Stadsverwarming, de heilige graal of de laatste strohalm van de fossielen? (gastblog)

Lekke Stadsverwarming

Derk Jansen (@Reeshofwarmte) schreef het volgende stuk over warmtenetten. Hij woont in Tilburg in de Reeshof en is ervaringsdeskundige op het gebied van warmtenetten. Vooral de inflexibiliteit, het verschuilen achter vage wetten (NMDA) en raar geinterpreteerde bouwnormen (EPC) leiden bij warmtenetafnemers tot veel hogere kosten, minder wooncomfort en minder duurzaamheid dan iemand die in een vergelijkbare woning woont met een aardgasaansluiting. Gaat u er even voor zitten:

Introductie
Stadswarmte, restwarmte, stadsverwarming het heeft vele namen. Er zijn ook even zoveel warmtebronnen die het net vullen met warmte en even zovele vragen over hoe duurzaam het wel of niet is.

Zijn warmtenetten duurzaam?
Dat ligt er aan hoe je ernaar kijkt. Een net dat goed geïsoleerd is en met 100% echte restwarmte of aardwarmte gevuld wordt kan heel duurzaam zijn. Maar een net aangesloten op een kolencentrale, die we eigenlijk juist dicht willen hebben en waar de warmte-aftap beter voor CO2 afvang kan worden gebruikt (CCS), is helemaal niet zo duurzaam. Daar wordt maar net 10% CO2 bespaard. Daar had veel beter een STEG-gascentrale kunnen staan die een veel hoger rendement haalt.

Warmte-aftap, dat is toch geen restwarmte?
Nee inderdaad bij de hoge temperatuur die voor het transport en het bereiden van tapwater nodig is wordt er hoogwaardige stoom afgetapt van de kolen- en gascentrales. Dit kost dus meer brandstof en heeft dus niets met restwarmte te maken. Het kost weliswaar minder brandstof dan het gas thuis in de CV ketel verbranden maar het heeft niets met restwarmte te maken.

Sterker nog, als we over X jaar die kolencentrale niet meer willen of nodig hebben kan hij niet uit, er bestaat namelijk geen duurzame warmtebron die 100 graden water overheeft. Echte restwarmte heeft een temperatuur van 20-60 graden die je niet rendabel kan transporteren. Ook is de kolenwarmte heel goedkoop, grofweg kost het 2,80 per eenheid ( GJ ) waar bijvoorbeeld geothermie boven de 14 euro per eenheid zit. Je hoeft geen econoom te zijn om na te gaan welke bron in een commercieel bedrijf dan de voorkeur heeft. Hier speelt duurzaamheid geen enkele rol.

De ware motieven
Dan komen we gelijk op het financiële plaatje, de warmtetarieven die sinds 2014 geregisseerd worden door het ministerie van EZ. U kent ze wel uit het gas-dossier. EZ wordt gerund door de fossiele bedrijven en daar zijn de beslissingen ook naar. Waar de warmtewet had moeten leiden tot eerlijke consumentenbescherming met Niet Meer Dan Anders ( NMDA ) tarieven (lees niet meer dan u zou betalen met gas en een HR-ketel) leidt de huidige prijs door verkeerde interpretaties en bewust verkeerde aannames tot een veel te hoge prijs. EZ (lees de lobby van energiebedrijven via Energie Nederland) heeft namelijk bedacht dat de winstgevendheid van de warmtebedrijven belangrijker is dan het beschermen van de gebonden gebruiker. Mooi detail is dat Energie Nederland voor de warmtewet de tarieven bepaalde en dat zo ter discussie stond of er een warmtewet moest komen.

Voorbeeld 1: Ketelprijs
Twee simpele voorbeelden zijn de CV-ketelprijs en de leidingverliezen . Waar iedere ‘standaard’ CV-ketel in Nederland tussen de 1100 en 1500 Euro kost inclusief montage betaalt een warmteconsument voor diezelfde fictieve ketel 2250 euro.

Voorbeeld 2: Leidingverliezen
Met de leidingverliezen is het nog bonter, daar wordt in plaats van het verschil tussen een warmte- en een gaswoning (NMDA) het volledige leidingverlies van een gaswoning geprojecteerd op een warmtewoning wat resulteert in een GJ prijs die €1,50 per GJ hoger ligt dan onder het NMDA-regime .

Het leidingverlies is een door de wetgever bedacht speeltje om warmtenetwarmte bewust aantrekkelijker te maken dan hij in werkelijkheid is.

Een gemiddelde warmtenetwoning verbruikt 32 GJ per woning per jaar x 600.000 aansluitingen = 32 * €1,50 * 600.000 = bijna 30 miljoen die warmtenetbewoners teveel betalen.

Hoe het leidingverliestoverkunstje werkt:
De wetgever gaat er van uit dat als je op gas stookt 10% van de warmte die een CV-ketel aanmaakt voor warm water in de leiding achter blijft omdat als je de kraan na handen wassen dichtdraait de leiding nog vol zit met heet water dat vervolgens afkoelt. Dit is kolder want 95% van je hete water gebruik je voor douchen en bij 90% van de huizen zit de CV boven de douche, ergo zo goed als geen leiding. Onmogelijk dat 10% verloren gaat.

Zo ook voor de verwarming, als de thermostaat uit gaat stopt de ketel en het water tussen de ketel en de radiatoren is nog warm maar geeft geen warmte meer af. Maar die buizen liggen toch in je huis? Dus ze koelen wel af, maar geven hun warmte wel degelijk af in huis, gaat geen warmte verloren. Bovendien heb je nog een naloop van de CV-pomp, die ervoor zorgt dat zo goed als alle warmte toch nog naar de radiatoren gaat.

Een warmtenetwoning daarentegen zou helemaal geen verliezen kennen omdat het water (van 70 graden) vanuit de meterkast direct de radiatoren instroomt. Dat de route van de meterkast naar de douche langer is, en dat er water van 70 graden tegen de radiatorthermostaten staat te drukken wordt voor het gemak genegeerd. Puur wishful thinking om warmtenetten gunstiger voor te stellen.

EPC-berekening
Ook worden warmtewoningen vaak minder geïsoleerd omdat ze in de EPC-berekeningen  “voordeel” hebben omdat ze zogenaamde ‘duurzame’ warmte krijgen (we zagen eerder dat dit op een misverstand berust). Hier krijg je een soort milieubonuspunten voor. Deze berekening leidt er toe dat een warmtenetwoning  MINDER isolatie krijgt dan het hetzelfde huis aan de overkant van de straat op gas! Dit is echt de wereld op zijn kop. Heel Nederland is op weg naar nul-op-de-meter door zijn huis een dikke jas te geven, maar omdat de kolencentrale zijn warmte ergens uit moet stralen worden warmtenetwoningen dus bewust hartstikke lek gebouwd. Zo kan de kolencentrale zijn warmte tenminste kwijt.

Nog veel krommer is dat die ‘vermeden isolatie’ wel aan de woningeigenaar wordt berekend op basis van een gelijkwaardigheidsverklaring. De woning gebruikt tijdens zijn bestaan dus 20-40% meer energie dan de identieke gaswoning waarop het tarief is bepaald terwijl er wel voor die isolatie betaald is. Dit moet dus in een echte NMDA situatie eigenlijk worden meegewogen wat net als de eenmalige aansluitkosten niet gebeurt.

Een warmtenet verliest tot 35 % warmte onderweg, de woningen verliezen meer warmte dan wanneer ze met een gasketel waren gebouwd, de warmte wordt meestal fossiel opgewekt (bijproduct elektriciteit), de consument wordt financieel benadeelt, isoleren / NulOpdeMeter / warmtepompen / pellet-ketels zijn vele malen duurzamer en dan roepen de warmtebedrijven ( Eneco / Nuon / Ennatuurlijk) ook nog dat ze er niets aan kunnen verdienen. Je zou zeggen 1+1 = 2 stoppen ermee…

Is er een toekomst voor warmtenetten?

Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen, afvalverbrandingswarmte en snoeihout als brandstof. De eerste is eindig maar zolang we afval verbanden kan dat mooi worden ingezet om de netten uit te faseren. Afvalwarmte is bovendien gratis. De tweede optie is snoeihout (uit NL) verder halen kost brandstof en sloopt de duurzaamheid. Dit heeft bij goede verbranding en het afvangen van fijnstof EN een eerlijke NMDA prijs ( 19,- per GJ en 325,- vastrechtkosten all-in in BTW ) EN een netwerk met minimaal verlies (~20%) toekomst en mag dan met recht duurzaam worden genoemd. Een 3e optie die al kleinschalig wordt toegepast is WKO ( warmte koude opslag ) dit is het met warmtepompen collectief opwarmen en koelen van huizen. Dit is bij goede werking en groene stroom echt duurzaam maar hier zit voor de consument een enorm probleem in de verplichte afname van koude (om de bodem in balans te houden ). Deze koude valt volgens de leveranciers buiten het gereguleerde warmtewet-tarief en hier worden schandalige prijzen voor gevraagd terwijl je er volgens de leveranciers aan vast zit.

Al met al is stadsverwarming dus meestal helemaal niet zo duurzaam en zeker niet duurzamer dan betere oplossingen als Nul op de meter en simpelweg isoleren. Het is voornamelijk een manier om wat extra centen te verdienen met kolencentrales (de mega warmterotonde van Zuid Holland kan bv. niet uit zonder de 2 nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte aan te sluiten).
De branche roept dat er door de hoge gasprijs niets te verdienen is maar vergeet te melden dat ze bij de lage gasprijzen heel goed hebben verdient. Een warmtenet is na 15 jaar terugverdient en dan kun je er 15 jaar (en verder) heel goed aan verdienen.

Ik raad alle consumenten aan niet aan te sluiten en waar mogelijk af te koppelen en je huis zelf duurzaam te gaan verwarmen. De tarieven zullen op het ministerie van Minister Kamp nooit het NMDA worden zoals dat ons beloofd is! 

 Derk Jansen
Advanced Laser Productions

PS van Lars : Al die gloeiend hete leidingen door die steden, is dat niet bloedlink? Als je radiator springt wordt je hele huis gestoomd.

Leestip over Energie Nederland : http://www.hendriksteringa.nl/wordpress/uncategorized/de-macht-van-energiebedrijven-is-beperkt/

Leestip tarief en parameters :
http://www.reeshofwarmte.nl/bewoners/rekenkamer

Leestip Lars Boelen warmtenetdenkfouten :
https://larsboelen.nl/2015/02/warmtenetdenkfouten/

Leestip verminderde isolatie warmtewoningen :
http://www.beco.nl/downloadablefiles/whitepapers/Effect%20van%20warmtelevering%20op%20de%20EPC%20v11.pdf

 

Invloed Kidsmarketing is erg klein ….. dus?

Beste meneer Wiebes,

U gaat als staatssecretaris van financiën over de belastingdienst en nu heb ik een vraagje.
Belastingen worden gebruikt om staatsinkomsten te genereren (IB) en om excessief consumptief en maatschappelijk ongewenst gedrag in te perken (BTW, BPM en Accijns). Bedrijven mogen kosten die ze maken om zaken te doen aftrekken van de omzet om tot een winstberekening te komen.

Nu is er een probleempje.

Van de week was het TV-programma “De Monitor” dat #KidsMarketing aan de kaak stelde op de buis.
Het is namelijk hemeltergend wat je als ouder moet doorstaan om met je boodschappenmandje andijvie en komkommer veilig bij de kassa te komen. Honderden verpakkingen met bekende figuurtjes van TV er op die op kinderhandjeshoogte gangpad na gangpad zeurterreur veroorzaken.
Meneer Philip den Ouden, de directeur van de branchevereniging van de levensmiddelenindustrie, vertelde dat “Wij denken dat de invloed van KidsMarketing buitengewoon klein is“.
Wij ouders weten wel beter:
– Supermarkten zijn VERGEVEN van zeer effectieve speciaal op kinderen gerichte campagnes
– Coca Cola betaalt scholen 19.000 euro per jaar om frisdrankautomaten te mogen plaatsen
– Het door Coca Cola en Nestlé gesponsorde “Jongeren op Gezond Gewicht” houdt actief effectief beleid op scholen tegen door decennialang voor convenanten, (Leegte)-onderzoeken en andere treuzeltechnieken te pleiten.

Dus nu mijn vraag aan U meneer Wiebes. Als de industrie aangeeft dat al die tientallen miljoenen dien ze aan KidsMarketing uitgeven niet effectief is, waarom mogen ze dan wel als reclamekosten afgetrokken worden? Dat is toch hoogst ineffectief? Nu moeten de burgers daardoor MEER belasting betalen, en betalen we dus indirect TWEE keer om onze kinderen vetgemest te laten worden (hogere belasting en direct in het huishoudbudget). Als bonus vervetten onze kinderen en worden en masse suikerziektepatiënten.

Als de overheid werkelijk iets voor haar bevolking wil doen als het om obesitas gaat dan zijn per morgen reclamekosten die de voedingsmiddelenindustrie maakt NIET meer als kosten opvoerbaar. De winst wordt lager, de aandeelhouder is de verliezer, zoals dat hoort in een liberale economie.
En naast elke Pino, Dora en Bob de Bouwer foto moet een foto van een huilend blubberdik kindje aan een infuus.

Graag van uw hand een ruling die hier een einde maakt: reclamekosten voor obesitas veroorzakende producten zijn niet meer aftrekbaar. Als deze reclame op kinderen gericht is moet hij zelfs bij wet verboden worden.

Hartstikke bedankt voor het luisteren, ik zie uw wetsvoorstellen met vreugde tegemoet

mvg,

Lars Boelen
Ouder met Andijvie in het mandje

PS. Als u denkt dat de voedingsmiddelenindustrie een ongeorganiseerd stelletje amateurs is:
De Coca Cola directeur heeft bij een spreekbeurt bij Schuttelaar gezegd:
“Het zijn juist de kritische media, bloggers en consumentenwaakhonden die mensen belemmeren in het maken van een gezonde keuze voor voedsel en die het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van voedsel schade toebrengen. Dat zei Theo van Uffelen, marketingdirecteur van Coca-Cola Europe in een nieuwjaarsdebat bij PR-bureau Schuttelaar en partners.

Waarvan akte

PPS. Coca Cola is ( MVO ) klant van Schuttelaar en partner van JoGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en ook partner van de Mission Olympic, samen met Achmea.
Dat is dus’Publieke private samenwerking’ in Nederland onder het mom van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

PPPS. Over Reclamegrootmacht Schuttelaar en JoGG:
Sinds januari 2010 zit het Convenant Gezond Gewicht in het pand bij Schuttelaar & Partners in Den Haag. “Het bevalt ons heel goed om te werken tussen mensen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. We werken steeds meer samen, onder andere voor Jongeren op Gezond Gewicht”, vertelt Carolien Frenkel, hoofd van het Convenantbureau.

The NegaWatt – unknown source of Renewable Energy

My regular readers know it, I’m a Treehugger. Actively proclaiming the end of the fossil fuel era because I have seen CO2 levels rise from 320 to 400 ppm during my lifetime, and coal and oil are to blame.

Most denyists think Treehuggers want massive government subsidies so those beloved windfarms can kick coal plants out of the energy market. This is not true for me at least. I just ask for a level playing field, where the full costs of using fossil fuels are payed by the fossil energy producers. This carbon tax is totally out of the question as long as oil companies run our governments of course. That’s what fires my passion for change.

Of course direct subsidies are given to renewables, and this is very visible in budget reports. (As opposed to the lung diseases, rising seas and forrest fires that are nicely decoupled from the cause). “This money is wasted” the doubt brigade keeps shouting so I have a better plan. We’re going to generate Negatwatts with that money.

What is a NegaWatt? It is a Megawatt removed from the energy equation for ever so no windmill is needed to generate it. It’s a 5 Watt LED bulb replacing a 50 Watt incandescent bulb. It’s a hot fill washing machine using sun heated water that only uses a few watts to tumble the wash. It’s a heatpump dryer. It’s an OLED TV. It’s a well insulated house needing no external heat, or cooling. The fun thing is that generating a NegaWatt is up to 10 times cheaper than creating a Reneweable MegaWatt

The potential is really incredible. If we replace petrol cars by EV’s and burn the saved petrol centrally in power generators we save HALF of the energy that would be wasted in the exhaust pipe. Not one windmill needed.

If we replace fridges by high efficient ones we can save half of the energy used now, even compared to fridges just 5 years old. This is where subsidies should go because a dollar or euro spent on saving is 10 times efficient than a dollar spent on a windmill or solar panel.

Look around you, as long as you have old appliances, bulbs, petrol cars, air conditioners in use you would be insane to invest in renewable energy.

Once that has been done the small amount of energy needed can be created (and stored) with renewable sources, with or without subsidies.

“But Apple and Google will just build data centers in places where massive saving leads to low energy prices”……..maybe, but I’m willing to take the risk, these companies look ahead and see the fossil power generation slowly dying.

And companies like aluminum factories that try to benefit? They find this treehugger on their way 🙂

My best friend in Mexico has an interesting calculation example

Tulip Oil op Terschelling? NO FUCKING WAY

13 jaar nadat het Kyoto protocol getekend werd, 5 jaar nadat het protocol in werking trad bedacht de oud directeur van de NAM, tevens commercieel directeur van Shell, de weledelzeergeleerde heer Roelof Platenkamp om een bedrijf op te richten om zijn netwerk in Den Haag en technische ervaring bij de NAM om te zetten in harde euro’s.

Missie van Tulip Oil:

* To redevelop abandoned or mature onshore oil fields (particularly those ‘prematurely’ abandoned).
* To develop onshore stranded oil and gas assets considered unattractive by existing license holders.
* To conduct exploratory appraisal in proven oil provinces.

Daar staat dus dat ze, met de kennis van Kyoto vers in het geheugen, in 2010 (5 jaar na Kyoto) een bedrijf gestart zijn dat er op gericht is om de laatste restjes fossiele brandstof uit de grond te persen, die Shell en Esso en zo niet meer konden winnen omdat die bedrijven te hoge overhead hebben. Als piepklein lean-en-mean bedrijfje zijn bijna lege velden toch nog winstgevend te exploiteren.

De integriteitsregels van het bedrijf zijn keurig:

* geen betalingen doen of er toe aanleiding geven dat betalingen worden gedaan die als omkoping kunnen worden gezien of gedragingen bevorderen

Maar meneer Platenkamp heeft een hele carrière achter de rug bij NAM en Shell en weet exact welke ambtenaar hij moet hebben voor welk legaal stukje van de puzzel om Henk Kamp zijn krabbel onder een exploratievergunning (met automatisch gegunde exploitatievergunning) te verwerven. Dat is niet illegaal, het is alleen volslagen immoreel. Want we WETEN nu dat we de fossiele brandstoffen in de grond moeten laten, en Roelof maakt misbruik van de tergende traagheid van de ministeries om internationale verdragen in lokaal beleid om te zetten.

En nu heeft hij zijn pijlen op Terschelling gericht. “Niks aan de hand hoor daar” laat hij zijn woordvoerder vertellen.
(null)

We gaan netjes een MER maken, fêteren Henk en de VVD op een paar lekkere etentjes, wachten op goedkeuring en dan negeren we de wensen van de lokale bevolking om hun prachtige eiland met rust te laten.

Tulip Oil? Ondanks hun mooie groen tulp en blauwe luchten echt het ZWARTSTE van het ZWARTSTE wat de Nederlandse olie-industrie heeft voortgebracht. Ik sta vol achter de Terschellingers, die wat mij betreft alle klompen in de wetgevingsmachine mogen gooien die nodig zijn om dit milieucriminele idee tegen te houden!

STOP FOSSIL FUEL NOW!!!
(ik was van de week ook al boos vanwege Groningen)

De misdadiger die meent dat Kyoto niet voor hem geldt (hij is namelijk al lang dood tegen de tijd dat Waddeneilanden in zee verdwijnen):

(null)

Warmtenetdenkfouten

Ik heb gelukkig geen aansluiting op een warmtenet, ik had daar nog nooit zo over nagedacht maar ik ben dat de laatste tijd meer gaan doen doordat ik wat tweeps volg die midden in de nachtmerrie zitten die warmtenet heet.

Als je me een jaar geleden gevraagd had “moeten we niet meer warmtenetten aansluiten?” dan had Ik “Ja natuurlijk” gezegd. Want wat is er nu slimmer dan 10 duizenden huizen met een dikke pijp aan te sluiten op de restwarmte afkomstig van kolencentrales of industrie? Die warmte zou weggegooid zijn en nu kreeg hij een tweede leven. Iedereen wint: restwarmte industrie kan verkocht worden, huizen “verbruiken” geen fossiele brandstoffen, klimaat vaart er wel bij.

FOUT!

Hier mijn denkfouten:
– een huis moet “by design” meer energie opleveren dan het verbruikt
– de warmtenet exploitant verdiend aan het wegzetten van GigaJoules en heeft geen enkel belang bij zuinige gebruikers
– de aangeslotenen zijn, ondanks alle beloftes van de overheid, overgeleverd aan gruwelijke vastrechtwoeker wurgcontracten voor triviale zaken als “afleversets en energiemeters”
– er is helemaal geen match tussen productie restwarmte en benodigde huiswarmte, in de praktijk wordt er dus speciaal hitte gemaakt uit fossiele bron, weg klimaatwinst.
– laagwaardige warmte over enorme afstanden verslepen is hopeloos inefficiënt en onbetrouwbaar, getuige de talloze wijkbrede storingen.

Kan dit gerepareerd worden? Misschien als…..
– het warmtenet eigendom wordt van buurtcooperaties en de fossiele mastodonten uit het plaatje verwijderd worden
– energiekosten puur verbruiksafhankelijk worden (vastrecht weg)
– huurders en eigenaars zo geprikkeld worden zo min mogelijk te verbruiken

Maar om heel eerlijk te zijn…..nee, eigenlijk niet
– in 2015 een huis bouwen met de bedoeling er een 10cm dikke kokendwaterleiding op aan te sluiten is echt te gek voor woorden, het slaat gewoon nergens op. Het is gewoon het ultieme fossiele denken : een huis als plek om centraal opgewekte fossiele hitte uit te stralen….absurd.
En (ik kan daar met mijn pet niet bij) warmtenet woningen worden BEWUST minder energiezuinig gebouwd en daarvoor worden MEERKOSTEN voor in rekening gebracht aan de toekomstige huurder/koper!

We moeten dus heel snel het idee van warmtenetten opbergen in een rond archief en gewoon energiepositieve huizen bouwen. Dan wint iedereen.

Warmtenet? Fossielenpret!

Ik heb gezegd

PS. Mocht u besluiten toch voor een warmtenetwoning te kiezen, bedenk wel dat u NOOIT meer van de aansluiting afkomt. Dus investeren in isolatie, zonnecollectoren en warmtepomp, jammer dan, uw woning zit voor altijd vast aan vastrechtwoeker.

(null)

Nederland zonder aardgas, yes we can

Tot 1950 leefde Nederland zonder aardgas, op kolen. Toen ontdekten we deze “once in a life time” energiebron. Binnen 10 jaar werd in een epische moderniseringsslag heel Nederland aangesloten en raakte de regering volkomen verslaafd aan het gratis geld dat binnenstroomde: “The Dutch dissease” brak uit: hoge inflatie, alles wat naar vieze handen riekte besteden we uit aan gastarbeiders en we richten een overlegeconomie in waar iedereen met de juiste politieke achtergrond (lees: niet communistisch) kon rekenen op pluche baantjes tot ruim voor het pensioen waarna men met gouden handdruk van de welverdiende VUT kon gaan genieten. Doordat het gas van de overheid was ontstond de bizarre situatie dat veel gas verbruiken goed was voor het land. In de jaren 60 en 70 bouwden we supergoedkope tochthokken die we volhingen met radiatoren en CV’s om ze enigszins leefbaar te maken.

Kortom, de fossiele vondst heeft ons een van de luiste, energieinefficiëntste en rijkste landen op aarde gemaakt. En nu is het gas op.

Niet alleen is het gas op, we hebben er ook een klein klimaatprobleempje bij. Onze grootste uitdaging nu? Gebrek aan verbeeldingskracht bij de mensen op het pluche. Waar we in 1950 in 10 jaar tijd 95% van de Nederlanders op aardgas aangesloten kregen hebben we nu te maken met politici als Henk Kamp die persé olie en gas uit een lege steen willen knijpen om hun baantjes bij NAM, SodM en Shell veilig te stellen. Terwijl we een heel land te hervormen hebben. Dus wat gaan we doen?

Ten eerste gaan we voor radicale vernieuwing stemmen. Uw stem gaat dus niet naar VVD, PvdA, of D66. Dit zijn de plucheklevers. U stemt ook niet op de PVV want u leest mijn blog. Blijven over GroenLinks en Partij voor de dieren (partijen die een fantasiewezen als basis hebben neem ik even niet serieus). OK!!!! We hebben ons net als de Grieken en de Spanjaarden ontdaan van de fossielen, nu volle kracht vooruit!

Kijk, we hebben momenteel een bizarre buitenkans:
– aardgas is momenteel geen flikker waard
– geld lenen is gratis
– de winters zijn historisch warm
– we hebben al bijna 10 jaar niets gebouwd
– zonnepanelen en warmtepompen zijn historisch goedkoop

Wat gaan we doen?
– binnen 2 jaar de gasinkomsten uit de begroting halen
– het bedragje dat we zouden verdienen met Gas lenen we van de ECB tegen 0,00005%
– dit geld investeren we in verduurzaming van alle huurwoningen
– binnen 10 jaar iedereen van het gas af, weg met die brandgevaarlijke zooi

Over 10 jaar heeft niemand meer gas nodig, alleen de industrie. De prijs zal tegen die tijd fors gestegen zijn omdat China alle fossiele brandstoffen opkoopt. Het gas dat we bewaard hebben kunnen we dan tegen de hoofdprijs verzilveren om het geleende bedrag mee af te lossen.

Honderdduizenden nu werklozen werken dan in de renovatiebouw, onderhoud van alle warmtepompen en PV-centrales, werkloosheid is historisch laag. Doordat de energierekening naar nul is gegaan daalt de inflatie fors omdat de overheid een knop is kwijtgeraakt om aan te draaien. Pensioenen behouden eindelijk hun waarde.

Door alle focus op elektrificeren ontstaat er in Eindhoven een heuse EV-industrie, zowel qua retrofitten van bestaande auto’s en bestelbusjes als nieuwe voertuigen (auto’s en e-scooters). Omdat ze van hennepvezel gemaakt worden is er geen staalindustrie meer voor nodig, we verbouwen die vezels op de nooit ontgonnen schaliegasvelden in Brabant.

Bij deze dus een oproep aan U, Nederlandse kiezer om te kiezen voor radicale verduurzaming, zodat we goedkoper en comfortabeler kunnen wonen, meer geld overhouden, werk hebben en last but not least, Henk Kamp en Mark Rutte zo’n oplawaaien geven dat ze er tot na hun pensioen op 67 jarige leeftijd voor nodig hebben om te ontdekken welke trein ze in de rug reed. Weg met de corporatistische fossielen, power to the people!

Verwarde man geeft duurzaamheidsprijs aan Shell

Van de redactie – Vrijdagmiddag heeft een verwarde man in Den Haag een duurzaamheidsprijs uitgereikt aan de directeur van Shell. Hulpdiensten die toeschoten probeerden de man duidelijk te maken dat de directeur van Shell net had verkondigd dat onder zijn verantwoordelijkheid alle fossiele voorraden opgepompt, verkocht en verbrand zouden worden waardoor nu zeker is dat onze kleinkinderen een aarde zullen erven die verschillende graden warmer zal zijn dan ooit in de menselijke geschiedenis.

De verwarde man grijnsde toen hij dit hoorde en begon voor iedereen duidelijk hoorbaar “maar het is goed voor de aandeelhouders” te roepen. Vrienden van de man (naar verluid aanhangers van de extreemrechtse splintergroep Volkspartij Voor Destructie) probeerden het de ambulance medewerkers onmogelijk te maken om de gestoorde man tot rust te brengen. Uiteindelijk lukte het om de man met morfine injecties tot bedaren te brengen waarna hij afgevoerd is naar een plek waar hij zichzelf niet meer in gevaar kan brengen. De toegesnelde ME heeft de VVD’ers met charges van het Binnenhof verdreven.

Onze verslaggever vroeg de heer van Beurden, CEO van Shell, om een reactie. “Tja, als je jaarlijks miljarden subsidies afneemt om een opleidingsprogramma voor gesjeesde politici in stand te houden dan gebeuren er wel eens ongelukken. Wij zitten zelf niet op zo’n duurzaamheidsprijs te wachten, ons bedrijf houdt namelijk op te bestaan als de olie op is. Ik denk dat die meneer dacht op een heel makkelijke manier in ons traineeprogramma te komen maar dan rekent hij buiten de waard.”

Pas na zonsondergang keerde de rust terug op het Binnenhof.