Bij mijn zakelijke adviezen draait het meestal om KantoorComfort. Want “what’s in it for me” speelt zakelijk veel harder dan bij particulieren die meestal vooral energie willen besparen. In kantoorpanden is vaak sprake van comfortklachten : Te warm of te koud, tocht, slechte werkplekverlichting of onfrisse lucht. Soms zelf zo erg dat er aanwijsbaar ziekteverzuim door ontstaat.

In zulke gevallen kan een integraal KantoorComfort-plan uitkomst bieden.

Ik heb een gestandaardiseerde werkwijze waarbij ik met eigenaar, beheerder, huurder en gebruiker het pand bekijk en zoveel mogelijk informatie verzamel over het pand en z’n gebruikers.

De verzamelde informatie werk ik uit in een gespreksverslag Fase 1 dat vervolgens de basis kan vormen voor een integraal plan.

De componenten die in dit integrale plan aan bod komen:

Stap 1 :  isolatie, ventilatie en licht

Op basis van gebouwkenmerken en gebruikerservaring kan een goede inschatting gemaakt worden waar isolatie verbetering zin en effect heeft.

Naarmate isolatie en kierdichting beter worden zal de kwaliteit van de ventilatie steeds belangrijker worden. We adviseren te kiezen voor een systeem dat reageert op luchtkwaliteit in plaats van door het bouwbesluit voorgeschreven forfaitaire waardes.

Werkplekverlichting is op veel plekken een ondergeschoven kindje. Het is niet eens de duurste ingreep in werkplekverbetering maar kan spectaculaire verbeteringen teweeg brengen.

Stap 2: Elektrificeren

Door de verbeteringen in stap 1 zal het kantoor al een heel stuk makkelijker met een alternatief voor aardgas verwarmd (en gekoeld) kunnen worden. In deze fase wordt dit zover uitgewerkt dat bekend is welke hoeveelheden warmte waar nodig is en hoe die het best opgewekt kan worden.

Stap 3: “Zelf energie op wekken”

Als er plek genoeg is voor zonnepanelen dan kan een flink deel van de overdag verbruikte energie zelf opgewekt worden. Helemaal mooi is het als er laadpalen zijn waar elektrische auto’s geladen en ontladen kunnen worden. Het kantoor gaat dan als energiebuffer werken en levert waardevolle diensten aan het gebied rond het pand. Een klein nadeel is nu nog dat bedrijven ontzettend weinig voor elektra betalen en dat de opgewekte stroom dus ook niet veel waard is. Maar zonnepanelen worden steeds goedkoper en ze houden de zon van het dak waardoor dit koeler blijft en minder te lijden heeft. Reden genoeg dus om te onderzoeken of het wél kan.