Critical Friend – aankoopbegeleiding

Je staat op het punt een huis te kopen of nieuw te gaan bouwen en je twijfelt of het huis energietechnisch goed in elkaar zit, of wat er mogelijk is qua zonnepanelen of warmtepomp? Kan de woning “Nul op de meter” worden gemaakt … en wat betekent dat eigenlijk?

Gefeliciteerd! Je bent één van de eerste Nederlanders die zich deze zaken op tijd afvraagt!

Bij de aankoop van vastgoed heb je iemand nodig die naast je gaat staan en je als “Critical Friend” ook de dingen durft te noemen die je misschien liever niet gehoord had. Of misschien juist wel en alvast een schatting maakt van wat e.e.a. dan gaat kosten om aan te passen. Ik maak een maatwerkverslag van het bezoek dat ik samen met je aan het pand breng. Binnen twee dagen krijg je het verslag via de mail waarna ik het eventueel telefonisch kan toelichten zodat je een gefundeerde beslissing over de aankoop kan nemen. Bel ons om meer over ons aanbod te horen.

Lars Boelen – 06 2386 1080 (Regio oost Brabant en Limburg)

Nicolaas van Everdingen – 06 4314 8464 (Regio Gelderland)

Bezoekverslag-voorbeeld

De zwarte kant van de groenste stad van de Aarde

Weert was vorige week landelijk nieuws toen onze burgermeester Jos Heijmans opkwam voor een Syrisch gezin dat de staatssecretaris vanwege puur formalistische regeltjes uit elkaar wilde rukken.

Trots dat ik was! Kijk Nederland, zó doe je barmhartigheid! Geweldig!

Maar deze blog gaat niet over asielzoekers maar over de kwaliteit van de leefomgeving van álle Weertenaren, waaronder ikzelf. De boekhouder is namelijk aangeschoven bij het college en wijst op een probleem met de centjes : het groenonderhoud van de wijken kost meer dan begroot.

Nou moet u weten dat Weert 10.000’den euro’s per jaar uittrekt om zich te mogen tooien met de titel “De Groenste stad van Nederland en Groenste Regio van de wereld“. Wij van Weert zijn daar enigszins trots op maar we lopen er ook niet echt te koop mee want die titel is een gekochte titel, maar blijkbaar is het iets wat qua City Marketing wel een goeie investering was.

Je komt in aanmerking voor de titel als je stad uitblinkt in “het beheer van de natuur en de rol die inwoners van dorpen en steden daarin spelen”. Klip en klaar.

Fast forward naar 2016.

De gemeente gaat ALLE hagen, perken en heesters platbranden en vervangen door gras, en het  maaischema gaat gelijk terug van 26x naar 10 keer.

Dus dit:

Screen Shot 2016-05-19 at 10.20.48

Wordt dit:

Screen Shot 2016-05-19 at 10.21.02

Een grote ecologische kaalslag is het. Die struiken krioelen van de vogels, muizen, egels en insecten. We krijgen er gras voor terug dat met Round Up paardenbloemvrij gehouden wordt.

Dus aan de ene kant geeft de burgermeester 10.000’den belasting-euros uit voor een cool groen logo, aan de andere kant worden de burgers gestraft met een groene woestijn omdat hun fijne woonomgeving iets meer kost dan begroot.

Gelukkig is er In ieder geval in mijn wijk Boshoven) al een handtekeningenactie gestart om de gemeente tot andere gedachten te bewegen.

Maar ik ben pas een integraal duurzaamheid adviesbedrijf begonnen en bied de burgemeerster bij deze gratis mijn adviezen aan:

  1. Leer de boekhouder dat kwaliteit van de leefomgeving meer is dan de som van de euro’s die je er in stopt
  2. Wees transparant over de kosten die gemaakt worden
  3. Word een echte groene sociale gemeente en vraag wat de bewoners zelf met het groenbudget kunnen realiseren, ik weet zeker dat we dat lokaal kunnen organiseren voor 90% van het geld dat de gemeente nu uitgeeft aan het onderhoud.
  4. Laat ook een nulmeting doen van Flora en Fauna en luchtkwaliteit
  5. Vraag eens aan de Weertenaren hoeveel meer OZB ze zouden willen betalen om onze groenvoorziening op peil te houden.
  6. Weert heeft zeer actieve buurtverenigingen, dus HUP, help ze een voorjaar en najaars event in de wijk organiseren waarin we lekker samen gaan snoeien, goed voor de sociale cohesie en gezelligheid (Tip : doe de buurtverenigingen 5 of 10 elektrische heggenscharen cadeau)

Mijn gut feeling zegt dat de kosten van aanrijdingen met spelende kinderen (die niet meer veilig op afgeschermde stoepen kunnen spelen), hogere ziektekosten door meer COPD (fijnstofbelasting van de lucht), lagere woningwaarde/OZB door minder aantrekkelijke woonwijk uiteindelijk vele malen hoger zullen blijken dan die paar bespaarde euros op de begroting van 2017.

Samenvattend ben ik ontstemd en verbijsterd en ik snap het gewoon echt niet. Kom op Jos, we weten dat je hart op de goede plek zit en voor mensen op durft te komen, hoe kan je dan als Groenste Gemeente van de wereld zo’n onzalig plan doorvoeren?

mvg

Lars Boelen / Odahoevestraat

Weert Wil Warmtenet: 5 Tips voor de gemeente

Gisteren werd bekend dat “Weert” een Warmtenet wil. En in die aanhalingstekens zit hem de crux. Want wie is “Weert” eigenlijk?

Best aardig natuurlijk als een bestuurlijk orgaan, aangemoedigd door overheid en pratende pakken, overgaat tot “Letter of Intent” met bedrijven die gewend zijn om in monopolietermen (rioolbedrijf en waterbedrijf) te denken. Maar die warmtenetten worden aangelegd om huizen van burgers te verwarmen. En die zitten niet aan tafel. (Zo te zien) 

Ik ben inmiddels behoorlijk ingewerkt aan het raken in de Stadsverwarmingsdossiers (Tilburg, Eindhoven, Helmond) en ik hoor niets dan geklaag van de bewoners. Grootste problemen die men heeft: 

– slecht geïsoleerde woningen in vergelijking met gas-huizen

– dure energie

– torenhoog vastrecht

– wurgcontracten waardoor je niet meer vrij bent je warmtebron te kiezen

Best ernstige klachten allemaal en je vraagt je af waarom de overheid toch zo enthousiast is over warmtenetten?

Begrijp me niet verkeerd, aardwarmte, snoeiafval van de gemeente en de vergiste mest van een bio-boerderij reken ik tot hartstikke duurzame energiestromen maar die kunnen nooit een warmtenet vullen.

In de praktijk draait er gewoon een gasturbine net iets inefficiënter omdat er primaire hitte wordt afgetapt, worden waardevolle grondstoffen  in afvalovens “duurzaam” opgestookt en worden in Litouwen gekapte bomen na drogen met Russisch aardgas bij ons als ‘groene bijstook’ gesubsidieerd omgecat naar “duurzame warmte”. Ook de enorme verliezen (ontdooide straten in de winter war warmtenetten liggen), de kans op lekkages die ongemerkt enorme verliezen opleveren, de roestende afleversets zijn echt problematisch. Eigenlijk de enige partijen die blij worden van warmtenetten zijn gemeentes en de fossiele leveranciers…..tja

In Meerhoven/Parkforum staat  zelfs een “biomassa” hulp-WKK-centrale die zo’n takkeherrie maakt dat ie ‘s nachts uit moet. En krijgen de mensen dan dus door gas verwarmd water aangeleverd. In Tilburg draait het warmtenet zelfs gewoon op steenkool!

En dan vind je Lars op je pad, want dan klim ik op de barricades en ga alles en iedereen mobiliseren die met me mee wil om te voorkomen dat er weer een op fossiel denken gebaseerde dwangmonopolie over de burgers wordt afgeroepen dat over 50 jaar afgeschreven moet worden. Die tijd hebben we niet! We moeten nu in 1x goed fossielvrij, niet met halfslachtige poging waar akelige verdienmodellen van consultancybedrijven aan ten grondslag liggen.

Dus als Weert echt serieus is over een DUURZAAM warmtenet dan moeten deze vijf zaken geregeld worden:

1) burgers / klanten aan tafel, liefst ervaringsdeskundigen uit woonwijken waar al ervaring is opgedaan 

2) een kristalheldere uitleg over de 100% duurzame oorsprong van de warmtebronnen

3) nieuwe huizen moeten EPC 0,0 gebouwd worden zonder allerlei forfaitaire rekentrucs waardoor isolatie weggelaten mag worden

4) verbod op een verdienmodel op het vastrecht en de afleversets

5) een energieprijs die de voordelen van de “gratis” restwarmte doorgeeft aan de klant. Koppeling aan gasprijs moet losgelaten want gas is dood, daar hebben we niks meer mee te maken. Prijs mag gebaseerd worden op wat wind en zonne-kWh’s kosten.

Mijn gut feeling is dat een goed geïsoleerd huis helemaal geen stadswarmte nodig heeft. Warmtepompje, IR-panelen of desnoods de broodrooster extra lang aan, meer is niet nodig.

Jullie weten me te vinden gemeente Weert als jullie  advies willen, ik denk graag mee!