TeevenTapes / Teevengate – deel II – reactie op antwoord op kamervragen

Vandaag kwamen de antwoorden op de schriftelijke kamervragen, mijn commentaar in vet

Algeheel : ik heb nog steeds geen beeld van de aard van de storing, waren de voedingen niet zwaar genoeg, waren er nou wel of niet reserve power Supply units in het systeem gemonteerd die een storing op konden vangen. Waarom was een herstart nodig, normaal kan een defecte voeding van een draaiend systeem vervangen worden zonder herstart. Werd dit wel eens getest? Het systeem was notabene in 2011 opnieuw ontworpen en in een goed datacentrum geplaatst.
De procedures voor het melden van ongeplande downtijd rammelen, omdat het 100% zeker is dat data verloren gaat bij een herstart (er lopen continu 2000 taps).

Ik begin te geloven dat het systeem wel eens echt down geweest kan zijn, door broddelwerk van de IT-dienstverlener, maar de toevalligheid van de gelijktijdigheid van de stroomstoring en TeevenGate vreet wel aan me.

——— Antwoorden op de kamervragen ———-

…Daarnaast is het systeem ondergebracht in het hoogbeveiligde rekencentrum van de politie wat voorzien is van een UPS (Uninterrupted Power Supply) en een eigen noodstroomvoorziening. Ondanks het feit dat het tapsysteem zeer robuust is uitgevoerd, kunnen storingen niet worden uitgesloten

Inderdaad, het blijft mensenwerk! Maar je kan maatregelen nemen tegen voorzienbare incidenten zoals falende voedingen

Op 20 september 2012 van 13.14 uur tot 14.04 uur deed zich een storing in de voeding van de opslagcomponent voor, waardoor de elektronica niet correct heeft gefunctioneerd. dit is in directe tegenspraak met het feit dat het robuust was uitgevoerd De voeding levert de gestabiliseerde spanning voor het apparaat. Het betrof daarmee geen storing van de externe stroomvoorziening (Stedin).LOL, dat hebben we ook nooit geloofd

De storing is geconstateerd door de permanente monitoringsystematiek van het systeem [dat is hetzelfde systeem dat de systemen ook gecontroleerd down brengt]. Het systeem gaf direct melding van een storing en kwam binnen bij het team dat het systeem beheert. Na de analyse van de storing is het systeem opnieuw opgestart, waarna het systeem om 14.04 uur weer operationeel was

een defecte voeding is slechts een “waarschuwing” in geval van redundante voedingen. Als het systeem in tegenstelling tot de “robuustheidsclaim” maar 1 voeding had dan trad er inderdaad een systeemfalen op waarna de voeding vervangen/gereset is en de server door de operators herstart is. 50 minuten is voor een herstart na systeemfalen overigens serieus lang, 10-20 minuten ligt meer voor de hand

De genoemde tijden zijn gelogd en dus traceerbaar. Kort na de storing is de voeding van de opslagmodule van het tapsysteem verzwaard en de systeemsoftware vervangen.

dit duidt er op dat er wel degelijk twee voedingen in het systeem zaten maar dat ze beiden nodig waren om de computer samen van de benodigde stroom te voorzien.2 Voedingen van 500 Watt die samen een server van 800Watt voeden, dat kan, maar dan is zo’n server dus NIET robuust tegen stroomstoringen beveiligd! Er had dan een derde voeding in moeten zitten, of twee voedingen van een kilowatt, dit is een ontwerpfout

De storing in de voeding van de opslagcomponent veroorzaakte dat de verwerkingscomponent stopte met het aannemen van de door providers aangeboden audio- en verkeersgegevens. De getapte gesprekken die gedurende deze 50 minuten hebben plaatsgevonden zijn door de storing geraakt en de betreffende audio- en verkeersgegevens zijn niet opgenomen.

maar de metadata server draaide toch nog? Dus de verkeersgegevens zouden er wel moeten zijn, dit is in tegenspraak met de eerste alinea

Hoe vaak treden er verstoringen op in het tapsysteem?
Antwoord vraag 4:
In 2012 en 2013 (t/m 6 december) hebben respectievelijk 10 en 6 storingen met dataverlies plaatsgevonden, waaronder de storing op 20 september 2012. Dit betrof zowel storingen van alle lopende taps als van een enkele tap. In 2012 en 2013 was het tapsysteem respectievelijk 2354 minuten en 249 minuten volledig onbeschikbaar. Procentueel gezien geeft dit een beschikbaarheidspercentage van het systeem in tijd van 99,55% in 2012 en 99,95% in 2013 (t/m 6 december).

99,5% is niet echt wat je noemt robuust! In 2011 zou je voor zo’n systeem voor 99,9 of 99,99% gaan

Na het afsluiten van de analyse naar aanleiding van de zaak Van Rey op 23 september 2013 bleek de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar voor het opvragen van verkeersgegevens bij de telecomproviders verstreken. Het was derhalve niet meer mogelijk om deze gegevens op te vragen.
storing op 20-9-12 tot ontdekt op 23-09-2013, 368 dagen, how convenient

Hoe is de stroomstoring opgeheven? Is dat geregistreerd in logs?
Op 20 september 2012 van 13.14 uur tot 14.04 uur deed zich een storing in de voeding van de opslagcomponent voor, waardoor de elektronica niet correct heeft gefunctioneerd.

wat gebeurde er dan, viel de server om? Als er nog net voldoende stroom was dan had de server gewoon 100% normaal gefunctioneerd . Computers gaan niet voor 65% werken als de stroom maar 65% van de benodigde hoeveelheid betreft, “niet correct” is erg vaag

J’accuse : de Participatiesamenleving

Twee berichten vandaag in het nieuws : foutieve uitbetalingen in Amsterdam, hoeveel 10-tallen miljoenen belastingsgeld als verloren moet worden beschouwd is nog onduidelijk, en “instanties in Rotterdam” die echt wel aan de deur van die al 10 jaar dode mevrouw waren geweest. Ze lijken niet samen te hangen, maar doen dat wel. Dat komt door onze visionaire premier die werklozen oproept om nou eindelijk eens een nieuwe auto te kopen en als ze dat niet doen dan toch op zijn minst te participeren door bijvoorbeeld (vrijwillig) verplicht incontinente demente bejaarden in hun zojuist herwonnen zelfstandigheid thuis (bejaardentehuizen wegbezuinigd voor Brussel) nog enige menselijke waardigheid terug te geven.

Want de overheid vraagt tegenwoordig nogal wat van haar onderdanen: loon inleveren voor een betere export, meer BTW voor de sluitende begroting, minder zorg in ZKV-pakketten, je verzint het niet of er is op bezuinigd. Wij burgers laten dat allemaal gelaten over ons heen komen, althans, ik heb nog geen menigten met hooivorken op het Malieveld of Binnenhof gezien.

Wij burgers doen dus denk ik wel ons ding om deze crisis door te komen, maar de overheid, die zal toch ook wel het bloed uit de schoenen lopen om die zich opofferende burgers een hart onder de riem te steken? Nou, daar gaat deze blog dus over, want ik vind dat de overheid schromelijk tekort schiet.

Vorige maand ging ik al los op het Openbaar Ministerie dat gewoon keihard liegt en mij een bijzonder onveilig gevoel geeft, want als bewindslieden door dat OM zo opzichtig uit de wind worden gehouden, hoe moet ik ze dan vertrouwen als ik onverhoopt ooit met Justitie in aanraking zou komen? Het is ons aller artikel 1 van de grondwet die ze verkrachten.

20131213-191432.jpg

Maar goed, de twee berichten van vandaag : Amsterdam betaalt sommige inwoners een woonkosten bijdrage (whatever that may be) uit van €15.500 uit waar 155,00 bedoeld was. “Waarschijnlijk ging er iets met punten en komma’s mis”. Sorry dat ik weer meneer de IT-expert moet uithangen, maar ook hier is dat weer zo klaar als een klontje. Waarschijnlijk heeft een of andere onverlaat Regionale Instellingen van een server aangepast waardoor in een geïmporteerd bestand de Nederlandse decimaalscheider (de komma) door het systeem is aangezien voor een duizendscheider (de punt).
Gebeurt 100 keer per jaar bij banken, iedereen is er alert op EN DAAROM WORDEN BIJ WIJZIGINGEN DE SYSTEMEN GETEST. Dat dat hier niet gebeurd is duidt op lamlendige procedures en luie testteams : dat is dus wel ONZE overheid! We betalen daar miljarden voor, en we worden met “foutje bedankt” het riet ingestuurd en moeten maar zien dat onze OZB weer voldoende is om al die gaten op te vullen. Ik eis waar voor mijn geld!

20131213-201810.jpg
En dan die arme dode mevrouw die 10 jaar onder een berg post lag te mummificeren. “Onze instanties zijn dus echt wel bij haar aan de deur geweest hoor” aldus een trots Rotterdams College dat onderzoek deed naar haar falen en dat glunderend zijn menselijke sociale gezicht zat te verkopen. Want die bitch betaalde de steeds hogere gemeentelijke heffingen niet, en wij van de “belasting en heffingenzaken” zorgen dan wel dat we onze zaakjes op orde hebben. We hebben beslag laten leggen op de AOW van dat kreng, en daarmee was ons probleem opgelost. De extern ingehuurde teamleider “Heffingen” had beloofd dat we de inningsquota elk jaar met 2,5% zouden verbeteren en dat is ‘ m gelukt, zijn bonus was terecht.

Nee, ik veroordeel onze overheid keihard, er is geen ambtenaar meer die zich afvraagt hoe het nou eigenlijk gaat na 5 jaar met iemand die door de overheid zijn AOW is kwijtgeraakt, het kan haar letterlijk geen moer meer schelen.

Wij burgers, wij redden ons wel, als we maar niet worden tegengewerkt door al die pennenlikkers en cijferfetisjisten. Hou alsjeblieft op met je Haagse vingertje ons te dwingen “te consumeren” als wij ons huishoudboekje op orde aan het brengen zijn, en hou nog meer op met ons pleonasmen als Participatiesamenleving door de strot te duwen.

Ik klaag je aan, gevaarlijke, luie, niet lerende, onmenselijke overheid!

TwitterVolgen

Martin Sommer ging op de koffie bij …… Aldel

Update 30-12-2013 : Hoe mierzoet is de ironie! Aldel failliet verklaard, eindelijk!!
(En nu als de sodemieter die 350 man aan ander werk helpen)

Dit is de laatste keer dat ik het woord Sommer in de mond neem, ga er geen energie meer in steken, wat een bagger stort hij uit over mijn ochtendkrant

Hij is vorige week bij Aldel (zie mijn kennismaking met dit bedrijf) op visite geweest, Neerlands enige Aluminiumfabriek in Delfzijl.
Duurzame energie kan volgens hem nooit een succes worden, want ondanks dat de fabriek een kilometer lang is passen er maar genoeg zonnepanelen op het dak om maar in 2% van de behoefte van Aldel te voorzien. Echt het staat er! Meneer Sommer onverweegt geen moment hoe dat dan kan. Want een strekkende kilometer zonnepanelen, da’s best veel stroom hoor!

Het antwoord is dat Aldel in zijn eentje 1,2% van alle energie van Nederland gebruikt voor het elektrolyse proces waarmee bauxiet wordt omgezet in aluminium colablikjes waar niemand op zit te wachten, meneer Sommer!!!!!!
Aluminiumfabrieken horen op plekken te staan waar de energie die nodig is gratis is : IJsland, de Sahara, desnoods Texas met z’n “gratis” schaliegas, maar niet in een kikkerland 1000-den kilometers van de bauxietmijnen en zonder eigen energiebronnen. Aldel was bijna failliet zegt ie, ach hou nou toch op, Aldel is al jaren failliet, maar wordt door Kamp cs. al jaren overeind gehouden.

Dure Duitse stroom? JA! maar ze zijn wel in 10 jaar afgekickt van kerncentrales, de pijn die dat oplevert wordt nu eens niet doorgeschoven naar hun kinderen, maar NU gedragen! Kunnen wij wat van leren meneer de potverteerder!

En maar zeiken over schaliegas. Martin, als we Aldel dicht doen houden we meer gas over dan we aan schaliegas ooit gaan winnen!

Eén citaat : “Voor Aldel is niet Europa maar de wereld de horizon. De aluminium-wereldprijs wordt op een beurs in Londen vastgesteld. Dit is bloedserieuze globalisering.”

Mijn antwoord : JA, luister naar de markt en ROT OP MET JE ALUMINIUMFABRIEK!!!!

Ik zal dit stuk na het eten afmaken, maar ik weet nu al hoe het gaat eindigen, meneer Sommer heeft me overtuigd dat Aldel weg moet, naar IJsland, kan hij daar volgend jaar op de koffie gaan bij z’n buddy Aldel directeur Karsten Pronk, herinneringen ophalen aan die malle Hollanders met hun windmolenmanie, en stukjes schrijven over hoe mooi Ijsland wel niet is. Ik ga er aktie voor voeren!

PS. Martin, ik heb door mijn bloggen o.a. geleerd dat Ad Hominem reageren niet zo netjes is, maar als je zo’n podium als het jouwe hebt, en je er zo ongenuanceerd op klimt om reclame te maken voor een van ‘s lands grootste milieuvervuilers, dan maak je het je publiek wel heel erg lastig!
PPS. Ik ga je nu verder in je sop laten gaarkoken, en me actief inzetten voor echte alternatieven. Krijg er alleen maar slechte zin van en mensen gaan maar denken dat ik alleen maar kan schelden, terwijl ik best een aardige jongen ben!

TwitterVolgen

20131209-183437.jpg

Tech Item : Lego EV3 WiFi Setup with Netgear WMA1100 dongle

The Lego EV3 brick is supposed to be “WiFi enabled”.
What this actually means is that the Linux kernel in the brick supports exactly 1 Wifi-chipset, the one in the Nethear WMA1100.

Lego sells this part for $40 + shipping, but is in fact the Netgear WMA1100, that can be had for far far less than this.

20131208-001910.jpg

I bought one here in The Netherlands for €20, including shipping, and if you have time, you can get it for far less than that, but I didn’t. Because I had this brand new EV3 sitting on my desk, with a handful of Bluetooth dongles, and the bloody thing was as reluctant as the NXT to talk to my laptop! Lego. Go shame yourself!!!!

So the first thing I did was Google till I found the answer, and here is a resume of what I discovered:
– if you insert the dongle when it’s on, it won’t work!!!!

– get a Netgear WMA1100
– shutdown EV3
– insert the dongle IN THE EV3, not your PC or Mac!!!!
– this is because the EV3 doesn’t have Wifi! it needs the dongle to get on the air!
– boot the EV3
– go into the EV3 wifi menu
– enable the adapter
– connect it to your wifi network
– (wma2 enabled probably)
– the led on the dongle will start flashing happily!!!
– the Mindstorm software will now see the Brick
– AND IT WILL FINALLY CONNECT

Wow, that was three freakin’ years of NXT-Bluetooth frustration written of of me 🙂

I’ll try to complete this with pictures and AD-HOC wifi,

Thanks for your attention, enjoy Lego!

Lars

Een nieuw elan voor de overheid

Als je er als burger van overtuigd bent dat het anders moet met onze samenleving, dan heb je tegenwoordig elke twee jaar de kans om een volksvertegenwoordiger te kiezen die jouw droom uit mag gaan werken.

Probleem is dat een volksvertegenwoordiger in zijn eentje in de praktijk niet zoveel voor je kan beteken en (uitzonderingen daargelaten) op zijn minst kans moet zien om met zijn of haar politieke groepering in de coalitie te komen om daadwerkelijk aan de touwtjes te kunnen gaan trekken.
De regeringen bestaan echter allengs uit excentriekere combinaties van ideeënclubjes, en van echt nieuw elan is al jaren geen sprake meer. De regering die we nu hebben is zelfs van een bizarheid dat het met geen pen te beschrijven is : liberalen die niks liever willen dan marktregulatie (namelijk speciale energietransporttarieven voor speciale gebruikers), en een Socialistiese Partij die denkt dat je met nivelleren van inkomens tussen 2 en 4x modaal de sociale heilstaat creëert. Dat daarvoor honderdduizenden mensen hun dromen maar moeten opgeven omdat ze baan, huis en sociale zekerheid kwijtraken is geen probleem, want er is immers genivelleerd.

Als je door zoveel Haags onbenul tot de conclusie komt dat je ze daar maar in hun sop moet gaar laten koken en dat je als burger dan maar zelf het heft in handen moet nemen, loop je tegen een enorme muur van bureaucratie aan. Ik verwijs naar blogs als deze en deze, geschreven door een blogger met heel concrete bruisende en volgens mij super kansrijke ideeën voor een nieuwe participatiesamenleving, maar die door het establishment (de ambtenaar achter het loket en de wethouder die hij vertegenwoordigt) worden tegengewerkt.

“Deze combinatie van maatschappelijke functies staat niet in ons bestemmingsplan”

Waaaaaaaaaaaaaaah

Hallo!!!!! We moeten tussen nu en 2030 onze samenleving ombouwen naar fossielvrij. Joehoe! Wethouders van ruimtelijke ordening, als een jonge ondernemer, bruisend van energie en ideeën komt vragen om een leegstaand kantoor omdat hij zonder overhead zijn ideeën wil concretiseren : MEEWERKEN!!! Baat het niet dan schaadt het niet. Dat kantoor staat al 8 jaar leeg, zal nooit meer commercieel gebruikt worden, en de kans bestaat dat er een nieuwe Apple gevormd wordt, IN JOUW GEMEENTE!

Banken geven alleen maar geld als je een kantoor huurt van een makelaar in de stad, en een leaseauto regelt bij de lokale garage en een krediet afsluit van 1,5 miljoen. Dat is funest voor elk initiatief. Zelfs platzak kan je het beste idee van de wereld hebben, maar zonder plek om er op te broeden gebeurt er niks mee. Nee dus! Jullie, wethouders, handhavers, beleidsmakers en raadsfracties moeten broeikassen faciliteren. Elke steuntrekker met een half idee geef je gratis 100 vierkante meter in die leegstaande fabriekshallen of kantoren, en je stelt verder geen eisen. Moet je kijken wat er gebeurt!

Van de 100 gaan er twee een weetplantage beginnen, maar de andere gaan fietsen recyclen, schilderen, auto’s oplappen, computerdingetjes frutselen, en andere creatieve dingen bedenken.
Dat is waarde creëeren, dat is investeren in je gemeenschap.

Ik ga daar als verse GroenLinkser in mijn gemeente Weert werk van maken. Groen, omdat het lokaal is, Links omdat je dure spullen die niet gebruikt worden en staan te verstoffen teruggeeft aan de gemeenschap, HEERLIJK!

En ja, daarvoor zullen eigenaren van van die panden mee moeten gaan werken, want die panden staan voor virtuele bedragen in de boekhoudingen van bedrijf en bank. DAT is de rol van de overheid! Om DIE partijen te overtuigen dat ze OM moeten! Overheid, onroerendgoedeigenaren en banken hebben maatschappelijk goud in handen. Tijd om het terug te geven aan de creatieve initiatiefnemers die waarde gaan creëeren in hun gemeenschappen!

Voorwaarts kameraden 🙂

TwitterVolgen

Ps. Bijvoorbeeld de serie “Fossielvrij” hierboven is een goede introductie in andere maatschappijverwoestende veranderingen die ik voorsta.

Commentaar : Bedrijfsleven betaalt hoofdprijs voor energie

Op de dag van de WindEnergie, zoals we vandaag maar zullen noemen, een klaagzang van het Nederlandse bedrijfsleven. Ze betalen 30% meer voor hun stroom dan onze oosterburen. Ah gut.

De megaverbruikers betalen al niet mee aan de energiebelasting, en nu willen ze ook nog eens de laagste prijs van Europa, want anders verhuizen ze wel met hun bedrijf naar 5 kilometer verderop, naar Duitsland, waar het allemaal zo lekker goedkoop is. Ik ben altijd een groot voorstander van het inzetten van chantage bij het oplossen van problemen en conflicten, het schept een fijn podium om argumenten uit te wisselen. Daar gaat ‘ie:

Omvang van het bedrag
Het totale bedrag dat Nederlandse bedrijven duurder uit zijn dan de Duitse conculega’s is 500 miljoen euro. Onze ondernemers (exclusief banken) verdienden vorig jaar (winst) 90.000 miljoen (dat is 7% van hun omzet). Ze vragen dus even of wij belastingbetalers hun winsten met een half procent willen verhogen. Waarom? Om nog meer aan aandeelhouders uit te keren? Mijn laatste inflatiecorrectie (laat staan salarisverhoging) stamt alweer uit januari 2010, zullen we het daar dan ook eens over hebben?

Reden van de duurdere stroom
“De verschillen zijn ontstaan doordat Duitsland in korte tijd veel zon- en windenergie is gaan opwekken”. Wahahahahahaha. Die is echt heel goed. VNO-NCW, Shell en alle andere klimaatprobleemontkenners bij elkaar, die al decennia proberen te voorkomen dat Nederland overgaat op duurzaam klagen nu over goedkope ecostroom in Duitsland. Weten jullie wat jullie kunnen doen? F#CK @FF!!!!!!
Tssssss.

Oplossingen
Kijk, er zijn wel oplossingen volgens het FD (meer verbindingen zodat ecostroomoverschotten naar Nederland kunnen vloeien), maar ja, DAKOSGELD.
En wij van het bedrijfsleven zijn deze actie begonnen om meer geld over te houden, dus we gaan niet investeren.

Dusssssssssssssssssssssssss Aldel, Hoogovens, Shell en andere megaverbruikers, niet zeuren, hup handjes uit de mouwen. Powerpointje in elkaar draaien met grafiekjes van de goedkope stroomprijzen in Duitsland en België, echte oplossingen (mogen jullie zelf verzinnen, maar het woord belastingverlaging komt daar niet in voor) opsommen, en naar jullie aandeelhoudersvergaderingen om uit te leggen dat jullie iets gaan doen wat een beetje ongebruikelijk is geworden in Nederland anno 2013, maar ik zal jullie helpen met de laatste sheet:

Powerpoint VNO

TwitterVolgen

Update 31-10-2013
(&$%#$^ Jullie hebben niet naar me geluisterd, ik zei nog zo GEEN BELASTINGVERLAGING, DAT BETEKENT DUS OOK GEEN SUBSISIDIE! : Minister Kamp besteelt nu de huishoudens van 78 miljoen per jaar (10 euro per gezin) en geeft dit geld o.a. aan de verlieslijdende Aluminiumsmelter Aldel, die 1,2% van alle Nederlandse energie verbruikt en maar 300 mensen aan het werk houdt. Zo kan dit bedrijf nog langer het milieu blijven vervuilen zonder failliet te gaan.

Tesla’s en de Noordpool – Fit for purpose

Gisteren kwamen 400(!) Tesla enthousiastelingen per ongeluk op mijn blog omdat verwijzingen naar mijn “Tesla stukjes” op het Tesla-forum werden gelinked. Sommigen van jullie waren teleurgesteld omdat het niet écht Tesla stukjes waren, Tesla figureerde in een (prominente) bijrol. Ik heb echter wel degelijk ook echt iets over Tesla’s te melden (hoewel dit wéér geen rij-impressie van boven de Poolcirkel is, met echte autoverkooptechnieken bent U wéér naar binnen gelokt dus!), en liep al een tijdje met een stukje in mijn hoofd dat ik nu voor jullie, 15 nieuwe Twittervolgers, maar eens aan het digitale perkament moest toevertrouwen. Daar gaan we.

20131020-185441.jpg
Voor wie bovenstaande video nog niet gezien heeft : verplichte kost, en daarna terugkomen voor de rest van mijn verhaal! OF NEE! weet je wat, wacht even en lees eerst mijn verhaal en kijk het filmje dan.

Ik ben geen auto journalist of zelfs maar liefhebber, en lees maar een doodenkele keer een autoblad als vrouwlief zich een nieuwe garderobe aan het aanmeten is en af en toe een instemmend “humhum” nodig heeft. Hoe er zoveel onzin geschreven kan worden over een stuk gereedschap is verbazingwekkend. Auto’s onder de ton zijn sowieso geen “rijderswagen” en als er niet met 235 km/h over beijsde Schotse landweggetjes te racen is val je ook genadeloos door de mand. Kwaliteit wordt afgemeten aan hoe snel je op een racecircuit een rondje aflegt, of binnen hoeveel seconden je op 100, 120 of 200 zit. Ik snap gewoon niet hoe auto-ingenieurs denken : als ze een nieuwe hamer zouden moeten ontwerpen zou het een hydraulisch versnelde 100 kilo zwaar titanium geval zijn met koolstof afremschijven. De vakliteratuur zou het ding prijzen omdat je er in een regenwoud op 65 meter hoogte een draadnagel mee in een hardhouten boom kan slaan. Als iemand zou zeggen dat een klauwhamer van 7,50 van de Gamma ook zou voldoen zou hij meewarig aangestaard worden : “duidelijk een zielenpiet die geen gevoel heeft voor het ECHTE TIMMEREN”.

Zo het hoge woord is er uit: een auto is een stuk gereedschap en moet voor zijn taak geschikt zijn. Er zijn mensen die ook daadwerkelijk zo tegen een auto aankijken, en dat deed de gevestigde industrie op zijn grondvesten schudden toen zich een semi-elektrisch alternatief voordeed in de vorm van de Prius. De eerste generatie werd weggelachen, de tweede (de eerste die in Nederland verkocht werd) was een praktische zuinige gezinsauto, de derde was extreem schoon en zuinig onder alle omstandigheden en werd een hit, net als de 4e die met een forse accu zelfs oplaadbaar was. Volledig elektrisch rijden was binnen handbereik.

Paniek, Want een volledig elektrische auto slijt niet omdat er geen 12000 explosies per minuut (Paardengetrappel!) in “het vooronder” plaatsvinden. En auto’s die niet slijten hoeven niet vervangen te worden, en tot slot zouden de grootste bondgenoten van de autofabrikanten (de olieproducenten) zonder inkomsten komen te zitten. Daarom werd er een marketingplan gemaakt met de illustere naam FUD. Met Fear, Uncertainty & Doubt werd de markt bewerkt en met veel succes een nieuwe begrip geïntroduceerd: Range Anxiety, angst om zonder brandstof te komen te zitten. Het begrip was al latent aanwezig bij den menschen (range van een ICE 800km, benzine stations om de 5 km) en hoefde alleen subtiel aangewakkerd te worden door het de autojournalistiek in te fluisteren. Zo konden “slimme” auto’s als de Chevy Volt vermarkt worden (met matig succes overigens, omdat de auto niet echt bijzonder veel waar voor z’n geld levert)

En toen was er (de) Tesla
Met een auto die 400 km kan rijden op een lading, 5 volwassen met heel veel bagage kan bergen, er fantastisch uitziet (zei de liefhebber) en als een sportwagen presteert, is het een propositie die voor veel (rijke) techniekliefhebbers onweerstaanbaar blijkt. Mensen die zich een comfortabele BMW kunnen veroorloven vallen na een proefrit als een baksteen voor het rijgenot. In het rijke Noorwegen is de wagen momenteel zelfs best verkopende auto. De Noren zijn sowieso goed bezig, want ze investeren het geld dat ze met hun olie en gas verdienen in een wagenpark dat hun toch al riante energiepositie nog eens dramatisch versterkt (als tweeweg Vehicle-to-Grid laders eenmaal beschikbaar worden gesteld). Er zijn dus heel veel rationele Scandinaviërs die eieren voor hun geld kiezen, en alle waarschuwingen van de fossielen in de wind slaan : de accu’s lopen leeg bij -20, de accu’s kunnen nooit voldoende stroom leveren bij vrieskou, wat als de accu leegraakt in een bos tussen de wolven. De meneer in het filmpje was alle commentaar doodziek, en deed iets wat volgens het gevestigde auto-journaille zoiets is als zonder condoom seks hebben met een blind date : superspannend, maar de kans dat het verkeerd afloopt is levensgroot. HIJ GING DE AUTO GEWOON GEBRUIKEN.

Voor de fossielen hier een lijstje van andere superbelangrijke dingen die je nog meer met een Tesla kan doen, maar niet met een ICE:
– ‘s nachts na een feestje zonder gêne uit een slapende woonwijk wegrijden, en toch de straatstenen uit de weg rijden
– kilo’s afvallen omdat je niet meer verleid wordt door de dagaanbiedingen bij de kassa van het benzinestation
– in de schemering door een Frans bos sluipen op zoek naar herten, vossen en wilde zwijnen
– elke dag met volle tank vertrekken
– een dikke vinger opsteken naar Poetin, Shell of willekeurig welke andere mastodont
– je verbazen over de restwaarde van je auto
– je geen zorgen maken over koppakkingen, aandrijfriemen, koppelingsplaten en remschoenen als je een 10 jaar oude Tesla koopt.
– 5 minuten stiekem achter een groepje fietsende hockeymeisjes rijden
– lachen omdat een ICE’er niet snapt dat jij je auto met 120 kilometer per uur vol kan gooien

Zo, dat was het wat ik over de Tesla te zeggen had, ik hoop dat ik je niet teleurgesteld heb.
En nu : FILMPJE !

TwitterVolgen

Ps : U moet de reviews over nieuwe hybride voertuigen van de fossiele automakers wel blijven lezen: hoe meer dubbele volledig digitaal schakelende voor- tussen- en na versnellingsbakken er toegevoegd worden om de elektromotor werkend te krijgen, hoe beter de auto wel moet zijn, hilarisch.

De overheid en nutsbedrijven : Interview Noé van Hulst in Volkskrant

Ik ben er stil van, het interview in de Volkskrant van vandaag met Noé van Hulst, oud directeur generaal op het Ministerie van EZ. Hij is een decennium aan het roer geweest van EZ in de tijd dat onze nationale energievoorzieningen “commercieel” moest, marktwerking en zo. Kijk, ik ben geen doctor in de economie, maar ik heb wel altijd gevonden dat als je maar 1 infrastructuur hebt, je ook geen marktwerking kan verwachten. Dat geldt voor het spoor, elektriciteit, water, gas, en de belastingdienst. Maar omdat onze nationale toplaag vergiftigd/geïnfiltreerd is door Goldman Sachs, KPMG en dat soort bedrijven en die bedrijven goudgeld verdien(d)en aan het begeleiden van beursgangen moest en zou de overheid alles gaan nationaliseren wat los en vast zat. Zo geschiedde. En het werd een ramp moet hij achteraf erkennen, maar hij heeft ervan geleerd gelukkig. Pffffff…

De rampzalige gevolgen waren vooraf te voorzien en zijn allemaal uitgekomen:

– als eerste moesten natuurlijk de salarissen van de “bestuurders” van de  <del> nust-</del> beursgenoteerde bedrijven marktconform worden, en waren er commissarissen nodig om dat proces in goede banen te leiden. (Hoeveel bonus kreeg de directeur van het G.E.B. en P.E.B. vroeger eigenlijk, en hoeveel auto’s met chauffeur?)

– De eerste jaren waren ze nog lekker monopolistje in hun oude verzorgingsgebied, want de burgers moesten zich eerst gaan realiseren dat ze klanten waren ipv afnemers.  Vervolgens moesten die klanten bij de concurrent weggekaapt worden, want echt een groeimarkt is het niet, die van huishoudens. En hoe doe je dat beter dan door hoofdsponsor te worden van een voetbalclub of schaatsvereniging?

Zo, de boel stond op de rails, en toen? Winstoptimalisatie! Van achteraf betalen voor geleverde diensten naar vooraf betalen, dat is alvast eenmalig 13x omzet ipv 12x omzet , katcheng! Boekhouding nog met ponskaarten dus als de klant opzegt : helaas pindakaas. De komende drie jaar moet u maandelijks voor 50ct/min met de “helpdesk” bellen om iedereen, tot de de Directeur aan toe, ervan te overtuigen dat je echt, echt, echt we bent.

Maar toen kwam zonne-energie op, en het had er alle schijn van dat dat wel eens groot kon worden. Dus de overheid ingeschakeld om het de consument zo lastig mogelijk te maken terug te leveren, 3 meters, dubbele boekhoudingen, lidmaatschappen van producentenverenigingen en wat al niet meer. Het “agentschap NL”. Als we die goeie ouwe ferrarismeter hadden behouden zou iedereen kosteloos kunnen salderen zonder al die poeha. En u vult nu 1x per jaar de meterstanden in via de website van uw netbeheerder? Oei, wat een klus hè? Dat gaan we de burger makkelijker maken met SLIMME METERS, dat scheelt 1x per  jaar 2 minuten werk, en de overheid kan voortaan lekker meekijken hoe laat u de piepers opzet!

<a href=”http://verhuizennaarlimburg.files.wordpress.com/2013/10/ferrarismeter.jpg”><img id=”i-1077″ alt=”Afbeelding” src=”http://verhuizennaarlimburg.files.wordpress.com/2013/10/ferrarismeter.jpg?w=295″ /></a>

Het interview gaat verder met de toekomst van onze mondiale energievoorziening. De ervaring van meneer van Hulst wordt gewaardeerd en hij zit nu bij de OESO.

Hij is ouder en wijzer maar onze eigen milieuproblemen oplossen? Nope, dat moet nu op mondiaal niveau gebeuren (toevallig net het gremium waar hij nu in zit!). Echt waar, en dit soort figuren betalen wij met z’n allen van ons belastinggeld? Business As Usual bureaucraat in optima forma. Nee meneer van Hulst, de burgers van dit land nemen hun eigen verantwoordelijkheid en maken net zoveel zonnestroom, windstroom en mini-WKK-stroom tot die verrekte kolencentrale door de directeur van Essent zelf uitgezet wordt omdat hij niet meer te exploiteren valt. Gaat u maar lekker pleiten voor “CO2 afvangen en opslaan”, een techniek die nog nergens op de wereld commercieel toegepast wordt, en als hij gaat werken zo duur is dat je er met je windmolen rondjes omheen fietst.

Maar dan worden wij toch nog vrienden op het einde van het interview: “Als je energie te goedkoop is krijg je idiote consumptie”.

En dat is natuurlijk een directe oproep tot het stoppen van het voeren van industriepolitiek : Aldel, Hoogovens, Schiphol, Shell, als meneer van Hulst nu aan het roer zat zou hij alle verborgen verbruikssubsidies onmiddellijk stop zetten. Hij is namelijk ouder en wijzer, en zou niet meer blind naar zijn ingehuurde consultants luisteren!

Toch?

Hoe de Britse overheid haar burgers fopt met #schaliegas

Vandaag in het nieuws : Britse overheid verlaagt belastingen voor schaliegasfrackers.

Strekking van het verhaal : Het Verenigd Koninkrijk wil de schaliegassuccessen uit de VS herhalen in eigen land en de schaliegasfracker Cuadrilla ruim baan geven door de afdracht op minerale winningen te verlagen van 60 % naar 30%. Omdat de leefomgeving verwoest gaat worden wordt de lokale bevolking gecompenseerd, 100.000 pond (116.000 euro) vooraf en 1% van de winst.

En waar wordt de bevolking van pak hem beet Frackindale (10.000 inwoners) dan mee afgescheept? Zullen we even gaan rekenen? Gas kost nu 23 cent per kuub, maar Amerikaans gas kost 6 cent en dát is wat de industrie nodig heeft, dus we gaan er van uit dat dát de prijs is die Cuadrilla mag rekenen. 6 cent per kuub dus. En een schaliegasbron in de Marcellus-Shale, het neusje van de zalm als het om scahliegas gaat, levert gemiddeld per dag 9000MCf = 252.000 kuub/dag * 365 = 92 miljoen kuub per jaar op. Na 5 jaar is het veld leeg.

Nu gingen we dat gas verkopen voor 6 cent, en Cuadrilla ging 30% van de opbrengst aan de staat afdragen. Er blijft dus 4 cent omzet per kuub gas over. Gezonde bedrijven maken een winst van 10 a 25% van de omzet. Ik ben de burgers gunstig gezind, en reken even met 25% winst. Dus elke kuub gas levert 1 cent winst op. Er werden 92 miljoen kuub geproduceerd, dus 920.000€ winst. Daarvan gaat 1% naar de bevolking, 9200€ per jaar, 1 euro per inwoner. Dus voor 1 euro per inwoner per jaar gaat de Britse regering zijn burgers blootstellen aan alle risico’s. En na 5 jaar pakt Cuadrilla haar boeltje op en verkast, miljoenen rijker, burgers van Frackendale in vertwijfeling achterlatend.

Gaat ‘m niet worden denk ik.

20130719-201446.jpg