Vooruitblik op 2014

Mijn vorige episode van toekomstvoorspellingen was niet zo’n succes. En weet je wat, toekomstvoorspellen is business as usual thinking in optima forma. Procentje hier, ongelukje daar, ik moest dat gewoon maar niet meer doen. Ik neem jullie mee op een ontdekkingstocht naar wat 2014 allemaal zou kunnen brengen.

Geert Wilders verslikt zich op 1 januari om 00:45 in een oliebol, en hij heeft inmiddels zoveel haat en angst gezaaid dat er zelfs geen PVV’er meer te vinden is om hem ook maar de geringste naastenliefde te tonen, laat staan dat er een is die de gelegenheid te baat neemt om hem eens lekker een enorme ros op zijn rug te geven om het stukkie los te laten schieten. De dozen met groene stickers worden schielijk afgevoerd en de uitvaart in de Arena wordt het mooiste PVV samenzijn ooit, een weekje Pauw en Witteman met mensen “die hem goed gekend hebben”, Rutte die die diep bedroefde woorden spreekt en dat was dat. Verheug me nu al op de erfopvolging.

Fijn! Want met dat democratische gezwel opgeruimd kunnen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 eindelijk eens over de inhoud gaan, in plaats van over niet bestaande “Oostblok-problemen”. We hebben namelijk een samenleving te verduurzamen! Om te beginnen ga ik er niet alleen maar meer over bloggen, maar actief mijn steentje bijdragen aan de minimaal 1 zetel die GroenLinks Weert gaat halen. Met een raadszetel kunnen we onze ideeën wekelijks over de bühne brengen, in plaats van 1x per maand via ingestuurde vragen. Wow, dat wordt heel spannend!

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug met afstraffing van de coalitie en al, gaat het kabinet helemaal los op de afbraak van onze samenleving, er is immers niks meer te verliezen.
Grote groepen werkenden komen er achter dat hun pensioenen dusdanig versoberd zijn dat er een heuse pensioenoproer komt. Mensen pikken het niet langer, “sociale partners” die belangen van pensioenfondsen, ouderen en rijken dusdanig behartigen dat gewone werknemers niet langer stil blijven. Ze eisen hun tegoeden op, lossen hun hypotheken af en gaan met de afgeschafte pensioenpremies dan maar zelf in de weer met onderlinge waarborgmaatschappijen, groene spaarfondsen die in de nieuwe economie investeren en sokken met goud. De sociale partners krabben zich achter de oren, snappen niet dat al hun managementadvieslagen, gremia en old boys networks het zo ver hebben laten komen.

Anarchisten
Ik zette eind vorige maand een heel eigen #DTV vraag uit op Twitter om een woord te verzinnen voor burgers die hun overheid de rug te keren en zelf het heft in handen nemen, een bloemlezing van antwoorden:
Doe het zelvers – keten lozen – vrije denkers – dissidenten – doe het selfies – lijdende burger/leidende burger – souverijnen.
Binnen een dag he? Allemaal mensen die precies aanvoelen wat ik ook voel broeden : de overheid heeft haar visionaire/voortrekkende taak dermate verkwanseld aan gevestigde corporatistische belangen en populisme (gratis emissierechten, afschaffing transportkosten stroom, verzekeraars kijken via gezinsregisseurs tot achter de voordeur in de dossiers van hun klanten, gelaten acceptatie van uitzaaiing buitenlanderhaat door PVV Führer Wilders om er maar een paar te noemen) dat de weldenkenden onder ons zolangzamerhand geen andere mogelijkheid meer zien om dan maar een parallelle SAMENleving te creëeren.

Dat wordt er een van, ik noemde hem al, onderlinge waarborgmaatschappijen waar kansarmen en ketenlozen zich voor een gering bedrag tegen de grootste rampen kunnen verzekeren. Deelnemende werkloze specialisten die nu gedwongen worden voor nihil in academische ziekenhuizen te werken, krijgen daar voor een reëel salaris de kans om nieuwe “heelhuizen” op te richten in oude kantoren in binnensteden. Huisartsen die weigeren om patientgegevens aan bureaucraten af te staan sluiten zich snel aan. Afgebrande thuiszorgermedewerkers gaan er met plezier mensen verzorgen, zonder prikklok, “seconden schema’s” en handelverboden. Het worden broeiplekken van sociale vernieuwing. Verzekeraars weten niet hoe snel ze hun “klanten” moeten toestaan zich op die plekken te laten behandelen.

Afijn u snapt wat ik zie gebeuren : uitgekotste mensen die plotseling de drijvende kracht worden achter echte vernieuwing, het gaat gebeuren in 2014.

En als toetje van de ZKV poot van dit verhaal : Pearl Brillen.
Ons zieke zorgkostensysteem gaat toch al grof op de schop, zie hierboven, maar ik ga ook actief een streep halen door bedrijven die adverteren met “in 2014 hebt u volgens het basispakket nog recht op 75€ voor nieuwe brillenglazen, bij ons krijgt u dus uw bril gratis”. Echt hoor, iedere leverancier die in zijn reclames verwijst naar “vergoedingen volgens basispakket” worden door de rechter de volgende dag failliet verklaard. Zijn ze helemaal belazerd, mensen opjutten om hun “budget” op te maken? Flikker op, dat is MIJN premie die jullie weggeven. Ik ben ZK verzekerd tegen kanker of een bypass, niet voor een halve bril of hoortoestel. Dat moeten we de Nederlanders duidelijk gaan maken overheid! Dat is jullie taak, treed op!

Social media : Facebook
Nu duidelijk wordt dat Facebook ook even indexeert wat u typt maar bij nader inzien toch maar niet online zet beginnen veel mensen zich achter de oren te krabben, dit was toch niet helemaal de bedoeling. Ik vraag me trouwens toch af wat het hele nut van Facebook is. Ik doe het nu een jaar, maar ik heb nog niks anders gezien dan herplaatste foto’s van slapende poezen en honden, flauwe reclames uit Japan en foto’s van kinderfeestjes. Netto informatiewaarde nul en misschien komt het omdat ik een ouwe lul wordt, maar het voelt toch een beetje voyeuristisch. Afijn, ik laat mijn account maar een beetje doodbloeden, en als ik de wekelijkse aanmoedigingsmails van FB zat wordt (Pietje heeft een nieuwe profielfoto gekozen!!!!) dan trek ik de stekker er maar uit denk ik maar mij zien ze niet meer terug.

Twitter daarentegen!
Ohhhhhh, Twitter, koningin van de social media! Leuke mensen, goeie discussies, moeilijke vragen, twee kliks om PVV’ers te blokken (maak daar 1 van Twitter!). Wat een genot! Ik merk dat mijn vroeger zo geliefde krant steeds meer terrein verliest en dat ik echt van alle kanten op goede alternatieve analyses van “Den Haag, Brussel en Washington” gewezen wordt, vaak met een rake typering als introductie.

Energie
Zelfs met alle obstructie van Kamp, zon-importheffingen van de EU, jubelverhalen over schalieolie in de VS begint pijnlijk duidelijk te worden dat fossiel dood is. Initiatieven voor lokale opwekking, lokale opslag worden zo gewoon dat mensen zich eerst gaan oriënteren op “lokaal” bij keuzes als hun energiecentrale verlengd moet worden. Tesla’s met terugleverladers komen in het nieuws na tijdens de grote stroomstoring deze zomer. De eigenaren van die auto’s hebben hun koelkasten wel gewoon aan kunnen houden.

Klimaat/weer
Klimaatverandering uit zich op zulke bizarre manieren (Filippijnen, Bosbranden Australië etc) dat het niet te voorspellen is wat er dit jaar op ons pad gaat komen. Maar net als vorig jaar geef ik een graanoogstvernietigende droogte een goede kans, evenals ontdooiende permafrost in Siberië. Een geluk bij een ongeluk, want Poetins vrachtkonvooien naar de Noordpool zakken weg in de modderpoelen, en olie-exploitatie wordt daardoor door moeder Aarde zelf onmogelijk gemaakt, Oh ironie!

Samenvattend
Ik hoop Geert’s oliebol hem lekker smaakt, ook als is het zijn laatste. De positivo’s onder ons gaan lokaal actie ondernemen op een manier die de “overheid en het corporatistische establishment” met stomheid geslagen achterlaat. We zullen alles op alles moeten zetten om de toekomst voor onze kinderen lief en leefbaar te houden, maar we gaan er voor.

Ik ga mijn steentje daar aan bijdragen.

Beste wensen, heel heel veel gezondheid (ook Gij G.) en geluk toegewenst!

Hoop jullie hier nog vaak te treffen dit jaar!

Lars
20131222-110607.jpg

PS. Sommigen menen hier te lezen dat ik GW dood wens. “Niets is minder waar!” zei Kees van Kooten, Ik vind hem een verrijking van het Nederlandsche politieke landschap! Ik wens hem alleen hechte en gemeende vriendschappen toe, van het type dat iemand onbaatzuchtig even op je rug klopt als je je verslikt. Ik zie bij hem echter niets dan blinde nietsontziende bewust kwetsende haatzaaiende acties, en ik was bang dat hem daardoor zo’n lullig ongeluk zou overkomen. Dat wens je je ergste vijanden toch niet toe?

TwitterVolgen


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *