Vooruitblik op 2014

Mijn vorige episode van toekomstvoorspellingen was niet zo’n succes. En weet je wat, toekomstvoorspellen is business as usual thinking in optima forma. Procentje hier, ongelukje daar, ik moest dat gewoon maar niet meer doen. Ik neem jullie mee op een ontdekkingstocht naar wat 2014 allemaal zou kunnen brengen.

Geert Wilders verslikt zich op 1 januari om 00:45 in een oliebol, en hij heeft inmiddels zoveel haat en angst gezaaid dat er zelfs geen PVV’er meer te vinden is om hem ook maar de geringste naastenliefde te tonen, laat staan dat er een is die de gelegenheid te baat neemt om hem eens lekker een enorme ros op zijn rug te geven om het stukkie los te laten schieten. De dozen met groene stickers worden schielijk afgevoerd en de uitvaart in de Arena wordt het mooiste PVV samenzijn ooit, een weekje Pauw en Witteman met mensen “die hem goed gekend hebben”, Rutte die die diep bedroefde woorden spreekt en dat was dat. Verheug me nu al op de erfopvolging.

Fijn! Want met dat democratische gezwel opgeruimd kunnen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 eindelijk eens over de inhoud gaan, in plaats van over niet bestaande “Oostblok-problemen”. We hebben namelijk een samenleving te verduurzamen! Om te beginnen ga ik er niet alleen maar meer over bloggen, maar actief mijn steentje bijdragen aan de minimaal 1 zetel die GroenLinks Weert gaat halen. Met een raadszetel kunnen we onze ideeën wekelijks over de bühne brengen, in plaats van 1x per maand via ingestuurde vragen. Wow, dat wordt heel spannend!

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug met afstraffing van de coalitie en al, gaat het kabinet helemaal los op de afbraak van onze samenleving, er is immers niks meer te verliezen.
Grote groepen werkenden komen er achter dat hun pensioenen dusdanig versoberd zijn dat er een heuse pensioenoproer komt. Mensen pikken het niet langer, “sociale partners” die belangen van pensioenfondsen, ouderen en rijken dusdanig behartigen dat gewone werknemers niet langer stil blijven. Ze eisen hun tegoeden op, lossen hun hypotheken af en gaan met de afgeschafte pensioenpremies dan maar zelf in de weer met onderlinge waarborgmaatschappijen, groene spaarfondsen die in de nieuwe economie investeren en sokken met goud. De sociale partners krabben zich achter de oren, snappen niet dat al hun managementadvieslagen, gremia en old boys networks het zo ver hebben laten komen.

Anarchisten
Ik zette eind vorige maand een heel eigen #DTV vraag uit op Twitter om een woord te verzinnen voor burgers die hun overheid de rug te keren en zelf het heft in handen nemen, een bloemlezing van antwoorden:
Doe het zelvers – keten lozen – vrije denkers – dissidenten – doe het selfies – lijdende burger/leidende burger – souverijnen.
Binnen een dag he? Allemaal mensen die precies aanvoelen wat ik ook voel broeden : de overheid heeft haar visionaire/voortrekkende taak dermate verkwanseld aan gevestigde corporatistische belangen en populisme (gratis emissierechten, afschaffing transportkosten stroom, verzekeraars kijken via gezinsregisseurs tot achter de voordeur in de dossiers van hun klanten, gelaten acceptatie van uitzaaiing buitenlanderhaat door PVV Führer Wilders om er maar een paar te noemen) dat de weldenkenden onder ons zolangzamerhand geen andere mogelijkheid meer zien om dan maar een parallelle SAMENleving te creëeren.

Dat wordt er een van, ik noemde hem al, onderlinge waarborgmaatschappijen waar kansarmen en ketenlozen zich voor een gering bedrag tegen de grootste rampen kunnen verzekeren. Deelnemende werkloze specialisten die nu gedwongen worden voor nihil in academische ziekenhuizen te werken, krijgen daar voor een reëel salaris de kans om nieuwe “heelhuizen” op te richten in oude kantoren in binnensteden. Huisartsen die weigeren om patientgegevens aan bureaucraten af te staan sluiten zich snel aan. Afgebrande thuiszorgermedewerkers gaan er met plezier mensen verzorgen, zonder prikklok, “seconden schema’s” en handelverboden. Het worden broeiplekken van sociale vernieuwing. Verzekeraars weten niet hoe snel ze hun “klanten” moeten toestaan zich op die plekken te laten behandelen.

Afijn u snapt wat ik zie gebeuren : uitgekotste mensen die plotseling de drijvende kracht worden achter echte vernieuwing, het gaat gebeuren in 2014.

En als toetje van de ZKV poot van dit verhaal : Pearl Brillen.
Ons zieke zorgkostensysteem gaat toch al grof op de schop, zie hierboven, maar ik ga ook actief een streep halen door bedrijven die adverteren met “in 2014 hebt u volgens het basispakket nog recht op 75€ voor nieuwe brillenglazen, bij ons krijgt u dus uw bril gratis”. Echt hoor, iedere leverancier die in zijn reclames verwijst naar “vergoedingen volgens basispakket” worden door de rechter de volgende dag failliet verklaard. Zijn ze helemaal belazerd, mensen opjutten om hun “budget” op te maken? Flikker op, dat is MIJN premie die jullie weggeven. Ik ben ZK verzekerd tegen kanker of een bypass, niet voor een halve bril of hoortoestel. Dat moeten we de Nederlanders duidelijk gaan maken overheid! Dat is jullie taak, treed op!

Social media : Facebook
Nu duidelijk wordt dat Facebook ook even indexeert wat u typt maar bij nader inzien toch maar niet online zet beginnen veel mensen zich achter de oren te krabben, dit was toch niet helemaal de bedoeling. Ik vraag me trouwens toch af wat het hele nut van Facebook is. Ik doe het nu een jaar, maar ik heb nog niks anders gezien dan herplaatste foto’s van slapende poezen en honden, flauwe reclames uit Japan en foto’s van kinderfeestjes. Netto informatiewaarde nul en misschien komt het omdat ik een ouwe lul wordt, maar het voelt toch een beetje voyeuristisch. Afijn, ik laat mijn account maar een beetje doodbloeden, en als ik de wekelijkse aanmoedigingsmails van FB zat wordt (Pietje heeft een nieuwe profielfoto gekozen!!!!) dan trek ik de stekker er maar uit denk ik maar mij zien ze niet meer terug.

Twitter daarentegen!
Ohhhhhh, Twitter, koningin van de social media! Leuke mensen, goeie discussies, moeilijke vragen, twee kliks om PVV’ers te blokken (maak daar 1 van Twitter!). Wat een genot! Ik merk dat mijn vroeger zo geliefde krant steeds meer terrein verliest en dat ik echt van alle kanten op goede alternatieve analyses van “Den Haag, Brussel en Washington” gewezen wordt, vaak met een rake typering als introductie.

Energie
Zelfs met alle obstructie van Kamp, zon-importheffingen van de EU, jubelverhalen over schalieolie in de VS begint pijnlijk duidelijk te worden dat fossiel dood is. Initiatieven voor lokale opwekking, lokale opslag worden zo gewoon dat mensen zich eerst gaan oriënteren op “lokaal” bij keuzes als hun energiecentrale verlengd moet worden. Tesla’s met terugleverladers komen in het nieuws na tijdens de grote stroomstoring deze zomer. De eigenaren van die auto’s hebben hun koelkasten wel gewoon aan kunnen houden.

Klimaat/weer
Klimaatverandering uit zich op zulke bizarre manieren (Filippijnen, Bosbranden Australië etc) dat het niet te voorspellen is wat er dit jaar op ons pad gaat komen. Maar net als vorig jaar geef ik een graanoogstvernietigende droogte een goede kans, evenals ontdooiende permafrost in Siberië. Een geluk bij een ongeluk, want Poetins vrachtkonvooien naar de Noordpool zakken weg in de modderpoelen, en olie-exploitatie wordt daardoor door moeder Aarde zelf onmogelijk gemaakt, Oh ironie!

Samenvattend
Ik hoop Geert’s oliebol hem lekker smaakt, ook als is het zijn laatste. De positivo’s onder ons gaan lokaal actie ondernemen op een manier die de “overheid en het corporatistische establishment” met stomheid geslagen achterlaat. We zullen alles op alles moeten zetten om de toekomst voor onze kinderen lief en leefbaar te houden, maar we gaan er voor.

Ik ga mijn steentje daar aan bijdragen.

Beste wensen, heel heel veel gezondheid (ook Gij G.) en geluk toegewenst!

Hoop jullie hier nog vaak te treffen dit jaar!

Lars
20131222-110607.jpg

PS. Sommigen menen hier te lezen dat ik GW dood wens. “Niets is minder waar!” zei Kees van Kooten, Ik vind hem een verrijking van het Nederlandsche politieke landschap! Ik wens hem alleen hechte en gemeende vriendschappen toe, van het type dat iemand onbaatzuchtig even op je rug klopt als je je verslikt. Ik zie bij hem echter niets dan blinde nietsontziende bewust kwetsende haatzaaiende acties, en ik was bang dat hem daardoor zo’n lullig ongeluk zou overkomen. Dat wens je je ergste vijanden toch niet toe?

TwitterVolgen

Terugblik op 2013

Leuk! ik mag terugkijken op mijn eerste jaarvoorspelling, eens kijken hoe goed ik in de glazen bol kon kijken :

Economie
– “AEX sluit op 300”, dat wordt dus 400. De waarde van de vastgoedportefeuilles van de banken is nog steeds niet op de markt getest, en we storten nog steeds meer dan 100 miljard dollar en euro’s per maand in opjutfondsen. Dus ik zit er welliswaar 33% naast, maar durf jullie nog steeds recht in de ogen te kijken als toekomst voorspeller.
– “Goud op €1500,– per ounce”. Wow, we zitten op 900, dat had ik echt niet verwacht! Ik verdiende dit jaar wel 100€ met een Bitcoin rally, mijn eerste en enige beleggingsresultaten ooit, wow, dat was spannend, maar ik blijf lekker op mijn spaarcentjes zitten, want ik vertrouw Goldman Sachs cs. nog minder dan de rentekoersen van de Rabobank. Als Sheeple bent gij geboren en als Sheeple zult gij ten onder gaan. so be it.
– Nederlandse bank valt om. YES die had ik goed! SNS wordt genationaliseerd (=failliet)
– Eerste huizen op Funda T.E.A.B. ik heb het geprobeerd, maar onze nationale vastgoedverkoopmonopolist wil er niet aan. Gemiste kans voor ze….

Klimaat
– de Noordpool hield zich taai dit jaar, maar de enorme hoeveelheden warmte die er opgezogen worden zorgen voor een kleiner temperatuurverschil tussen pool en evenaar, waardoor de aandrijfriem van de straalstroom haperde : de lente begon een maand later dan normaal door blokkades en wekenlange noordenwind, brrrrrr (1/2 punt)
– zeespiegelstijging – niet direct bij ons, maar op de Filipijnen zou ik een punt krijgen.
– de verzuring van de oceanen was veelvuldig in het (althans op mijn Twitter TL) nieuws
– geen abnormale abnormale droogte in de VS, alleen een normale. Australië kreeg wel een forse vuurzee over zich heen, maar gooide zijn kont tegen de klimaatkrib, en zette zijn CO2-reductiedoelstelling in de broeikas, net als Polen dat het vooroverleg voor “Parijs15” frustreerde door in het nabijgelegen congresleden de wereld kolenverbrandersvereniging zijn jaarcontract te laten houden.

Qua politiek
– de afbraak van de verzorgingsstaat ging in ongelooflijk tempo door. Kinderopvang is nu zelfs voor goedverdieners zo duur dat ze naar suboptimale, maar extreem veel goedkopere, oplossingen zoeken. Burgers zijn zo murw geslagen dat ze “koopkrachtverbetering door langer moeten werken en daardoor lagere pensioenpremies die nu bruto uitgekeerd worden” compleet voor zoete koek slikken en niet eens meer “boe of bah” zeggen als er door Diederik cs weer een trucje bedacht is om een of ander vermeend sociaal onrecht recht te zetten. Ondertussen is er nog steeds geen fatsoenlijk kinderpardon, moeten werklozen verplicht vrijwillig luiers gaan wisselen, liegt het OM dat het barst over #Teevengate en last but not least gaan 8 van de 12 fractieleiders even huiliehuilie doen bij een “kwaliteitskrant” over hoe slecht hun zelfgekozen kamervoorzitter wel niet is.

Pffff…. Daar bak ik dus echt niks van, van dat toekomstvoorspellen, en mijn blog heet nog wel Stormglas! Voor de voorspelling van 2014 zal ik beter mijn best moeten doen. Beloofd is beloofd.

Zucht. Wat een narigheid, de gifbeker maar even helemaal leeg voor we superpositief afsluiten!

Thuiswerkdrama
Bij onze verhuizing naar Limburg leek mijn eerste echte thuiswerkkantoortje helemaal ideaal. Ik liep in de loop van dit jaar echter tegen de fysieke grenzen van thuiswerken aan: gebrek aan sociale interactie. Ik heb daarom onlangs het roer omgegooid, en reis twee dagen per week naar Amstelveen, plan zoveel mogelijke telco’s voor onderweg, laat Spotify me begeleiden en heb uren de tijd om allemaal nieuwe plannen te verzinnen op duurzaamheidsgebied en voor mijn blog. Heerlijk! De reistijd ervaar ik als fantastisch. Moet daar binnenkort eens over bloggen! Thuiswerken is heel goed voor minder autorijden, maar je moet wel zorgen voor voldoende koffiehoek momenten, liefst met collega’s. Als mijn stinkdiesel afgeschreven is de baas maar eens lief aankijken voor een elektrische variant.

Bij mijn zoektocht naar meer sociale contacten liep ik overigens wel tegen een leuke badmintonclub, de FIRST Legoleague robotclub en mijn eerste echte politieke club aan (GroenLinks Weert) aan, dus ik haal Cruyff maar even aan : Elk nadeel heb wel degelijk z’n voordeel.

Twitter vriendschappen
Mijn Twitteren ontgroeide dit jaar de eitjesfase, en ik verzamelde eerste 10-tallen, later honderden volgers, waardoor dit Blogje inmiddels een leuke schare lezers kent, dank allemaal! Met een paar rake #DTV-antwoorden liep ik zelfs tegen een paar echte vriendschappen aan!

Nog even geen beste wensen, die bewaar ik voor mijn vooruitkijkblog, volgende week ergens.

Posts waar ikzelf het meest trots op was?
mijn IEA CO2 grafiek, in het Engels viral gegaan, heel veel reacties, waarvan sommige nog lopen (2000 keer gelezen, 165 x geTweet)
TeevenGate, leidde tot kamervragen, TROTS
Waarom en hoe de overheid moet krimpen Had verkeerde titel, vind het wel een goed stuk!
– Donald Duck index mijn eerste gastblog op Biflatie.nl, daarna vaker gepubliceerd
Fossielvrij reeks

Ik kan er dus niks van, in die bol kijken, maar ik heb de smaak wel te pakken. U hoort nog van mij!

20131216-224502.jpg

Een nieuw elan voor de overheid

Als je er als burger van overtuigd bent dat het anders moet met onze samenleving, dan heb je tegenwoordig elke twee jaar de kans om een volksvertegenwoordiger te kiezen die jouw droom uit mag gaan werken.

Probleem is dat een volksvertegenwoordiger in zijn eentje in de praktijk niet zoveel voor je kan beteken en (uitzonderingen daargelaten) op zijn minst kans moet zien om met zijn of haar politieke groepering in de coalitie te komen om daadwerkelijk aan de touwtjes te kunnen gaan trekken.
De regeringen bestaan echter allengs uit excentriekere combinaties van ideeënclubjes, en van echt nieuw elan is al jaren geen sprake meer. De regering die we nu hebben is zelfs van een bizarheid dat het met geen pen te beschrijven is : liberalen die niks liever willen dan marktregulatie (namelijk speciale energietransporttarieven voor speciale gebruikers), en een Socialistiese Partij die denkt dat je met nivelleren van inkomens tussen 2 en 4x modaal de sociale heilstaat creëert. Dat daarvoor honderdduizenden mensen hun dromen maar moeten opgeven omdat ze baan, huis en sociale zekerheid kwijtraken is geen probleem, want er is immers genivelleerd.

Als je door zoveel Haags onbenul tot de conclusie komt dat je ze daar maar in hun sop moet gaar laten koken en dat je als burger dan maar zelf het heft in handen moet nemen, loop je tegen een enorme muur van bureaucratie aan. Ik verwijs naar blogs als deze en deze, geschreven door een blogger met heel concrete bruisende en volgens mij super kansrijke ideeën voor een nieuwe participatiesamenleving, maar die door het establishment (de ambtenaar achter het loket en de wethouder die hij vertegenwoordigt) worden tegengewerkt.

“Deze combinatie van maatschappelijke functies staat niet in ons bestemmingsplan”

Waaaaaaaaaaaaaaah

Hallo!!!!! We moeten tussen nu en 2030 onze samenleving ombouwen naar fossielvrij. Joehoe! Wethouders van ruimtelijke ordening, als een jonge ondernemer, bruisend van energie en ideeën komt vragen om een leegstaand kantoor omdat hij zonder overhead zijn ideeën wil concretiseren : MEEWERKEN!!! Baat het niet dan schaadt het niet. Dat kantoor staat al 8 jaar leeg, zal nooit meer commercieel gebruikt worden, en de kans bestaat dat er een nieuwe Apple gevormd wordt, IN JOUW GEMEENTE!

Banken geven alleen maar geld als je een kantoor huurt van een makelaar in de stad, en een leaseauto regelt bij de lokale garage en een krediet afsluit van 1,5 miljoen. Dat is funest voor elk initiatief. Zelfs platzak kan je het beste idee van de wereld hebben, maar zonder plek om er op te broeden gebeurt er niks mee. Nee dus! Jullie, wethouders, handhavers, beleidsmakers en raadsfracties moeten broeikassen faciliteren. Elke steuntrekker met een half idee geef je gratis 100 vierkante meter in die leegstaande fabriekshallen of kantoren, en je stelt verder geen eisen. Moet je kijken wat er gebeurt!

Van de 100 gaan er twee een weetplantage beginnen, maar de andere gaan fietsen recyclen, schilderen, auto’s oplappen, computerdingetjes frutselen, en andere creatieve dingen bedenken.
Dat is waarde creëeren, dat is investeren in je gemeenschap.

Ik ga daar als verse GroenLinkser in mijn gemeente Weert werk van maken. Groen, omdat het lokaal is, Links omdat je dure spullen die niet gebruikt worden en staan te verstoffen teruggeeft aan de gemeenschap, HEERLIJK!

En ja, daarvoor zullen eigenaren van van die panden mee moeten gaan werken, want die panden staan voor virtuele bedragen in de boekhoudingen van bedrijf en bank. DAT is de rol van de overheid! Om DIE partijen te overtuigen dat ze OM moeten! Overheid, onroerendgoedeigenaren en banken hebben maatschappelijk goud in handen. Tijd om het terug te geven aan de creatieve initiatiefnemers die waarde gaan creëeren in hun gemeenschappen!

Voorwaarts kameraden 🙂

TwitterVolgen

Ps. Bijvoorbeeld de serie “Fossielvrij” hierboven is een goede introductie in andere maatschappijverwoestende veranderingen die ik voorsta.

World Energy Outlook 2013 – Wat er niet in staat

Vandaag kwam Maria van der Hoeven (van het Internationaal Energie Agentschap) met haar nieuwe World Energy Outlook, editie 2013 . Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden moet ze gedacht hebben, want we worden weer getrakteerd op stapels sheets en plaatjes. Alles wordt in het werk gesteld om aan te tonen dat het Business As Usual is voor de fossiele industrie, maar dat er wel werk aan de winkel is.

Het rapport zelf mag je kopen, voor €120, ondanks dat het IEA volledig betaald wordt met ons belastinggeld. Deze schande laat ik maar even voor wat het is en ik duik meteen in de plaatjes, en wel die op bladzijde 5 van de persvoorlichtingsmap:
20131112-173623.jpg
We hebben namelijk, zo is inmiddels ook bij Maria doorgedrongen, een klimaatprobleem van hier tot de Filippijnen, en om te voorkomen dat de zeeën daar gaan koken is er een soort van consensus aan het ontstaan dat we als wereldgemeenschap moeten zien te voorkomen dat de wereldtemperatuur met meer dan 2 graden stijgt door onze CO2 uitstoot. Het enige wat we daarvoor hoeven te doen is te zorgen dat we ons “koolstofbudget” niet overschrijden. En dat hele verhaal is samengevat in dat plaatje, mooi hè?

Ik vond het ook een mooi plaatje, tot mijn oog viel op “1750-2011”. Wacht eens, dat is alle CO2 die uitgestoten is sinds James Watt de eerste stoommachine maakte! En die gele taartpunt is alle CO2 die Maria, U en ik tot 2035 uit denken te gaan stoten. Vergelijkt ze nou echt alle ooit uitgestoten CO2, de CO2 die wij er in ons leven doorheen jagen én de CO2 die nog in de rest van de geschiedenis verbruikt mag worden in 1 plaatje? Wow, dan mag dat plaatje wel iets meer detail bevatten wat mij betreft, hieronder een poging van mij:
20140417-164512.jpg

Da’s ongemakkelijk hè? Meer dan de helft van alle ooit uit te stoten CO2 is opgestookt in de CV, de kolencentrales, uw vliegvakanties en de SUV van Maria. Onze kinderen scheept ze af met een hoeveelheid die onze ouders in de jaren 50 en 60 gebruikten, en voor hun kinderen breken nieuwe middeleeuwen aan.

Volgens mij zou het WEO-rapport uit 1 A4’tje kunnen bestaan met daarop in chocoladeletters :
Stop burning fossil fuels now!

Echt heel fijn om door zulke beleidsondersteuners van informatie voorzien te worden. Onze regering gebruikt de WEO als basis voor haar beslissingen, het is maar dat u het weet als u vanavond uw kinderen een nachtzoen gaat geven.

TwitterVolgen

1984 (editie 2013)

Ik las op de middelbare school Orwells “1984” in 1983. Leek me wel tof om later te kunnen zeggen dat ik het gelezen had voor het jaar werkelijk aanbrak. Het was duidelijk dat dit boek geschreven was met de totalitaire staat in gedachten, en dat daarmee de U.S.S.R. bedoeld werd. Ik weet nog goed hoe het NRC Handelsblad verhaalde over kleine tuintjes die er oogluikend werden toegestaan voor eigen productie en waar de arme boertjes 50% van de landelijke tomatenoogst wisten te realiseren. Och, och, och dat regime!!! Maar goed dat we met “1984” gewaarschuwd werden voor wat communisme, en de waanzin van de staat die alles van zijn burgers wil weten, allemaal voor narigheid bracht.

20131109-235052.jpg

Fast Foreward naar 2013
De Russen dumpten hun regime en kozen een nieuwe dictator. En wij kregen in het westen Nieuwspraak, Het ministerie van Waarheid en al het andere moois wat internet ons gebracht heeft. Elke nieuwigheid werd met de grootste gretigheid door overheden aangegrepen om zijn onderdanen beter in de gaten te houden want er woedt een “War on Terror”. En dat was nodig ook want kijken we even naar de geschiedenis van terroristische aanslagen in Nederland.

1584 Willem van Oranje vermoord *
1977 Treinkaping “De Punt”
(2001 Twin Towers, VS)
2002 Pim Fortuyn vermoord*
2004 Theo van Gogh vermoord *
2009 Aanslag Apeldoorn **
2011 Moordpartij Alphen a.d. Rijn **
* politieke moord niet echt terrorisme, daarvoor moeten toch meer doden vallen
** gestoorde daders! geen politieke motieven, geen terrorisme

Kijk, hier begint dus eigenlijk mijn verhaal. Want na de moord in 1584 waren de AIVD en haar voorgangers natuurlijk op hun hoede dat zoiets niet nog eens zou gebeuren. Wel tragisch dus dat we met een Wereldoorlog en wat politioneel geneuzel aan de andere kant van de aarde onze “intelligence” nog steeds niet op orde hadden en in 1977 compleet verrast werden door een stel boze adolescenten met Nederlands enige terroristische actie ooit.

Maar toen was daar 9/11! Tjonge, nadat de VS jarenlang gewaarschuwd waren voor boze moslims in het midden oosten die wilden dat de VS hun heilige gronden zouden verlaten gebeurde het onvermijdelijke! De VS kregen een koekje van eigen deeg. Bush had hier al op gehoopt en gooide de volgende dag al zijn kaarten op tafel : alles was geoorloofd om iedereen die “de Amerikaanse manier van leven” niet respecteerde, tot in zijn rattenhol te vervolgen. Engeland en Nederland wisten niet hoe snel ze aan alle informatie eisen van de VS moesten voldoen. Inmiddels begon ons leven steeds digitaler te worden en trok de overheid steeds meer geld uit om radicale elementen op te sporen en voor te zijn.

Groot was dan ook de schrik toen een dierenbevrijder het welletjes vond met de provocaties van Fortuyn en een punt zette achter een turbulente verkiezingscampagne. Laat ik hier trouwens duidelijk maken dat ik ALLE geweld tegen politici en journalisten die op, of desnoods ver over, de grens van de vrijheid van meningsuiting opereren ten stelligste veroordeel! Lichte wenkbrauwfronsing wel dat alle inlichtingenwerk, en toch overduidelijke dreigende situatie, niet tot afdoende beveiliging leidde. Maar goed, we hadden pas 418 jaar ervaring met terreur, en het internet was pas jong dus vooruit.

Nog groter dus de verwarring als twee jaar later opnieuw een overduidelijk politieke moord plaatsvindt. Nu zullen toch alle “dots” wel met elkaar “geconnect” worden? Overheidsbudgetten voor schaduwen, afluisteren, infiltreren en dataloggen vliegen omhoog, dus we kunnen met een gerust hart slapen.

Niks hoor, Apeldoorn even tussendoor, op naar Alphen aan de Rijn. Inmiddels ligt je halve leven vastgelegd in databases van belastingdienst, gemeentes, wapenwetcontroleurs en AIVD’s, en we zijn nog steeds niet in staat om een zwaar psychologisch geval uit een wapenvergunningsysteem te filteren.

Gaat dit verhaal nog ergens naar toe? Ja! Minister Opstelten bestelt alvast een systeem in Israël dat in staat zal zijn om ALLE internetverkeer van ALLE Nederlanders niet alleen statistisch te analyseren, maar echt volledig uit te melken, tot de laatste muisklik aan toe. En dat terwijl de wet die zoiets toe zou moeten staan nog niet eens geschreven is. Dit gaat echt heel erg ver. Veel te ver.

The world according to Lars
En dit zou Stormglas niet zijn als ik niet met drastische oekazes zou komen die de boel op zijn kop zou zetten. En dat doe ik ook, want het leidt dus echt helemaal nergens toe, en sterker nog, ik begin me zolangzamerhand heel erg ongemakkelijk te voelen “in dit land”. En daar zijn ze dan:

– ALLE communicatie tussen ALLE burgers is uitgesloten van welke vorm van registratie dan ook
– ALLE locatieinformatie is totaal geheim (GPS locatie, treintolpoortjes, kentekenscanning de hele santenkraam) en mag alleen gebruikt worden om gedurende een factureringsperiode kosten te registreren, daarna wordt hij gewist.
– Nederland zegt alle informatieuitwisselingsverdragen met landen die zich niet aan de conventie van Genève houden op (o.a. De VS dus)
– Dit geldt zelfs voor telefoonbedrijven : na een door de consument bepaalde periode worden gespreksgegevens verwijderd (je kan dan natuurlijk niet meer reclameren op gesprekskosten, dat snap ik, maar het is me wat waard)
– Iedereen die een database bijhoudt met tot een persoon herleidbare informatie moet hiervan in een openbaar register melding maken. Er moet vermeld worden welke velden bewaard worden en de eigenaar van de informatie (U) mag die altijd inzien.
– opslaan van gegevens over personen buiten Nederland is verboden
– oekazes gelden ook voor belastingdienst, gemeentes, ZKV en politie.
– als er koppelingen aangebracht worden tussen systemen dan worden de eigenaren van de data (u dus weer) daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht.
– overtredingen van de databasekoppelingsoekaze worden openbaar gemaakt, de dabasekoppeling wordt ongedaan gemaakt op kosten van beheerder.

Zo, dat lucht op, al dat gespioneer heeft ons niet veiliger gemaakt, de overheid raakt het zicht op haar primaire taak (haar burgers dienen) volledig kwijt en lijkt met niets anders meer bezig te zijn dan informatie over haar onderdanen verzamelen.

Boeven en terroristen
Boeven kunnen dus inderdaad zien dat er van hen informatie verzameld wordt, dat zal ze voorzichtig maken.
Terroristen worden niet herkend bij de grens, en ze kunnen hun busjes met TNT gewoon doorrijden naar het doelwit van hun keuze, ik neem dat risico graag. Het hoort bij onze tijd, en er rijden zich maandelijks meer mensen dood dan er in onze geschiedenis mensen zijn omgekomen door terrorisme. (Oorlogen uitgesloten).

De regering die er nu zit, die hebben we zelf gekozen, en de instituten die ze bedacht heeft om u on de gaten te houden komen uiteindelijk dus ook door onze stembiljetten. Als we echt willen, dan stoppen we met die onzin. Meneer Opstelten zegt dan maar tegen meneer Obama “Geen benul wat Lars in uw land wil doen, maar ik neem aan dat u zijn blog leest, maar wij hier in Nederland hebben er voor gekozen elkaar te vertrouwen, en dat heeft onze samenleving opener, vriendelijker en algemeen aangenamer gemaakt”

Welterusten!
TwitterVolgen

Ps.
De staat heeft mij in 1992 16 maanden opgeleid om 120mm mortiergranaten zo af te vuren dat ik er het maximale aantal voetgangers mee uit kon schakelen. Ook kreeg ik training in het gebruik van Uzi, FAL en pistool! Daarnaast mocht ik met PUNT50 op een kilometer afstand jeeps doorzeven. Ik ben daar gelukkig geen maatschappijhatende Jihaddist van geworden. Maar goed, 3e generatie allochtonen zijn nog steeds eng, dus die moeten in de gaten gehouden worden.

En Pps.
OM tapt teveel af

Subsidie op Elektrische Voertuigen? Hoe nu verder met de Tesla?

Het begint langzaam tot de goegemeente door te dringen dat er zich in Den Haag een kleine revolutie heeft voltrokken : GroenLinks laat geen mogelijkheid onbenut om de voordelen van de auto aan te prijzen, de Elektrische Auto wel te verstaan. Vooral Liesbeth van Tongeren is veelvuldig in de nabijheid van Tesla’s en BMW i3’s te vinden:

20131105-201707.jpg

Subsidies
GroenLinks is terecht vóór forse subsidies op volledig elektrische voertuigen. Ze zijn een enorme verbetering ten op zichte van zelfs de allerschoonste benzine. Toch wringt het een klein beetje, al die blitse sportauto’s van CEO’s met enorme subsidies. Ik heb er evenover nagedacht, en ik blijf voor, maar wel ga ik nieuwe voorwaarden stellen, op mnstens twee gebieden, namelijk laden en snelwegtreinen, omdat we vooruit moeten. Als Groenlinkser ben je namelijk vooral progressief, en we gaan niet zitten genieten van behaalde resultaten, we moeten vooruit!

20131105-201733.jpg

Aanpassing 1 aan de subsidieregeling
De regeling was bedoeld om nieuwe techieken een kans te geven in een wereld van mastodonten die weigerden te veranderen (General Motors : “Who killed the electric car”). Dat leverde juweeltjes als de Prius en de Tesla op, maar nu moeten we doorpakken! Want waarom wil ik ook alweer zo graag die elektrische voertuigen? De accu! Daar is het me om te doen, die moeten straks als energiebuffer een soort wijkcentrale gaan vormen als de wind plotseling even wegvalt. En dat is dus ook de reden waarin de subsidie zich moet ontwikkelen. Over drie jaar krijg je alleen nog subsidie op een EV als de lader een slimme lader is, en dat gaat in drie fases wat mij betreft:

Fase 1 – verplicht groene stroom afnemen (2015-2017)
Je krijgt alleen subsidie als je daaraan gekoppeld thuis 100% in Nederland opgewekte echte groene stroom hebt (geen biomassa).

Fase 2 – Verplicht Gecontroleerd Laden (2017-2019)
In deze fase moet jouw stroomleverancier in staat zijn om bij verbruikspieken je lader tijdelijk af te schakelen, of op een lager pitje te zetten. Hiermee treedt een eerste netstabiliserende werking op.

Fase 3 – Slim Laden (2019-)
In de laatste fase moet de lader, weer onder regie van de energieleverancier, ook terug kunnen leveren aan het net als er plotseling veel vraag is. Dit moet dagelijks gebeuren (rapportage van E-leverancier als bewijs of zo). ‘s Morgens vroeg als de wekkers afgaan waait het vaak niet zo hard en de zon is nog niet op, dus op die momenten moet er veel gas bijgeschakeld worden. Als de EV-accu’s dan een uurtje 10% van hun lading lenen aan het net (voor een Tesla is dat 8,5 kWH, genoeg om in 10 huizen al het licht aan te doen) dan zou dat een slok op een borrel kunnen schelen.

20131105-201752.jpg

Snelwegtreinen
Er zijn politieke stromingen die vinden dat asfalt de oplossing is van alles, GroenLinks is daar geen voorstander van. Maar wat moet je dan met al die elektrische auto’s? In de file gaan staan dan maar als we niet voor meer asfalt zijn? Nee, GroenLinks doet dat slimmer. Als je namelijk gaat kijken bij een drukke snelweg dan zie je dat er een punt is waarop hij zijn maximale capaciteit bereikt. Dat gebeurt bij 70 km/uur, dan passeren er het maximale aantal auto’s per minuut, dus is de capaciteit het hoogste, ik kan je het voorrekeken, maar geloof me maar. Maar zelfs als al die auto’s 70 rijden is het grootste deel van de weg nog steeds leeg, vanwegen de remafstand tussen de auto’s. Als je nu in staat zou zijn om auto’s met elkaar te laten praten dan kan je ze ook als 1 geheel laten rijden. Als de voorste remt, dan remmen de auto’s er achter niet met een vertraging van de mens (1 seconde), maar binnen milliseconden. De voorste auto stuurt al een signaal op het moment dat het rempedaal aangeraakt wordt (dus voor er remkracht wordt geleverd) dus alle auto’s in de trein remmen als een geheel. En mocht een snelwegtrein op een file aanrijden, dan komen de auto’s bij optrekken ook weer als 1 geheel op, waardoor de harmonica verdwijnt. Goed, tot zover de techniek.
Het zal duidelijk zijn dat snelwegtreinen enorm veel ruimte uitsparen, en er, heel GroenLinks, geen extra asfalt nodig is, voor meer en schoner vervoer. Dus je krijgt alleen subsidie op je EV als hij snelwegtreinen ondersteunt.

Zo, dat was het, van mij mag Liesbeth nog heel veel op de foto met de Tesla, maar wel alleen als ze de lat steeds hoger blijft leggen!

TwitterVolgen

Stranded Assets – 1 Steenkool

De kranten staan er deze dagen vol mee, grote mijnbouwbedrijven die stoppen met investeren in uitbreidingen van hun kolenmijnen en exporthavens.

20131103-223657.jpg

Het Internationaal Energie Agentschap (dank je wel Maria) hintte er vorige maand al op: de groei in kolengebruik lijkt te stagneren. Ik blogde eerder heel veel over schaliegas, en dat elke gram kolen die de VS niet verstookte wel ergens anders verbrand wordt maar het begint er nu echt op te lijken dat de wal het schip begint te keren. De smog was deze zomer zo erg in China en India dat ze zelfs daar eisen beginnen te stellen aan centrales, maar:

New power plant emissions limits appear to be impossible for coal plants to meet without carbon-trapping technology that analysts say would be prohibitively expensive — if it were even available commercially yet.

Met andere woorden, omdat CO2 opslag nog steeds nergens commercieel toepasbaar is aangetoond (neemt u daar notie van Nederlandse minsters van EZ en MilIeu?) zit er zo langzamerhand niks anders meer op dan maar gewoon geen nieuwe centrales te bouwen. Wow, dat had ik begin dit jaar echt nog niet aan zien komen, het kan snel gaan!

De hele discussie over de CarbonBubble (waarde van Shell etc. veel te hoog omdat ze alle olie en kolen in de grond nooit op zullen kunnen of zelfs mogen graven) en Stranded Assets, investeringen in mijnen die nooit meer terugverdiend kunnen worden, begint uit te kristalliseren.

Bij onze vooruitstrevende Oosterburen leidt de Energiewende tot heel andere steenkoolindustriebedreigende situaties. Er wordt daar zoveel wind- en zonneenergie opgevangen en het net in gepompt dat het nu bijna routine wordt om bruin- en steenkoolcentrales af te schakelen. Hiermee worden de argumenten van de fossielen tegen wisselende groene stroomlevering gelogenstraft : het net stort namelijk niet in als er meer dan 30% duurzame energie in vloeit. Duitsland tikt 60% regelmatig aan, en Denemarken komt al boven de 100%.

Onze Nederlandse steenkoollobby zit nog, man hoe zeg je dat netjes, met oogkleppen op koffie te drinken bij de minister om al dat nieuwe moois in Groningen en op de Maasvlakte toch maar zo snel mogelijk operationeel te krijgen voor ook hier die verrekte windmolens en panelen komen.

Ik durf echter wel voorzichtig te roepen dat de kanteling van de “noodzaak van steenkoolelectriciteit” in volle gang is, en als ik mij niet vergis zijn we over het dode punt heen. Binnenkort horen we een enorme doffe dreun, niet schrikken. Dat zijn de fossielen die omdonderen.

Ps. We zullen de brokstukken (kolencentrales) wel collectief op moeten vangen zodat we ze voorlopig van december tot februari even kunnen laten meedraaien, maar het eind is in zicht!

Pps. Ik adviseer jullie om nog snel een keer in Elsdorf te gaan kijken, 60 km onder Venlo, de grootste bruinkoolmijn van de wereld, je weet niet wat je ziet. Binnenkort valt er niks meer te verdienen, en maken ze er een meer van of zo:
20131103-225849.jpg

Commentaar : Bedrijfsleven betaalt hoofdprijs voor energie

Op de dag van de WindEnergie, zoals we vandaag maar zullen noemen, een klaagzang van het Nederlandse bedrijfsleven. Ze betalen 30% meer voor hun stroom dan onze oosterburen. Ah gut.

De megaverbruikers betalen al niet mee aan de energiebelasting, en nu willen ze ook nog eens de laagste prijs van Europa, want anders verhuizen ze wel met hun bedrijf naar 5 kilometer verderop, naar Duitsland, waar het allemaal zo lekker goedkoop is. Ik ben altijd een groot voorstander van het inzetten van chantage bij het oplossen van problemen en conflicten, het schept een fijn podium om argumenten uit te wisselen. Daar gaat ‘ie:

Omvang van het bedrag
Het totale bedrag dat Nederlandse bedrijven duurder uit zijn dan de Duitse conculega’s is 500 miljoen euro. Onze ondernemers (exclusief banken) verdienden vorig jaar (winst) 90.000 miljoen (dat is 7% van hun omzet). Ze vragen dus even of wij belastingbetalers hun winsten met een half procent willen verhogen. Waarom? Om nog meer aan aandeelhouders uit te keren? Mijn laatste inflatiecorrectie (laat staan salarisverhoging) stamt alweer uit januari 2010, zullen we het daar dan ook eens over hebben?

Reden van de duurdere stroom
“De verschillen zijn ontstaan doordat Duitsland in korte tijd veel zon- en windenergie is gaan opwekken”. Wahahahahahaha. Die is echt heel goed. VNO-NCW, Shell en alle andere klimaatprobleemontkenners bij elkaar, die al decennia proberen te voorkomen dat Nederland overgaat op duurzaam klagen nu over goedkope ecostroom in Duitsland. Weten jullie wat jullie kunnen doen? F#CK @FF!!!!!!
Tssssss.

Oplossingen
Kijk, er zijn wel oplossingen volgens het FD (meer verbindingen zodat ecostroomoverschotten naar Nederland kunnen vloeien), maar ja, DAKOSGELD.
En wij van het bedrijfsleven zijn deze actie begonnen om meer geld over te houden, dus we gaan niet investeren.

Dusssssssssssssssssssssssss Aldel, Hoogovens, Shell en andere megaverbruikers, niet zeuren, hup handjes uit de mouwen. Powerpointje in elkaar draaien met grafiekjes van de goedkope stroomprijzen in Duitsland en België, echte oplossingen (mogen jullie zelf verzinnen, maar het woord belastingverlaging komt daar niet in voor) opsommen, en naar jullie aandeelhoudersvergaderingen om uit te leggen dat jullie iets gaan doen wat een beetje ongebruikelijk is geworden in Nederland anno 2013, maar ik zal jullie helpen met de laatste sheet:

Powerpoint VNO

TwitterVolgen

Update 31-10-2013
(&$%#$^ Jullie hebben niet naar me geluisterd, ik zei nog zo GEEN BELASTINGVERLAGING, DAT BETEKENT DUS OOK GEEN SUBSISIDIE! : Minister Kamp besteelt nu de huishoudens van 78 miljoen per jaar (10 euro per gezin) en geeft dit geld o.a. aan de verlieslijdende Aluminiumsmelter Aldel, die 1,2% van alle Nederlandse energie verbruikt en maar 300 mensen aan het werk houdt. Zo kan dit bedrijf nog langer het milieu blijven vervuilen zonder failliet te gaan.

Sneak Preview – #Storm2013 #gratisstroom

Vandaag en morgen krijgen we een klein kijkje in de toekomst. Het waait zo hard en lang dat elektriciteit momenteel zo goed als gratis is (voor inkopers). Met het goedkoper worden van zonnepanelen, burgerinitiatieven voor landwindmolens, een klimaatakkoord dat meer wind op zee op gaat leveren zullen we dagen als vandaag steeds vaker zien gebeuren. Wat gaat dat betekenen? Uw duider van de toekomst kijkt in zijn bol:

Naarmate het opgestelde vermogen aan duurzame energiebronnen (eigenlijk is het beter om van energieoogsters te spreken, want het zijn allemaal zonne-energie oprapers) toeneemt zullen ook de omstandigheden waaronder ze samen optimaal oogsten toenemen. Als je zoveel windmolens hebt dat je al bij windkracht 2 in 100% van je behoefte voorziet dan zal dit erg vaak voorkomen. Als het voor de storm uit helder weer is (zoals vandaag) dan gaan de PV-systemen nog even in overdrive (hoe koeler hoe beter een paneel werkt).

Goed, we gaan dus vaker gratis stroom zien. Dat is nou eenmaal de logische toekomst waarin technologieverbeteringen steeds goedkoper oogsten mogelijk maakt. We kunnen dus met enige zekerheid afleiden wat dit gaat betekenen:
– Greenchoice-achtige bedrijven (wederverkopers van energie) zullen klanten met grote verbruikspieken (eigenaren van Tesla’s en warmtepompen) proberen te verleiden slimme meters te plaatsen die hen toestaat die apparaten aan en uit te zetten. Deze bedrijven kunnen dan gebruik maken van de negatieve prijzen op de wholesale markt als er een storm langstrekt, en hierdoor hun consumenten aantrekkelijker prijzen aanbieden.
– ik zat vanavond te gekkebekken op Twitter dat we allemaal onze kookwas moesten draaien met al die windenergie, maar dat zou echt kunnen gebeuren dat we een nationaal energieplanningsplatform krijgen waar we met twitterachtige technieken proberen verbruik te beïnvloeden #wasmachinesaan!
– energie bufferen zal binnenkort echt een buzzword worden. Huishoudens, buurten, steden zullen allemaal op zoek gaan naar methodes om periodes van extreem goedkope energie in te slaan en te hergebruiken als er geen aanbod is.
– de stroom die Denemarken nu naar Noorwegen exporteert zorgt ervoor dat de Noren hun bergmeren momenteel niet leeg hoeven laten lopen voor valwaterstroom, en feitelijk zo dus zonne-energie opslaan.
– Dit omdenken zal op veel grotere schaal gaan plaatsvinden : elke uitgespaarde kilo steenkool is een buffer voor perioden dat we het wel even nodig hebben; we zullen gaan denken aan de hoeveelheid CO2 uitstoot over een jaar gezien, niet meer naar de kilo’s die op een bepaalde dag uitgestoten worden.

Zo, dat was een lijstje willekeurige gedachten die bij me opkwamen tijdens het volgen van #Storm2013. Goede nacht allemaal, en voorzichtig morgenochtend op straat!

20131027-233755.jpg

Naar een fossielvrije samenleving (4 – Industrie)

In de vorige drie afleveringen van fossielvrij heb ik de burger een hart onder de riem proberen te steken door te laten zien dat, als we echt willen, we ook echt fossielvrij kunnen leven. Ik maakte keer op keer een voorbehoud : mijn verhaal ging over huishoudens. Vandaag duik ik in een wereld waar ik niet veel van weet, ik geef dat gelijk toe, maar ik ga toch kijken of we niet wat stappen en spirogen kunnen maken. Doel van deze reeks is “fossielvrij”, dus het gaat er soms even niet zachtzinnig aan toe 🙂

We hebben in deel 1-3 al gezien dat de industrie momenteel 2/3 van alle energie gebruikt. Als we fossielvrij gaan dan zullen ze daar een list op moeten verzinnen, want zoveel energie duurzaam maken, dat wordt een hele kluif. Met de hoeveelheid en constantheid waarmee ze energie nodig hebben zie ik eigenlijk alleen mogelijkheden om in zuid Spanje of Noord Afrika CSP-centrales neer te zetten. Met zijn allen de schouders eronder (paar miljardjes van Shell, en een soort ProducersUnited-conglomeraat om de benodigde kabels via zee aan te leggen) en stroom zat.

Eens kijken waar ik uitkom als ik het bedrijfsleven ga classificeren:
Fossiele Mijnbouw
Tja, wat zal ik zeggen. We maken de restjes Slochteren en Noordzee op, we beginnen niet aan het vernietigen van de bodem om het nog 5 jaar langer uit te zingen, geen schaliegas dus. Over 20 jaar kan de NAM zich hernoemen naar de NBM, de Nederlandse BioGasMaatschappij. Netto resultaat : verdwijnt.

Grondstofbewerking
Ik blogde er al eerder over, Hoogovens, Aldel, nee, dat gaat ‘m niet worden. Laat de landen die de grondstoffen hebben er ook maar halffabrikaten van maken, beter voor hun handelspositie, beter voor ons millieu, beter voor de energiepositie van Nederland. Kunnen we daardoor geen auto’s en windmolenmasten meer maken? Jawel hoor, alleen rijdt de trein met staal niet uit IJmuiden, maar uit Rotterdam. Netto resultaat : verdwijnt.

Petrochemische industrie
Jullie denken natuurlijk, die doekt in de eerste regel op, maar dat doe ik niet. De petrochemische industrie is denk ik prima in staat om zich om te denken, innovatief als ze zijn. Ze zullen van een steeds slechter wordende grondstof afstappen (zure metaalhoudende olie zal namelijk een steeds minder aantrekklijke grondstof zijn). Op basis van algenolie, wind-gegenereerde-waterstof en plantenresten zullen ze hun truukje van koolstofketens herschikken prima door kunnen zetten. Daarnaast heb ik ze nodig om op industriële schaal methaan te maken, onze wintervoorraad brandstof (zie deel 1). Al met al een winnaar.

Metaalindustrie groot
Windmolenpalen, Boten, Offshore-support (palenplaatsers), e-Bussen, e-Minis, zullen aan het werk blijven, winnaar.

Apparatenindustrie
Als ze zich snel genoeg omdenken : winnaars. Ik denk e-Scooters, wijk-methaan-centrales, retrofitindustrie in het openbaar vervoer (deel 3). Het buitenland zit vast om allerlei dingen te springen die onze creatieve industrie voor allerlei defossieliseringsvraagstukken (3x woordwaarde) bedenkt.

Bouwnijverheid
Als alle CDA-mastodonten vergeten zijn, en het duidelijk is dat “bouwen, bouwen, bouwen” NIET de oplossing van deze crisis is, kan de bouwindustrie zich eindelijk om gaan denken : Renovatie, energieneutraal maken van het bestaande woningbestand, en herontwikkelen van na-oorlogse woonwijken (denk niet dat die te redden zijn). Neutraal.

Vervoer / logistiek
Rationaliseren van vervoersstromen (Bronwaterverbod, vleesvarkenhouderij met levenscyclus op 1 bedrijf en zo)
Alles wat op accu kan moet op accu (lokale distributie, taxi, school en zorgvervoer etc). De businesscases zullen er steeds harder voor worden. Het internationale vervoer (wat overblijft) met extreem zuinige voertuigen moet investeren in techiek: een nationale logistieke database met ritten zodat er “treintjes” gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld 5 vrachtauto’s Arnhem-Munchen v.v.) , en vehicle-to-vehicle communicatie zodat de vrachtwagens 1 meter achter elkaar kunnen aandenderen. Als er genoeg geïnnoveerd wordt : winnaar, anders ten dode opgeschreven.

Luchtvaartindustrie
Zie ICAO en Luchttax –&gt posts; game over. Luxe zakelijke markt en luchttransport met grote toegevoegde waarde blijft.

Landbouw
Tractors op koolzaadolie, geen probleem. Dus de landbouw kan zichzelf bedruipen. Ik verwacht wel veel van vertikaal tuinieren in de stad in oude kantoorflats. Goed hergebruik van leegstaand onroerend goed, weinig transport, markt van goedbetalende consumenten om de hoek. Een winnaar.

Veeteelt
Ik ben zelf voor veel kleinschaliger veeteelt, en veel minder vlees eten. Ik hoop dat ze landbouwers hierboven gaan volgen en naar de stad trekken en daar hoogwaardige producten gaan creëeren.
Kans op winnaarschap.

Creatieve industrie
Winnaar. Kunnen hun eigen energie opwekken op de daken van gereyclede fabrieken. Hofleveranciers van de zich omdenkende apparatenindustrie.

High Tec
Kunnen prima toe met lokale stroom en accu-opslagsystemen, hun fabrieken draaien daar toch al op, kwestie van opschalen : winnaar.

Adviesindustrie (Zakelijke dienstverlening & Non-profit)
Zorgenkind : bijna iedereen die ik ken (real life of hiero, online) zit in die industrie. Ik als thuiswerkexpert weet dat onze primaire processen (bits en bytes husselen & heen en weer schuiven) prima zonder olie kunnen, maar mijn gevoel zegt dat we veel meer met onze handen uit de mouwen moeten om alle huizen energieneutraal te krijgen, lokaal voedsel te produceren of fabrieken te helpen zich om te vormen. Maar misschien kunnen we als Nederlanders wel echt een dienstensamenleving worden, we zullen zien.

Zo, dat was het slot van deze serie. Best wel lekker om weer eens vooruit te kijken en constructief aan de slag te gaan.

TwitterVolgen