Kamervragen aan Minister Kamp n.a.v. schenking 78 miljoen aan Fossiele Industrie

Mevrouw de voorzitter,

Kan de minister van Economische zaken uitleggen:
– Waarom een select groepje mega-energieverbruikers op maandag kan klagen over hun energierekening en de donderdag daarop al 78 miljoen euro bijgeschreven krijgt in de vorm van transportkosten vrijstellingen en andere energie gerelateerde subsidies.
– Op welke gronden mag de minister willekeurig miljoenen aan bedrijven geven?
– Welke criteria heeft hij gebruikt voor toewijzing van de gelden?
– Waarom kiest hij bedrijven die het meest verstoken en het minst bijdragen (Aldel is al jaren verlieslatend), en niet bedrijven die de beste millieuprestaties leveren om een bonus toe te kennen?
– Kan de kamer inzicht krijgen in de volledige communicatie die geleid heeft tot het overhevelen van 78 miljoen euro gemeenschapsgeld naar dit selecte groepje bedrijven?
– Krijgen voortaan alle bedrijven die absurd veel energie verbruiken in relatie tot de dienst die ze leveren miljoenen toegestopt, en hoe denkt de minister daarmee de “1990-40%-CO2” doelstelling te gaan halen.
– Wat betekent “de vervuiler betaalt” in de ogen van de minister.
– Welke tegenprestatie heeft de minster gevraagd van de bedrijven die blijkbaar zonder overheidssteun niet kunnen overleven.
– Aangezien fossiele energie in de komende decennia duurder en duurder wordt: is dit een open einde regeling en gaat de accijns en energiebelasting betalende burger een steeds groter gat in de begroting van deze bedrijven opvullen? Zo ja, tot welk bedrag laat de minister dit dan maximaal oplopen en zo nee, waarom wordt er dan in 2013 eenmalig geld uitgetrokken?
– Wat zegt Eurocommissaris van mededinging eigenlijk over deze opzichtige staatssteun?

Zo, en nu over op de orde van de dag.

TwitterVolgen


Reacties

Eén reactie op “Kamervragen aan Minister Kamp n.a.v. schenking 78 miljoen aan Fossiele Industrie”

  1. […] heb wat op hem gefoeterd met zijn schaliegasgedram en kadootjes aan aluminiumsmelter Aldel, maar vandaag leef ik met hem mee. Zijn moederpartij, de VDD, bij monde van René Leegte heeft […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *