pauw en Witteman met mensen “die hem goed gekend hebben”, Rutte die die diep bedroefde woorden spreekt en dat was dat. Verheug me nu al op de erfopvolging.

Fijn! Want met dat democratische gezwel opgeruimd kunnen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 eindelijk eens over de inhoud gaan, in plaats van over niet bestaande “Oostblok-problemen”. We hebben namelijk een samenleving te verduurzamen! Om te beginnen ga ik er niet alleen maar meer over bloggen, maar actief mijn steentje bijdragen aan de minimaal 1 zetel die GroenLinks Weert gaat halen. Met een raadszetel kunnen we onze ideeën wekelijks over de bühne brengen, in plaats van 1x per maand via ingestuurde vragen. Wow, dat wordt heel spannend!

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug met afstraffing van de coalitie en al, gaat het kabinet helemaal los op de afbraak van onze samenleving, er is immers niks meer te verliezen.
Grote groepen werkenden komen er achter dat hun pensioenen dusdanig versoberd zijn dat er een heuse pensioenoproer komt. Mensen pikken het niet langer, “sociale partners” die belangen van pensioenfondsen, ouderen en rijken dusdanig behartigen dat gewone werknemers niet langer stil blijven. Ze eisen hun tegoeden op, lossen hun hypotheken af en gaan met de afgeschafte pensioenpremies dan maar zelf in de weer met onderlinge waarborgmaatschappijen, groene spaarfondsen die in de nieuwe economie investeren en sokken met goud. De sociale partners krabben zich achter de oren, snappen niet dat al hun managementadvieslagen, gremia en old boys networks het zo ver hebben laten komen.

Anarchisten
Ik zette eind vorige maand een heel eigen #DTV vraag uit op Twitter om een woord te verzinnen voor burgers die hun overheid de rug te keren en zelf het heft in handen nemen, een bloemlezing van antwoorden:
Doe het zelvers – keten lozen – vrije denkers – dissidenten – doe het selfies – lijdende burger/leidende burger – souverijnen.
Binnen een dag he? Allemaal mensen die precies aanvoelen wat ik ook voel broeden : de overheid heeft haar visionaire/voortrekkende taak dermate verkwanseld aan gevestigde corporatistische belangen en populisme (gratis emissierechten, afschaffing transportkosten stroom, verzekeraars kijken via gezinsregisseurs tot achter de voordeur in de dossiers van hun klanten, gelaten acceptatie van uitzaaiing buitenlanderhaat door PVV Führer Wilders om er maar een paar te noemen) dat de weldenkenden onder ons zolangzamerhand geen andere mogelijkheid meer zien om dan maar een parallelle SAMENleving te creëeren.

Dat wordt er een van, ik noemde hem al, onderlinge waarborgmaatschappijen waar kansarmen en ketenlozen zich voor een gering bedrag tegen de grootste rampen kunnen verzekeren. Deelnemende werkloze specialisten die nu gedwongen worden voor nihil in academische ziekenhuizen te werken, krijgen daar voor een reëel salaris de kans om nieuwe “heelhuizen” op te richten in oude kantoren in binnensteden. Huisartsen die weigeren om patientgegevens aan bureaucraten af te staan sluiten zich snel aan. Afgebrande thuiszorgermedewerkers gaan er met plezier mensen verzorgen, zonder prikklok, “seconden schema’s” en handelverboden. Het worden broeiplekken van sociale vernieuwing. Verzekeraars weten niet hoe snel ze hun “klanten” moeten toestaan zich op die plekken te laten behandelen.

Afijn u snapt wat ik zie gebeuren : uitgekotste mensen die plotseling de drijvende kracht worden achter echte vernieuwing, het gaat gebeuren in 2014.

En als toetje van de ZKV poot van dit verhaal : Pearl Brillen.
Ons zieke zorgkostensysteem gaat toch al grof op de schop, zie hierboven, maar ik ga ook actief een streep halen door bedrijven die adverteren met “in 2014 hebt u volgens het basispakket nog recht op 75€ voor nieuwe brillenglazen, bij ons krijgt u dus uw bril gratis”. Echt hoor, iedere leverancier die in zijn reclames verwijst naar “vergoedingen volgens basispakket” worden door de rechter de volgende dag failliet verklaard. Zijn ze helemaal belazerd, mensen opjutten om hun “budget” op te maken? Flikker op, dat is MIJN premie die jullie weggeven. Ik ben ZK verzekerd tegen kanker of een bypass, niet voor een halve bril of hoortoestel. Dat moeten we de Nederlanders duidelijk gaan maken overheid! Dat is jullie taak, treed op!

Social media : Facebook
Nu duidelijk wordt dat Facebook ook even indexeert wat u typt maar bij nader inzien toch maar niet online zet beginnen veel mensen zich achter de oren te krabben, dit was toch niet helemaal de bedoeling. Ik vraag me trouwens toch af wat het hele nut van Facebook is. Ik doe het nu een jaar, maar ik heb nog niks anders gezien dan herplaatste foto’s van slapende poezen en honden, flauwe reclames uit Japan en foto’s van kinderfeestjes. Netto informatiewaarde nul en misschien komt het omdat ik een ouwe lul wordt, maar het voelt toch een beetje voyeuristisch. Afijn, ik laat mijn account maar een beetje doodbloeden, en als ik de wekelijkse aanmoedigingsmails van FB zat wordt (Pietje heeft een nieuwe profielfoto gekozen!!!!) dan trek ik de stekker er maar uit denk ik maar mij zien ze niet meer terug.

Twitter daarentegen!
Ohhhhhh, Twitter, koningin van de social media! Leuke mensen, goeie discussies, moeilijke vragen, twee kliks om PVV’ers te blokken (maak daar 1 van Twitter!). Wat een genot! Ik merk dat mijn vroeger zo geliefde krant steeds meer terrein verliest en dat ik echt van alle kanten op goede alternatieve analyses van “Den Haag, Brussel en Washington” gewezen wordt, vaak met een rake typering als introductie.

Energie
Zelfs met alle obstructie van Kamp, zon-importheffingen van de EU, jubelverhalen over schalieolie in de VS begint pijnlijk duidelijk te worden dat fossiel dood is. Initiatieven voor lokale opwekking, lokale opslag worden zo gewoon dat mensen zich eerst gaan oriënteren op “lokaal” bij keuzes als hun energiecentrale verlengd moet worden. Tesla’s met terugleverladers komen in het nieuws na tijdens de grote stroomstoring deze zomer. De eigenaren van die auto’s hebben hun koelkasten wel gewoon aan kunnen houden.

Klimaat/weer
Klimaatverandering uit zich op zulke bizarre manieren (Filippijnen, Bosbranden Australië etc) dat het niet te voorspellen is wat er dit jaar op ons pad gaat komen. Maar net als vorig jaar geef ik een graanoogstvernietigende droogte een goede kans, evenals ontdooiende permafrost in Siberië. Een geluk bij een ongeluk, want Poetins vrachtkonvooien naar de Noordpool zakken weg in de modderpoelen, en olie-exploitatie wordt daardoor door moeder Aarde zelf onmogelijk gemaakt, Oh ironie!

Samenvattend
Ik hoop Geert’s oliebol hem lekker smaakt, ook als is het zijn laatste. De positivo’s onder ons gaan lokaal actie ondernemen op een manier die de “overheid en het corporatistische establishment” met stomheid geslagen achterlaat. We zullen alles op alles moeten zetten om de toekomst voor onze kinderen lief en leefbaar te houden, maar we gaan er voor.

Ik ga mijn steentje daar aan bijdragen.

Beste wensen, heel heel veel gezondheid (ook Gij G.) en geluk toegewenst!

Hoop jullie hier nog vaak te treffen dit jaar!

Lars
20131222-110607.jpg

PS. Sommigen menen hier te lezen dat ik GW dood wens. “Niets is minder waar!” zei Kees van Kooten, Ik vind hem een verrijking van het Nederlandsche politieke landschap! Ik wens hem alleen hechte en gemeende vriendschappen toe, van het type dat iemand onbaatzuchtig even op je rug klopt als je je verslikt. Ik zie bij hem echter niets dan blinde nietsontziende bewust kwetsende haatzaaiende acties, en ik was bang dat hem daardoor zo’n lullig ongeluk zou overkomen. Dat wens je je ergste vijanden toch niet toe?

TwitterVolgen

Terugblik op 2013

Leuk! ik mag terugkijken op mijn eerste jaarvoorspelling, eens kijken hoe goed ik in de glazen bol kon kijken :

Economie
– “AEX sluit op 300”, dat wordt dus 400. De waarde van de vastgoedportefeuilles van de banken is nog steeds niet op de markt getest, en we storten nog steeds meer dan 100 miljard dollar en euro’s per maand in opjutfondsen. Dus ik zit er welliswaar 33% naast, maar durf jullie nog steeds recht in de ogen te kijken als toekomst voorspeller.
– “Goud op €1500,– per ounce”. Wow, we zitten op 900, dat had ik echt niet verwacht! Ik verdiende dit jaar wel 100€ met een Bitcoin rally, mijn eerste en enige beleggingsresultaten ooit, wow, dat was spannend, maar ik blijf lekker op mijn spaarcentjes zitten, want ik vertrouw Goldman Sachs cs. nog minder dan de rentekoersen van de Rabobank. Als Sheeple bent gij geboren en als Sheeple zult gij ten onder gaan. so be it.
– Nederlandse bank valt om. YES die had ik goed! SNS wordt genationaliseerd (=failliet)
– Eerste huizen op Funda T.E.A.B. ik heb het geprobeerd, maar onze nationale vastgoedverkoopmonopolist wil er niet aan. Gemiste kans voor ze….

Klimaat
– de Noordpool hield zich taai dit jaar, maar de enorme hoeveelheden warmte die er opgezogen worden zorgen voor een kleiner temperatuurverschil tussen pool en evenaar, waardoor de aandrijfriem van de straalstroom haperde : de lente begon een maand later dan normaal door blokkades en wekenlange noordenwind, brrrrrr (1/2 punt)
– zeespiegelstijging – niet direct bij ons, maar op de Filipijnen zou ik een punt krijgen.
– de verzuring van de oceanen was veelvuldig in het (althans op mijn Twitter TL) nieuws
– geen abnormale abnormale droogte in de VS, alleen een normale. Australië kreeg wel een forse vuurzee over zich heen, maar gooide zijn kont tegen de klimaatkrib, en zette zijn CO2-reductiedoelstelling in de broeikas, net als Polen dat het vooroverleg voor “Parijs15” frustreerde door in het nabijgelegen congresleden de wereld kolenverbrandersvereniging zijn jaarcontract te laten houden.

Qua politiek
– de afbraak van de verzorgingsstaat ging in ongelooflijk tempo door. Kinderopvang is nu zelfs voor goedverdieners zo duur dat ze naar suboptimale, maar extreem veel goedkopere, oplossingen zoeken. Burgers zijn zo murw geslagen dat ze “koopkrachtverbetering door langer moeten werken en daardoor lagere pensioenpremies die nu bruto uitgekeerd worden” compleet voor zoete koek slikken en niet eens meer “boe of bah” zeggen als er door Diederik cs weer een trucje bedacht is om een of ander vermeend sociaal onrecht recht te zetten. Ondertussen is er nog steeds geen fatsoenlijk kinderpardon, moeten werklozen verplicht vrijwillig luiers gaan wisselen, liegt het OM dat het barst over #Teevengate en last but not least gaan 8 van de 12 fractieleiders even huiliehuilie doen bij een “kwaliteitskrant” over hoe slecht hun zelfgekozen kamervoorzitter wel niet is.

Pffff…. Daar bak ik dus echt niks van, van dat toekomstvoorspellen, en mijn blog heet nog wel Stormglas! Voor de voorspelling van 2014 zal ik beter mijn best moeten doen. Beloofd is beloofd.

Zucht. Wat een narigheid, de gifbeker maar even helemaal leeg voor we superpositief afsluiten!

Thuiswerkdrama
Bij onze verhuizing naar Limburg leek mijn eerste echte thuiswerkkantoortje helemaal ideaal. Ik liep in de loop van dit jaar echter tegen de fysieke grenzen van thuiswerken aan: gebrek aan sociale interactie. Ik heb daarom onlangs het roer omgegooid, en reis twee dagen per week naar Amstelveen, plan zoveel mogelijke telco’s voor onderweg, laat Spotify me begeleiden en heb uren de tijd om allemaal nieuwe plannen te verzinnen op duurzaamheidsgebied en voor mijn blog. Heerlijk! De reistijd ervaar ik als fantastisch. Moet daar binnenkort eens over bloggen! Thuiswerken is heel goed voor minder autorijden, maar je moet wel zorgen voor voldoende koffiehoek momenten, liefst met collega’s. Als mijn stinkdiesel afgeschreven is de baas maar eens lief aankijken voor een elektrische variant.

Bij mijn zoektocht naar meer sociale contacten liep ik overigens wel tegen een leuke badmintonclub, de FIRST Legoleague robotclub en mijn eerste echte politieke club aan (GroenLinks Weert) aan, dus ik haal Cruyff maar even aan : Elk nadeel heb wel degelijk z’n voordeel.

Twitter vriendschappen
Mijn Twitteren ontgroeide dit jaar de eitjesfase, en ik verzamelde eerste 10-tallen, later honderden volgers, waardoor dit Blogje inmiddels een leuke schare lezers kent, dank allemaal! Met een paar rake #DTV-antwoorden liep ik zelfs tegen een paar echte vriendschappen aan!

Nog even geen beste wensen, die bewaar ik voor mijn vooruitkijkblog, volgende week ergens.

Posts waar ikzelf het meest trots op was?
mijn IEA CO2 grafiek, in het Engels viral gegaan, heel veel reacties, waarvan sommige nog lopen (2000 keer gelezen, 165 x geTweet)
TeevenGate, leidde tot kamervragen, TROTS
Waarom en hoe de overheid moet krimpen Had verkeerde titel, vind het wel een goed stuk!
– Donald Duck index mijn eerste gastblog op Biflatie.nl, daarna vaker gepubliceerd
Fossielvrij reeks

Ik kan er dus niks van, in die bol kijken, maar ik heb de smaak wel te pakken. U hoort nog van mij!

20131216-224502.jpg

TeevenTapes / Teevengate – deel II – reactie op antwoord op kamervragen

Vandaag kwamen de antwoorden op de schriftelijke kamervragen, mijn commentaar in vet

Algeheel : ik heb nog steeds geen beeld van de aard van de storing, waren de voedingen niet zwaar genoeg, waren er nou wel of niet reserve power Supply units in het systeem gemonteerd die een storing op konden vangen. Waarom was een herstart nodig, normaal kan een defecte voeding van een draaiend systeem vervangen worden zonder herstart. Werd dit wel eens getest? Het systeem was notabene in 2011 opnieuw ontworpen en in een goed datacentrum geplaatst.
De procedures voor het melden van ongeplande downtijd rammelen, omdat het 100% zeker is dat data verloren gaat bij een herstart (er lopen continu 2000 taps).

Ik begin te geloven dat het systeem wel eens echt down geweest kan zijn, door broddelwerk van de IT-dienstverlener, maar de toevalligheid van de gelijktijdigheid van de stroomstoring en TeevenGate vreet wel aan me.

——— Antwoorden op de kamervragen ———-

…Daarnaast is het systeem ondergebracht in het hoogbeveiligde rekencentrum van de politie wat voorzien is van een UPS (Uninterrupted Power Supply) en een eigen noodstroomvoorziening. Ondanks het feit dat het tapsysteem zeer robuust is uitgevoerd, kunnen storingen niet worden uitgesloten

Inderdaad, het blijft mensenwerk! Maar je kan maatregelen nemen tegen voorzienbare incidenten zoals falende voedingen

Op 20 september 2012 van 13.14 uur tot 14.04 uur deed zich een storing in de voeding van de opslagcomponent voor, waardoor de elektronica niet correct heeft gefunctioneerd. dit is in directe tegenspraak met het feit dat het robuust was uitgevoerd De voeding levert de gestabiliseerde spanning voor het apparaat. Het betrof daarmee geen storing van de externe stroomvoorziening (Stedin).LOL, dat hebben we ook nooit geloofd

De storing is geconstateerd door de permanente monitoringsystematiek van het systeem [dat is hetzelfde systeem dat de systemen ook gecontroleerd down brengt]. Het systeem gaf direct melding van een storing en kwam binnen bij het team dat het systeem beheert. Na de analyse van de storing is het systeem opnieuw opgestart, waarna het systeem om 14.04 uur weer operationeel was

een defecte voeding is slechts een “waarschuwing” in geval van redundante voedingen. Als het systeem in tegenstelling tot de “robuustheidsclaim” maar 1 voeding had dan trad er inderdaad een systeemfalen op waarna de voeding vervangen/gereset is en de server door de operators herstart is. 50 minuten is voor een herstart na systeemfalen overigens serieus lang, 10-20 minuten ligt meer voor de hand

De genoemde tijden zijn gelogd en dus traceerbaar. Kort na de storing is de voeding van de opslagmodule van het tapsysteem verzwaard en de systeemsoftware vervangen.

dit duidt er op dat er wel degelijk twee voedingen in het systeem zaten maar dat ze beiden nodig waren om de computer samen van de benodigde stroom te voorzien.2 Voedingen van 500 Watt die samen een server van 800Watt voeden, dat kan, maar dan is zo’n server dus NIET robuust tegen stroomstoringen beveiligd! Er had dan een derde voeding in moeten zitten, of twee voedingen van een kilowatt, dit is een ontwerpfout

De storing in de voeding van de opslagcomponent veroorzaakte dat de verwerkingscomponent stopte met het aannemen van de door providers aangeboden audio- en verkeersgegevens. De getapte gesprekken die gedurende deze 50 minuten hebben plaatsgevonden zijn door de storing geraakt en de betreffende audio- en verkeersgegevens zijn niet opgenomen.

maar de metadata server draaide toch nog? Dus de verkeersgegevens zouden er wel moeten zijn, dit is in tegenspraak met de eerste alinea

Hoe vaak treden er verstoringen op in het tapsysteem?
Antwoord vraag 4:
In 2012 en 2013 (t/m 6 december) hebben respectievelijk 10 en 6 storingen met dataverlies plaatsgevonden, waaronder de storing op 20 september 2012. Dit betrof zowel storingen van alle lopende taps als van een enkele tap. In 2012 en 2013 was het tapsysteem respectievelijk 2354 minuten en 249 minuten volledig onbeschikbaar. Procentueel gezien geeft dit een beschikbaarheidspercentage van het systeem in tijd van 99,55% in 2012 en 99,95% in 2013 (t/m 6 december).

99,5% is niet echt wat je noemt robuust! In 2011 zou je voor zo’n systeem voor 99,9 of 99,99% gaan

Na het afsluiten van de analyse naar aanleiding van de zaak Van Rey op 23 september 2013 bleek de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar voor het opvragen van verkeersgegevens bij de telecomproviders verstreken. Het was derhalve niet meer mogelijk om deze gegevens op te vragen.
storing op 20-9-12 tot ontdekt op 23-09-2013, 368 dagen, how convenient

Hoe is de stroomstoring opgeheven? Is dat geregistreerd in logs?
Op 20 september 2012 van 13.14 uur tot 14.04 uur deed zich een storing in de voeding van de opslagcomponent voor, waardoor de elektronica niet correct heeft gefunctioneerd.

wat gebeurde er dan, viel de server om? Als er nog net voldoende stroom was dan had de server gewoon 100% normaal gefunctioneerd . Computers gaan niet voor 65% werken als de stroom maar 65% van de benodigde hoeveelheid betreft, “niet correct” is erg vaag

J’accuse : de Participatiesamenleving

Twee berichten vandaag in het nieuws : foutieve uitbetalingen in Amsterdam, hoeveel 10-tallen miljoenen belastingsgeld als verloren moet worden beschouwd is nog onduidelijk, en “instanties in Rotterdam” die echt wel aan de deur van die al 10 jaar dode mevrouw waren geweest. Ze lijken niet samen te hangen, maar doen dat wel. Dat komt door onze visionaire premier die werklozen oproept om nou eindelijk eens een nieuwe auto te kopen en als ze dat niet doen dan toch op zijn minst te participeren door bijvoorbeeld (vrijwillig) verplicht incontinente demente bejaarden in hun zojuist herwonnen zelfstandigheid thuis (bejaardentehuizen wegbezuinigd voor Brussel) nog enige menselijke waardigheid terug te geven.

Want de overheid vraagt tegenwoordig nogal wat van haar onderdanen: loon inleveren voor een betere export, meer BTW voor de sluitende begroting, minder zorg in ZKV-pakketten, je verzint het niet of er is op bezuinigd. Wij burgers laten dat allemaal gelaten over ons heen komen, althans, ik heb nog geen menigten met hooivorken op het Malieveld of Binnenhof gezien.

Wij burgers doen dus denk ik wel ons ding om deze crisis door te komen, maar de overheid, die zal toch ook wel het bloed uit de schoenen lopen om die zich opofferende burgers een hart onder de riem te steken? Nou, daar gaat deze blog dus over, want ik vind dat de overheid schromelijk tekort schiet.

Vorige maand ging ik al los op het Openbaar Ministerie dat gewoon keihard liegt en mij een bijzonder onveilig gevoel geeft, want als bewindslieden door dat OM zo opzichtig uit de wind worden gehouden, hoe moet ik ze dan vertrouwen als ik onverhoopt ooit met Justitie in aanraking zou komen? Het is ons aller artikel 1 van de grondwet die ze verkrachten.

20131213-191432.jpg

Maar goed, de twee berichten van vandaag : Amsterdam betaalt sommige inwoners een woonkosten bijdrage (whatever that may be) uit van €15.500 uit waar 155,00 bedoeld was. “Waarschijnlijk ging er iets met punten en komma’s mis”. Sorry dat ik weer meneer de IT-expert moet uithangen, maar ook hier is dat weer zo klaar als een klontje. Waarschijnlijk heeft een of andere onverlaat Regionale Instellingen van een server aangepast waardoor in een geïmporteerd bestand de Nederlandse decimaalscheider (de komma) door het systeem is aangezien voor een duizendscheider (de punt).
Gebeurt 100 keer per jaar bij banken, iedereen is er alert op EN DAAROM WORDEN BIJ WIJZIGINGEN DE SYSTEMEN GETEST. Dat dat hier niet gebeurd is duidt op lamlendige procedures en luie testteams : dat is dus wel ONZE overheid! We betalen daar miljarden voor, en we worden met “foutje bedankt” het riet ingestuurd en moeten maar zien dat onze OZB weer voldoende is om al die gaten op te vullen. Ik eis waar voor mijn geld!

20131213-201810.jpg
En dan die arme dode mevrouw die 10 jaar onder een berg post lag te mummificeren. “Onze instanties zijn dus echt wel bij haar aan de deur geweest hoor” aldus een trots Rotterdams College dat onderzoek deed naar haar falen en dat glunderend zijn menselijke sociale gezicht zat te verkopen. Want die bitch betaalde de steeds hogere gemeentelijke heffingen niet, en wij van de “belasting en heffingenzaken” zorgen dan wel dat we onze zaakjes op orde hebben. We hebben beslag laten leggen op de AOW van dat kreng, en daarmee was ons probleem opgelost. De extern ingehuurde teamleider “Heffingen” had beloofd dat we de inningsquota elk jaar met 2,5% zouden verbeteren en dat is ‘ m gelukt, zijn bonus was terecht.

Nee, ik veroordeel onze overheid keihard, er is geen ambtenaar meer die zich afvraagt hoe het nou eigenlijk gaat na 5 jaar met iemand die door de overheid zijn AOW is kwijtgeraakt, het kan haar letterlijk geen moer meer schelen.

Wij burgers, wij redden ons wel, als we maar niet worden tegengewerkt door al die pennenlikkers en cijferfetisjisten. Hou alsjeblieft op met je Haagse vingertje ons te dwingen “te consumeren” als wij ons huishoudboekje op orde aan het brengen zijn, en hou nog meer op met ons pleonasmen als Participatiesamenleving door de strot te duwen.

Ik klaag je aan, gevaarlijke, luie, niet lerende, onmenselijke overheid!

TwitterVolgen

Martin Sommer ging op de koffie bij …… Aldel

Update 30-12-2013 : Hoe mierzoet is de ironie! Aldel failliet verklaard, eindelijk!!
(En nu als de sodemieter die 350 man aan ander werk helpen)

Dit is de laatste keer dat ik het woord Sommer in de mond neem, ga er geen energie meer in steken, wat een bagger stort hij uit over mijn ochtendkrant

Hij is vorige week bij Aldel (zie mijn kennismaking met dit bedrijf) op visite geweest, Neerlands enige Aluminiumfabriek in Delfzijl.
Duurzame energie kan volgens hem nooit een succes worden, want ondanks dat de fabriek een kilometer lang is passen er maar genoeg zonnepanelen op het dak om maar in 2% van de behoefte van Aldel te voorzien. Echt het staat er! Meneer Sommer onverweegt geen moment hoe dat dan kan. Want een strekkende kilometer zonnepanelen, da’s best veel stroom hoor!

Het antwoord is dat Aldel in zijn eentje 1,2% van alle energie van Nederland gebruikt voor het elektrolyse proces waarmee bauxiet wordt omgezet in aluminium colablikjes waar niemand op zit te wachten, meneer Sommer!!!!!!
Aluminiumfabrieken horen op plekken te staan waar de energie die nodig is gratis is : IJsland, de Sahara, desnoods Texas met z’n “gratis” schaliegas, maar niet in een kikkerland 1000-den kilometers van de bauxietmijnen en zonder eigen energiebronnen. Aldel was bijna failliet zegt ie, ach hou nou toch op, Aldel is al jaren failliet, maar wordt door Kamp cs. al jaren overeind gehouden.

Dure Duitse stroom? JA! maar ze zijn wel in 10 jaar afgekickt van kerncentrales, de pijn die dat oplevert wordt nu eens niet doorgeschoven naar hun kinderen, maar NU gedragen! Kunnen wij wat van leren meneer de potverteerder!

En maar zeiken over schaliegas. Martin, als we Aldel dicht doen houden we meer gas over dan we aan schaliegas ooit gaan winnen!

Eén citaat : “Voor Aldel is niet Europa maar de wereld de horizon. De aluminium-wereldprijs wordt op een beurs in Londen vastgesteld. Dit is bloedserieuze globalisering.”

Mijn antwoord : JA, luister naar de markt en ROT OP MET JE ALUMINIUMFABRIEK!!!!

Ik zal dit stuk na het eten afmaken, maar ik weet nu al hoe het gaat eindigen, meneer Sommer heeft me overtuigd dat Aldel weg moet, naar IJsland, kan hij daar volgend jaar op de koffie gaan bij z’n buddy Aldel directeur Karsten Pronk, herinneringen ophalen aan die malle Hollanders met hun windmolenmanie, en stukjes schrijven over hoe mooi Ijsland wel niet is. Ik ga er aktie voor voeren!

PS. Martin, ik heb door mijn bloggen o.a. geleerd dat Ad Hominem reageren niet zo netjes is, maar als je zo’n podium als het jouwe hebt, en je er zo ongenuanceerd op klimt om reclame te maken voor een van ‘s lands grootste milieuvervuilers, dan maak je het je publiek wel heel erg lastig!
PPS. Ik ga je nu verder in je sop laten gaarkoken, en me actief inzetten voor echte alternatieven. Krijg er alleen maar slechte zin van en mensen gaan maar denken dat ik alleen maar kan schelden, terwijl ik best een aardige jongen ben!

TwitterVolgen

20131209-183437.jpg

Eau, Servis Frais (koel geserveerd kraanwater) #horecaplan

(Ge-update versie, KRNWTR zit heel dicht tegen mijn idee aan!)
20131211-202241.jpg

Beste Creatieve Horecaondernemer,

Ik zit hier te broeden op ideëen om Nederland vrij te krijgen van fossiele brandstoffen. Een van mijn gedachten is om bronwater te verbieden (in de VS is er trouwens al een staat met zo’n verbod) omdat het echt idioot is om water uit België en Frankrijk te halen en hier met vrachtwagens te distribueren. Het gaat jaarlijks om minimaal 50.000, en ik vermoed veel meer, vrachtwagentransporten. Die wil ik opdoeken, dat is mijn missie. Omdat verbieden enorm veel weerstand oproept bij ondernemers, en daarmee ook gelijk bij het CDA, VVD en partijen die in de populistische hoek zitten zal zo’n verbod er nooit komen schat ik in. Tijd voor omdenken dus (nieuwe hobby van me).

Er loopt inmiddels al een initiatief KRNWTR genaamd dat iets soortgelijks voorstelt als ik hieronder uiteenzet, ik had me niet goed genoeg verdiept. Voor de compleetheid laat ik de rest van de tekst die ik neerpende (beetje aangepast) wel staan:

Mijn kluppie GroenLinks pleit voor kraanwater op tafel in de horeca, maar dat initiatief gaat om GRATIS water op tafel, en je hoeft het ook niet met alle plannen van je partij eens te zijn. Ik vind het raar dat Spa en Perrier de hoofdprijs kunnen vagen, en dat water uit de kraan, waar voor een horecaondernemer net zoveel, zo niet meer, werk aan zit, gratis zou moeten zijn. Feitelijk hebben Nestlé c.s. de horecaondernemers daardoor bij de ballen, die gaan echt niet voor kannen gratis water, dat kost ze een godsvermogen! Ze zouden wel gek zijn. Ik zie echter een mogelijkheid om kraanwater zo te framen dat je het wel kan verkopen. Ik ben benieuwd naar jouw mening, slimme horecatijger, je mag het idee hebben, ik heb geen netwerk om zoiets te realiseren, jij wel. Om succesvol te zijn kan mijn idee veel beter gedragen worden door een ondernemer dan door een politieke partij met de zweem van elitair en anti-ondernemer (ten onrechte zoals je ziet). Luister.

Koel Geserveerd Kraanwater (r) – Eau Servis Frais (r)

Als je aan kraanwater 4 diensten toevoegt kan je het heel goed voor €0,50 (of meer) per glas verkopen, ik denk de netto winstmarge op een Spa Rood? De diensten die je toevoegt zijn:
1 – koeling
2 – serveren
3 – verse smaaktoevoeging – Citroen / Limoen / Munt / Exotic
4 – bijdrage aan een gezonder milieu

1 en 2 verkoop je via een landelijke/lokale campagne. 3 biedt je de kans om met de klant een natuurlijk verkoopgesprek aan te gaan:
“Mogen wij een karaf water?”
“Natuurlijk mevrouw, wij serveren ESF zoals u op de kaart gezien heeft, en wij voegen uw favoriete smaak toe, we hebben vandaag verse munt en tijm uit onze biologische tuin, citroen en limoen, wat blieft u?”
4 leg je uit op je menukaart met een logo, en je waterglazen hebben of dat logo, of een papiertje om het voetje met het logo, zodat de consument er een echt lekker bio-ei gevoel van krijgt (cool logo is dus extreem belangrijk, maar dat vertrouw ik jou wel toe).

Ik weet niet of je zoiets
1) als ondernemer onder licentie zou moeten uitbrengen (1ct/glas?)
2) weg moet geven, met de hoop dat het viral gaat, omdat het de ondernemers verlost van het juk van de waterverkopers, of
3) dat je de landelijke Horeca er achter moet krijgen.

Mijn voorkeur gaat uit naar het tweede omdat 1 de zweem van winstbejag heeft (en dat is in relatie tot de prijs van kraanwater een killer denk ik) en bij 3 de Horeca-organisatie natuurlijk volledig kapotgelobbied wordt door Nestlé, die zou zoiets nooit voor elkaar krijgen, het is een miljardenbusiness die ik probeer uit te roeien. Nr. 2 is helemaal GroenLinks en hip en 2014 en heeft volgens mij de grootste kans!

Ik weet 100% zeker dat mensen die uit eten gaan dit idee met beide armen aan zullen grijpen. Ik voel me nu altijd belazerd al ik een kan water vraag (omdat ik thuis altijd water drink, en ik helemaal geen Spa Blauw wil) zou er graag voor betalen, maar dat kan nu niet.

Als het lukt is de volgende nog verdergaande stap: bubbeltjeswater uit je Cola automaat: “GemeentePils (r)” in 4 gradaties : “barely noticeable” tot “bruisbek”

Dit is win-win-win.

Wat denk je? Je mag het idee hebben, Ik zeg cool logo ontwerpen, foldertjes drukken en gaan!

En als het aanslaat verwijs je naar mijn blog, ik doe het om mijn ideeën verkocht te krijgen, meer heb ik niet nodig,

Succes met je winkel!

TwitterVolgen
(Als je dit een leuk verhaal vond moet je het even verder twitteren)

20131208-094000.jpg

Tech Item : Lego EV3 WiFi Setup with Netgear WMA1100 dongle

The Lego EV3 brick is supposed to be “WiFi enabled”.
What this actually means is that the Linux kernel in the brick supports exactly 1 Wifi-chipset, the one in the Nethear WMA1100.

Lego sells this part for $40 + shipping, but is in fact the Netgear WMA1100, that can be had for far far less than this.

20131208-001910.jpg

I bought one here in The Netherlands for €20, including shipping, and if you have time, you can get it for far less than that, but I didn’t. Because I had this brand new EV3 sitting on my desk, with a handful of Bluetooth dongles, and the bloody thing was as reluctant as the NXT to talk to my laptop! Lego. Go shame yourself!!!!

So the first thing I did was Google till I found the answer, and here is a resume of what I discovered:
– if you insert the dongle when it’s on, it won’t work!!!!

– get a Netgear WMA1100
– shutdown EV3
– insert the dongle IN THE EV3, not your PC or Mac!!!!
– this is because the EV3 doesn’t have Wifi! it needs the dongle to get on the air!
– boot the EV3
– go into the EV3 wifi menu
– enable the adapter
– connect it to your wifi network
– (wma2 enabled probably)
– the led on the dongle will start flashing happily!!!
– the Mindstorm software will now see the Brick
– AND IT WILL FINALLY CONNECT

Wow, that was three freakin’ years of NXT-Bluetooth frustration written of of me 🙂

I’ll try to complete this with pictures and AD-HOC wifi,

Thanks for your attention, enjoy Lego!

Lars

Een nieuw elan voor de overheid

Als je er als burger van overtuigd bent dat het anders moet met onze samenleving, dan heb je tegenwoordig elke twee jaar de kans om een volksvertegenwoordiger te kiezen die jouw droom uit mag gaan werken.

Probleem is dat een volksvertegenwoordiger in zijn eentje in de praktijk niet zoveel voor je kan beteken en (uitzonderingen daargelaten) op zijn minst kans moet zien om met zijn of haar politieke groepering in de coalitie te komen om daadwerkelijk aan de touwtjes te kunnen gaan trekken.
De regeringen bestaan echter allengs uit excentriekere combinaties van ideeënclubjes, en van echt nieuw elan is al jaren geen sprake meer. De regering die we nu hebben is zelfs van een bizarheid dat het met geen pen te beschrijven is : liberalen die niks liever willen dan marktregulatie (namelijk speciale energietransporttarieven voor speciale gebruikers), en een Socialistiese Partij die denkt dat je met nivelleren van inkomens tussen 2 en 4x modaal de sociale heilstaat creëert. Dat daarvoor honderdduizenden mensen hun dromen maar moeten opgeven omdat ze baan, huis en sociale zekerheid kwijtraken is geen probleem, want er is immers genivelleerd.

Als je door zoveel Haags onbenul tot de conclusie komt dat je ze daar maar in hun sop moet gaar laten koken en dat je als burger dan maar zelf het heft in handen moet nemen, loop je tegen een enorme muur van bureaucratie aan. Ik verwijs naar blogs als deze en deze, geschreven door een blogger met heel concrete bruisende en volgens mij super kansrijke ideeën voor een nieuwe participatiesamenleving, maar die door het establishment (de ambtenaar achter het loket en de wethouder die hij vertegenwoordigt) worden tegengewerkt.

“Deze combinatie van maatschappelijke functies staat niet in ons bestemmingsplan”

Waaaaaaaaaaaaaaah

Hallo!!!!! We moeten tussen nu en 2030 onze samenleving ombouwen naar fossielvrij. Joehoe! Wethouders van ruimtelijke ordening, als een jonge ondernemer, bruisend van energie en ideeën komt vragen om een leegstaand kantoor omdat hij zonder overhead zijn ideeën wil concretiseren : MEEWERKEN!!! Baat het niet dan schaadt het niet. Dat kantoor staat al 8 jaar leeg, zal nooit meer commercieel gebruikt worden, en de kans bestaat dat er een nieuwe Apple gevormd wordt, IN JOUW GEMEENTE!

Banken geven alleen maar geld als je een kantoor huurt van een makelaar in de stad, en een leaseauto regelt bij de lokale garage en een krediet afsluit van 1,5 miljoen. Dat is funest voor elk initiatief. Zelfs platzak kan je het beste idee van de wereld hebben, maar zonder plek om er op te broeden gebeurt er niks mee. Nee dus! Jullie, wethouders, handhavers, beleidsmakers en raadsfracties moeten broeikassen faciliteren. Elke steuntrekker met een half idee geef je gratis 100 vierkante meter in die leegstaande fabriekshallen of kantoren, en je stelt verder geen eisen. Moet je kijken wat er gebeurt!

Van de 100 gaan er twee een weetplantage beginnen, maar de andere gaan fietsen recyclen, schilderen, auto’s oplappen, computerdingetjes frutselen, en andere creatieve dingen bedenken.
Dat is waarde creëeren, dat is investeren in je gemeenschap.

Ik ga daar als verse GroenLinkser in mijn gemeente Weert werk van maken. Groen, omdat het lokaal is, Links omdat je dure spullen die niet gebruikt worden en staan te verstoffen teruggeeft aan de gemeenschap, HEERLIJK!

En ja, daarvoor zullen eigenaren van van die panden mee moeten gaan werken, want die panden staan voor virtuele bedragen in de boekhoudingen van bedrijf en bank. DAT is de rol van de overheid! Om DIE partijen te overtuigen dat ze OM moeten! Overheid, onroerendgoedeigenaren en banken hebben maatschappelijk goud in handen. Tijd om het terug te geven aan de creatieve initiatiefnemers die waarde gaan creëeren in hun gemeenschappen!

Voorwaarts kameraden 🙂

TwitterVolgen

Ps. Bijvoorbeeld de serie “Fossielvrij” hierboven is een goede introductie in andere maatschappijverwoestende veranderingen die ik voorsta.