TeevenTapes / Teevengate – deel II – reactie op antwoord op kamervragen

Vandaag kwamen de antwoorden op de schriftelijke kamervragen, mijn commentaar in vet

Algeheel : ik heb nog steeds geen beeld van de aard van de storing, waren de voedingen niet zwaar genoeg, waren er nou wel of niet reserve power Supply units in het systeem gemonteerd die een storing op konden vangen. Waarom was een herstart nodig, normaal kan een defecte voeding van een draaiend systeem vervangen worden zonder herstart. Werd dit wel eens getest? Het systeem was notabene in 2011 opnieuw ontworpen en in een goed datacentrum geplaatst.
De procedures voor het melden van ongeplande downtijd rammelen, omdat het 100% zeker is dat data verloren gaat bij een herstart (er lopen continu 2000 taps).

Ik begin te geloven dat het systeem wel eens echt down geweest kan zijn, door broddelwerk van de IT-dienstverlener, maar de toevalligheid van de gelijktijdigheid van de stroomstoring en TeevenGate vreet wel aan me.

——— Antwoorden op de kamervragen ———-

…Daarnaast is het systeem ondergebracht in het hoogbeveiligde rekencentrum van de politie wat voorzien is van een UPS (Uninterrupted Power Supply) en een eigen noodstroomvoorziening. Ondanks het feit dat het tapsysteem zeer robuust is uitgevoerd, kunnen storingen niet worden uitgesloten

Inderdaad, het blijft mensenwerk! Maar je kan maatregelen nemen tegen voorzienbare incidenten zoals falende voedingen

Op 20 september 2012 van 13.14 uur tot 14.04 uur deed zich een storing in de voeding van de opslagcomponent voor, waardoor de elektronica niet correct heeft gefunctioneerd. dit is in directe tegenspraak met het feit dat het robuust was uitgevoerd De voeding levert de gestabiliseerde spanning voor het apparaat. Het betrof daarmee geen storing van de externe stroomvoorziening (Stedin).LOL, dat hebben we ook nooit geloofd

De storing is geconstateerd door de permanente monitoringsystematiek van het systeem [dat is hetzelfde systeem dat de systemen ook gecontroleerd down brengt]. Het systeem gaf direct melding van een storing en kwam binnen bij het team dat het systeem beheert. Na de analyse van de storing is het systeem opnieuw opgestart, waarna het systeem om 14.04 uur weer operationeel was

een defecte voeding is slechts een “waarschuwing” in geval van redundante voedingen. Als het systeem in tegenstelling tot de “robuustheidsclaim” maar 1 voeding had dan trad er inderdaad een systeemfalen op waarna de voeding vervangen/gereset is en de server door de operators herstart is. 50 minuten is voor een herstart na systeemfalen overigens serieus lang, 10-20 minuten ligt meer voor de hand

De genoemde tijden zijn gelogd en dus traceerbaar. Kort na de storing is de voeding van de opslagmodule van het tapsysteem verzwaard en de systeemsoftware vervangen.

dit duidt er op dat er wel degelijk twee voedingen in het systeem zaten maar dat ze beiden nodig waren om de computer samen van de benodigde stroom te voorzien.2 Voedingen van 500 Watt die samen een server van 800Watt voeden, dat kan, maar dan is zo’n server dus NIET robuust tegen stroomstoringen beveiligd! Er had dan een derde voeding in moeten zitten, of twee voedingen van een kilowatt, dit is een ontwerpfout

De storing in de voeding van de opslagcomponent veroorzaakte dat de verwerkingscomponent stopte met het aannemen van de door providers aangeboden audio- en verkeersgegevens. De getapte gesprekken die gedurende deze 50 minuten hebben plaatsgevonden zijn door de storing geraakt en de betreffende audio- en verkeersgegevens zijn niet opgenomen.

maar de metadata server draaide toch nog? Dus de verkeersgegevens zouden er wel moeten zijn, dit is in tegenspraak met de eerste alinea

Hoe vaak treden er verstoringen op in het tapsysteem?
Antwoord vraag 4:
In 2012 en 2013 (t/m 6 december) hebben respectievelijk 10 en 6 storingen met dataverlies plaatsgevonden, waaronder de storing op 20 september 2012. Dit betrof zowel storingen van alle lopende taps als van een enkele tap. In 2012 en 2013 was het tapsysteem respectievelijk 2354 minuten en 249 minuten volledig onbeschikbaar. Procentueel gezien geeft dit een beschikbaarheidspercentage van het systeem in tijd van 99,55% in 2012 en 99,95% in 2013 (t/m 6 december).

99,5% is niet echt wat je noemt robuust! In 2011 zou je voor zo’n systeem voor 99,9 of 99,99% gaan

Na het afsluiten van de analyse naar aanleiding van de zaak Van Rey op 23 september 2013 bleek de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar voor het opvragen van verkeersgegevens bij de telecomproviders verstreken. Het was derhalve niet meer mogelijk om deze gegevens op te vragen.
storing op 20-9-12 tot ontdekt op 23-09-2013, 368 dagen, how convenient

Hoe is de stroomstoring opgeheven? Is dat geregistreerd in logs?
Op 20 september 2012 van 13.14 uur tot 14.04 uur deed zich een storing in de voeding van de opslagcomponent voor, waardoor de elektronica niet correct heeft gefunctioneerd.

wat gebeurde er dan, viel de server om? Als er nog net voldoende stroom was dan had de server gewoon 100% normaal gefunctioneerd . Computers gaan niet voor 65% werken als de stroom maar 65% van de benodigde hoeveelheid betreft, “niet correct” is erg vaag


Reacties

Eén reactie op “TeevenTapes / Teevengate – deel II – reactie op antwoord op kamervragen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *