Reality Check Zorgkosten

Van de week verscheen deze brief in mijn timeline:

zorgkostenbrief

En ik lig er nu al vier dagen wakker van. Ik heb begrepen dat dit schering en inslag is. Het komt er op neer dat de jaarpremie van een gezonde Nederlander er even doorheen gejaagd wordt omdat in de hele keten van begin tot eind er geen enkele keer een reality check uitgevoerd wordt.

Ik zal de keten van begin tot eind doorlopen en per stap aangeven wat er volgens mij gedaan moet worden. In elke stap had deze waterval van verspilling gestopt kunnen worden.

Gegeven :  Patient heeft klacht en komt bij huisarts (denk ik)

Stap 1 : De huisarts
Wat hier al misgaat is dat de arts weet hoe hij de patiënt  moet helpen (brace van 100 euro aanmeten) en de klant met een machtigingsaanvraag het zorgcircuit instuurt.

Ik zou de klant namelijk adviseren om die ZELF aan te schaffen, alleen al omdat het veel sneller gaat. Ik spreek uit ervaring helaas en heb gezien hoe het gaat als de zorgsector zich op een case stort met z’n formulieren molen. Ik als kind van een terminaal zieke moeder werd er elke keer kriegel van : formulier voor een po. Ding is drie maanden gebruikt, na overlijden door verkeerde thuishulpdistributiebedrijf opgehaald, onvindbaar, en ik moest naast de drie maanden huur (a 7 euro per maand) ook nog eens nieuwe a 70 euro vergoeden wegens zoekmaken. Als ik dat geweten had had ik er op dag 1 zelf een gekocht, waanzin dit.

Samenvatting van deze stap : je hebt als huisarts ZORGPLICHT voor je patiënt, en hem met een formuliertje het riet in sturen, hopend op een goede afloop valt daar niet onder. Ik zou echt zeggen : “moet u luisteren, u hebt wettelijk recht op een vergoeding, maar ik adviseer u ten sterkste morgen naar de hulpmiddelwinkel te gaan en er zelf een aan te schaffen, want u komt in een molen van goedbedoelde bureaucratie terecht en dat wil ik u besparen. Met de eigen risico’s van 100’den euro’s lijkt het me sowieso de te bewandelen route. Afijn.

Stap 2 : De Zorgverzekeraar
“Alleen een specialist mag een brace voorschrijven”. Reality check 2.

We hebben toch Big Data en de zorgverzekeraars meten echt ALLES wat er maar te meten is. Waarom dan, alsjeblieft een antwoord, waarom staat er naast het vakje “afkeuren, moet naar specialist” niet “Let op : deze afkeuring gaat automatisch leiden tot minimale meerkosten van 150 euro, waarschijnlijk meer dan 1500 euro” WEET JE ZEKER DAT JE DEZE AANVRAAG WILT AFKEUREN J/N ?

Stap 3 : De specialist
Waarom, o waarom, laat een specialist hier een echo maken? Heeft deze specialist de begeleidende brief van de huisarts niet gezien? Typisch gevalletje “when you’re a hammer everything looks like a nail?” Geef een specialist een knie en hij gaat echo’s maken.

Specialist had briefje moeten lezen en krabbel moeten zetten : “Inoperabel, brace aanmeten”. Vette gemiste kans tot kostenbesparing, ook hier weer.

Stap 4 : Competentiestrijd specialisten
Wat er vervolgens gebeurt grenst aan het misdadige! Een 87-jarige van hot naar her sturen, second opinions en wat al niet meer en NIEMAND die terug gaat naar de oorspronkelijke zorg vraag. Bizar.

Het heeft er alle schijn van dat het zorgcircuit het wel geloofd, wij voeren onze checklijstjes uit, volgen de stappen van onze workflow software en dat is dat.

Een 87 is dus 6 maanden gemarteld, (wat is de levensverwachting van een 87-jarige eigenlijk tegenwoordig?) en uiteindelijk is het advies van de huisarts gevolgd.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
1) Huisartsen moeten :
A) veel vaker en sneller kleine kosten direct door de klant laten betalen met als uitleg hierboven. Desnoods met een begeleidend briefje mee naar huis zodat de kinderen het na kunnen lezen (en actie kunnen ondernemen)
B) tekenbevoegd zijn voor dit soort basishulpmiddelen < 100 euro (eventueel kan ZKV gesprek voeren als een huisarts opeens erg veel voorschrijft, maar ik zie daar het probleem niet van in, de doorverwijslast van zo'n huisarts zal waarschijnkijk ook veel lager zijn, tel uit je winst) 2)  De wokflowsoftware van de ZKV's moet aangepast worden: BigData ervaringsdata (vervolgkosten bij afkeuring) opnemen in de invulschermen, zodat de bediener zich bewust wordt van wat hij gaat aanrichten. Als de kostenoverschrijding tegen de workflow ingaat : escalatie naar teamleider die directe goedkeuring kan geven. 3) Reality Check op alle vlakken. Mensen denk nou na voor je doorverwijst! Dit kost ons premiebetalers bakken en bakken met geld en de zorg wordt er SLECHTER door in plaats van BETER. TwitterVolgen

Huisvuilscheiding te effectief, rekening omhoog!

Hoe zei mijn favoriete koningin het een paar jaar geleden ook alweer zo mooi over haar aanstaande? “Een beetje dom”

Dat waren de woorden die door me heen schoten toen ik vanmiddag een discussie op Twitter volgde tussen een aantal Twitterraars die stopten met hun huisvuil te scheiden omdat de gemeente de tarieven ging verhogen omdat er TE WEINIG restafval bij de lokale vuilverwerking aangeboden wordt.

Gemeentelijke afvalcontracten
Die twitteraars zijn natuurlijk niet dom, die handelen rationeel, wat hier achter zit is een totaal verkeerd contract tussen de overheid en een “dienstverlener”. Zoals dat zo vaak gebeurt tussen overheid en marktpartijen. Want de gemeente heeft zich natuurlijk in de luren laten leggen door juristen van de afvalverwerkers.
“12€ per ton bij verwerking van 500 ton per jaar, daar doen we het voor”. En die gemeenteambtenaar stoer op feestjes vertellen dat hij dat omlaag geluld heeft naar 9€ per ton. Tjakka, tel uit je winst.

Het venijn zit ‘m natuurlijk in die 500 ton per jaar. Want wij burgers recyclen ons een ongeluk tegenwoordig, composteren de aardappelschillen zelf en brengen de kranten naar de voetbalclub en de oude kleren naar de kringloop. Dus die 500 ton wordt never nooit meer gehaald. En dan “draait de afvalstraat niet efficiënt”, en daar staat een forse boeteclausule op. Daar had de gemeente geen rekening mee gehouden en dus wordt die rekening 1 op 1 doorgeketst naar de burger die vervolgens wel mooi uitkijkt om nog te recyclen. Kind, badwater, afijn u snapt waar ik naar toe ga.

Tom Poes, verzin een list!
Je moet natuurlijk nooit een afspraak maken met een afvalverwerker die per ton rekent. Je afvalprobleem reken je af per containerhandeling (1x per week) en het aantal tonnen maak je het probleem van de afvalverwerker! Moet je kijken hoe snel hij de afvalstromen gaat inperken. De NEE/NEE stikkers liggen gratis in de bus. Statiegelddiscussie? Die voert HIJ met de supermarktketens. Groenafval wordt ter plekke vermalen en voor elke volle container wordt er een baal tuinaarde teruggeleverd.

Omdenken die problemen dus en niet wachten tot burgers het bijltje bij de slechte contracten van de gemeentes neergooien. Of het nou om te kleine afvalstromen gaat (dat zou juist het doel moeten zijn) of afvalscheiding bij appartementencomplexen (wirwar aan regelingen van wijk tot wijk). Kom op mensen, werk aan de winkel, hoe lossen we dit samen op?

Duurzaamheid is hard werken en samen oplossingen verzinnen voor schijnbaar onoplosbare problemen!

Morgen gezond weer op om de resten peperkoek van Koningsdag op te ruimen!

Een alternatieve vermogensbelasting ipv VRH

(Bijgewerkt en aangepast op 11-4-2014, oorspronkelijke verie 23-10-2013)

Laaiend enthousiaste reacties op mijn voorstel inkomstenbelasting en sociale premies te heffen met behulp van een logaritmische loonschaal. Tijd om er een puntje aan te zuigen. Geen grafieken deze keer omdat ik ondanks herhaald vragen aan de belastingdienst nog steeds geen compleet overzicht heb gekregen van alle vermogens van alle Nederlanders. Die houdt u dus nog tegoed, daarom eerst maar een kwalitatieve beschrijving van mijn oplossingen.

De Vermogensrendementheffing
Is het eerlijk om belasting te heffen over geld waar al inkomstenbelasting is betaald, en waar bij besteding ook nog 21% BTW moet worden betaald? Nee. Is het eerlijk dat de rijkste Nederlandse familie 21 miljard aan bezittingen heeft en waarschijnlijk maar voor een fractie daarvan wordt aangeslagen? Ook nee. Maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen en ik vind dat je zelfs van een Joop van den Ende, ondanks al zijn verdiensten en slimme zaken toch niet serieus kan volhouden dat hij eigenhandig 1600 miljoen euro aan waarde heeft gecreëerd, daar heeft hij op zijn minst de hele Nederlandse samenleving voor nodig gehad, met al zijn voorziengen en mogelijkheden. We houden de VRH dus in stand, maar passen hem een beetje aan.

We doen dat op TWEE manieren, want vermogen kent twee belangrijke componenten : hoe groot het is, en hoe hard het groeit. Aan de omvang kan je alleen wat doen door het af te romen, aan de groei kan je wat doen door een “capital gains” belasting in te voeren (een ECHTE VRH):

De omvang afromen
Eerst maar eens de grootste bofkonten:

1) Familie Brenninkmeijer (C&A): 21 miljard (+2,4%)
2) Familie van der Vorm (HAL Investments) 4,3 miljard (+22,8%)
3) Charlene de Carvalho-Heineken (Heineken): 3,8 miljard (+5,6%)
4) Frits Goldschmeding (Randstad NV): 2,3 miljard (+21,2%)
5) Familie de Rijcke (Kruidvat): 1,9 miljard (+11,8%)
6) John Fentener van Vlissingen (SHV, BCD): 1,8 miljard (+12,8%)
7) Jaap en Albert Blokker (Blokker): 1,6 miljard (gelijk gebleven)
8) Joop van den Ende: 1,6 miljard (+6,7%)
9) Familie Pon (Pon): 1,6 miljard (-5,9%)
10) Familie Dreesmann (Vroom & Dreesmann): 1,5 miljard (+9,6%)

Even wat demagogie uit de lucht maar, het vermogen van een “familie” moet natuurlijk eerst toegewezen worden aan de individuele huishoudens, dat scheelt al een slok op een borrel. Ik begin mijn lijstje dus op nummer 3, de hoogste natuurlijke persoon. 3,8 miljard euro. Hoe ga je dat in hemelsnaam belasten? Gewoon, op de logaritmische wijze afhandelen:

Tot €100.000 (zeg maar wat een mens met een goed salaris in een leven bij elkaar kan sparen) is belastingvrij. Het bedrag daarboven wordt met de formule uit mijn vorige post opgeteld bij het salaris (0% voor de 1e euro boven de 100.000 en 1% voor de 3,8 miljard euro van Charlene) en over salaris + vermogensdeel betaal je inkomstenbelasting.
Haar salaris wordt daarmee opgehoogd met 38 miljoen waarover ze dan 65% belasting betaalt. Dus moet ze 24,7 miljoen betalen, echt heel redelijk (van 1 miljard kan je dat bedrag 40 jaar lang betalen, terwijl haar vermogen met 200 miljoen per jaar stijgt).

Capital gains
De feitelijke “vermogens rendementsheffing” die we in NL kennen is eigenlijk een, hoe zal ik het zeggen, eufemistische term. Want er wordt helemaal geen heffing op vermogensrendement geheven. We zijn ooit uitgegaan van een fictieve 4% vermogensrendement en daar heffen we 30% belasting over. Dat leek handig omdat het anders een grote klus is om uit te zoeken welk stukje vermogen (duur schilderij aan de muur) welk rendement opleverde. Kijk, en daar heb je nou BigData voor : de overheid weet inmiddels ALLES van u, en kan u dus haarfijn uitleggen dat uw ASN-spaarbankboekje van 2500€ 1,6% rente opleverende. Maar ook dat uw gouden handdruk van 1,5 miljoen die uw accountant in een paar offshore hedgefunds investeerde inmiddels 7,5 miljoen waard is. DUS……
Weer de logaritmische schaal : vermogenswinsten tot, weet ik veel 2500 euro per jaar (een riante 13e maanden maar) zijn belastingvrij, en daarboven gaan we harken : 1% voor de eerste euro boven die €2500 winst en oplopend tot 50% van de winsten op miljoenen winsten. En nu roepen mijn VVD vrienden in koor “maar dan vluchten die kapitaalkrachtigen over de grens”. Yep, doei met je vrinden, die old boys betalen nu ook al nauwelijks belasting, dus dan ben ik ze liever kwijt dan “rijk”. Zo.

Op naar een samenleving waarin de beste bedeelde het maximaal 100x zo goed heeft als de minstbedeelden.

Of nog mooier, zoals @RoodJet zegt: … Waarin de best bedeelde het 100x zo goed voor heeft met de minst bedeelde…

Mantelzorgmasterclass, wie betaalt die?

Het leuke van in de politiek duiken is dat je van veel maatschappelijke problemen te horen krijgt waar je eerder geen benul van had, je krijgt ze op een presenteerblaadje aangereikt. En het leuke van bloggen is dat je er vervolgens ook nog wat mee kunt. Zo kreeg ik gisteren de volgende casus van een Twittervriendin aangereikt:

“Mijn partner, fysiotherapeut, geeft vrijwillig trainingen aan mantelzorgers om ze te leren hoe ze zich tijdens hun zorgtaken niet moeten overbelasten met tillen, verplaatsen en dergelijke. De cursus is een groot succes en heeft evident maatschappelijk belang (want gezonde mantelzorgers zijn de werkpaarden van de Nederlandse zorg, LB), maar kan vanwege werkdruk niet onbeperkt gratis gegeven worden. Wie zou je nou moeten aanspreken/schrijven om deze handschoen op te pakken”

Kijk, dat is een leuke vraag. “Verzekeraar van de mantelzorgontvanger” was mijn eerste reactie. Maar dat is lastig, want mantelzorgers hebben de nare eigenschap dat ze vaak voor meerdere mensen zorgen en dan gaan de verzekeraars van al die mensen naar elkaar wijzen. “De gemeente, want die doet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)”. Dat zit al meer in de richting, maar gemeentes zijn niet erg draagkrachtig en moeten die nu ook nog thuiszorgers gaan trainen?

En zo kom ik dus tot mijn politieke standpunt (#GroenLinks #Weert):

Het trainen en begeleiden van mantelzorgers die daar om vragen is iets wat de gemeente aan het hart moet gaan, en zij zal zich dan ook inzetten om met alle, of dan tenminste de 3 grootste, zorgverzekeraars om tafel te gaan zitten om een fonds te creëren (gevuld door gemeente, en ZKV’s) om trainingsfaciliteiten voor mantelzorgers te realiseren. Voor de hand liggende trainingen zijn inderdaad “tillen & draaien”, “administratieve zorg (hoe organiseer je alle betalingen, belastingen, vrijstellingsaanvragen etc), maar ik denk ook aan zaken als rouwbegeleiding en omgaan met psychosociale problemen. Heel veel kun je denk ik faciliteren door zelfhulpgroepen te faciliteren, maar ik denk dat het heel goed is als je professionele begeleiding faciliteert en die moet fatsoenlijk betaald worden. Ik pleit dus niet voor en AWBZ-achtige kerstboom waarin binnen notime professionele dakpanschildercursussen in het pakket zitten, maar gewoon, weet ik veel, de top 10 van meest voorkomende mantelzorgkwesties.

Laten we onze mantelzorgers ondersteunen in hun onbetaalbare maatschappelijke rol en ze de gereedschappen geven die ze nodig hebben. Wij van GroenLinks maken ons daar hard voor.

En waar we deze trainingen gaan geven? Hier in Weert in ieder geval in het hart van onze samenleving : het binnenkort lege, prachtige multifunctionele oude stadhuis natuurlijk.

GroenLinksWeert : Wie(ër)t als hennep hoofdstad van Europa

We leven in bizarre tijden. Volgens de politie wordt 1/3 van alle uren besteed aan het opsporen en vernietigen van wietplantages. U leest dat goed. Een op de drie van met ons belastinggeld betaalde agenten is eigenlijk tuinman in een blauw pak met een snoeischaar. De wetgever staat toe dat we hennep kopen, maar het mag niet legaal geproduceerd worden en is vervolgens verbaasd dat hierdoor een grote illegale onderwereld ontstaat die ook connecties heeft met harddrugkartels. Ondertussen blijkt niet 15% van alle woningbranden door thuisteelt te komen maar 10%, een daling van 33% in 1 week. Ook blijkt deze week de wiet niet voor export maar vooral voor eigen gebruik te zijn. Duizenden jonge mensen die met een strafblad de rest van hun leven moeten zien te slijten als paria omdat ze in hun jeugd een lucratieve hobby kozen omdat de overheid de randvoorwaarden schiep voor criminele cannabisteelt. Kortom, een overheid die volslagen in de war is.

Ik maak me er sterk voor dat GroenLinksWeert een einde aan die verwarring maakt met een heldere keuze: volledige legalisering van hennep. (Punt). Zolang het landelijk nog niet geregeld is : We vragen als Weert, de Groenste Stad van Europa, een kweekvergunning aan voor ons hele grondgebied, en willen grote commerciële kwekerijen die de Nederlandse (en Europese) markten gaan overspoelen met kwalitatief hoogwaardige spotgoedkope hennepproducten. De koffieshops kunnen gewoon naar de groothandel, BTW en accijns betalen en hun klanten tevreden houden. Thuiskweken staan we ook toe, om de professionele handel scherp te houden; want alleen door goed en goedkoop te produceren ontmoedig je thuiskwekers. Daarnaast is het hobbymatig natuurlijk toegestaan wiet te kweken, net zoals je ook wijn en bier mag brouwen, vrijheid liberale blijheid. Met de BTW en accijnsinkomsten voeren we de voorlichtingscampagnes op middelbare scholen over genotsmiddelengebruik en verslaving, die zo succesvol is in Rotterdam, flink op. Hierdoor zal de jeugd minder snel naar een joint grijpen.

En dat geeft ons dan eindelijk de handen vrij om de grote stap vooruit te zetten: grootschalig onderzoek naar en gebruik van medicinale hennepproducten. Zet uw aluminium hoedje even af, en lees met me mee wat er deze week in het wetenschappelijke nieuws was
– inzet cannabis bij afkicktrajecten harddrugsverslaafden
– inzet cannabis bij terugdraaien Alzheimereffecten
– inzet cannabis als pijnstiller bij reuma
– inzet cannabis bij bestrijden kanker
– inzet hennepvezels als High Tech lichtgewicht product voor o.a. de autoindustrie

En zo kan ik nog wel even door gaan. Zoals jullie op mijn blog kunnen lezen is zo langzamerhand wel duidelijk waarom THC-hennepolie zo’n heilzaam goedje is : het lichaam zit tjokvol met receptoren (ontvangertjes) die precies afgestemd zijn op de actieve stoffen in cannabis. Hierdoor staat in ieder geval wetenschappelijk vast dat bijvoorbeeld reumapijn (toch geen kleine groep van de bevolking) baat heeft bij THC-hennepolie. Dit medicijn zou gewoon bij de apotheek te halen moeten zijn, desnoods zonder vergoeding en op recept, het is spotgoedkoop te fabriceren en is goedkoper dan de verplichtte eigen bijdrage in de zorg: win-win denk ik dan.

20140306-165038.jpg

En waar ik dus voor wil pleiten is dat we hier, in ons eigen Weert, een paar van die leegstaande fabriekspanden ombouwen tot henneponderzoeksinstituut annex kwekerij en die prachtige braakliggende industrieterreinen, die volgens onze B&W te ver van de snelweg liggen om te kunnen ontwikkelen, tot weelderige hennep-akkers om te ploegen.

20140306-165224.jpg

U vind mij een dromer? Yup! Maar zonder nieuwe ideeën gaan we niet vooruit komen, en bij GroenLinks weet u waar u aan toe bent : weg met de betutteling, nieuwe kansen creëren, echte hightech banen binnen onze gemeente creëeren, zware criminaliteit onmogelijk maken, dat werk.

TwitterVolgen

Wat kan je met 6,5 Miljard arbeidsmarktsubsidie?

Verkiezingstijd, zieltjes winnen, en als je aan de knoppen draait dan kan je makkelijker beloften doen dan als je als kleine partij met echte ideeën langs de kant staat. Voordeel is wel dat je als kansloze kandidaat wel lekker ongenuanceerd je ideeën kan uitwerken en op je blog kan toetsen. Daar gaan we weer.

Ons land moet om, we moeten echt heel anders naar onszelf gaan kijken. We geven 6,5 miljard belastinggeld per jaar uit aan arbeidsmarktprojecten in de vorm van UWV, loopbaanbegeleiding en wat al niet meer. 6,5 miljard, 6500 miljoen, met 650.000 werklozen is dat dus € 10.000 netto per jaar per werkloze. Dat is absurd, dat is bijna een “basisinkomen”. En hoeveel komen er daarvan aan het echt werk? NUL. Het is de polderoverlegcultuur in het kwadraat, geserveerd op een bedje van pluche.

Voor mij gaan verkiezingen over hoe het anders moet en voor deze 6,5 miljard wil ik het echt ook echt anders:
UWV opruimen! Nationale vacaturebank via internet voldoet prima, daar zijn geen “bureaus” meer voor nodig.
– “gemeentelijke werkritmeerervarings instituten”? We sluiten ze per direct en geven de mensen die daar geïnterneerd waren hun vrijheid terug.
– als mensen zich om willen scholen dan kan dat prima via bestaande opleidingsinstituten, alle aan UWV gerelateerde bureautjes , begeleiders consultancyfirma’s WEG ERMEE
– werk subsidieren via uitzendbureaus die “werkervaringsplekken” creëren bij projecten die ook nog eens met gemeenschapsgeld gesubsidieerd worden : STOPPEN ERMEE, onduidelijk wie wat waarom doet, behalve dat er achter de schermen maar 1 ding te zien is : de gouden strijkstok.
U snapt nu ongeveer wat ik bedoel : alle neparbeidsmarktbeleid doeken we op.

Goed, we hebben nu een potje van 6,5 miljard wat we niet meer over de balk smijten. Wat gaan we daarmee doen?
– gebruiken om de staatsschuld af te lossen? Kan, goed idee, heeft iedereen op termijn baat bij, vooral onze kinderen, maar ik wil kijken of ik het in kan zetten om mensen weer een zinvol leven te geven.
– echte banen creëren in de zorg. Mja, zinvol werk, lost twee maatschappelijke problemen op (werkloosheid, zorgbehoefte ouderen) maar dat is volgens mij toch niet het doel van “arbeidsmarktbeleid”, dit is banen subsidiëren.

Wat dan wel?
Kijk, we hebben enorm veel werklozen en enorme problemen en een fantasieloze reactionaire regering terwijl de mogelijkheden voor het oprapen liggen. Dus wat gaan we doen?
– hennepteelt legaliseren, zie de VS. Talloze echte banen, nieuwe fabrieken (voor op cannabis gebaseerde medicijnen), export markt (een echte Opa Opstelten!) (kosten 0)
– stadstuinen op braakliggend terrein toestaan, 10-duizenden tuiniers nodig die in hun gemeenschap lokaal eten gaan produceren, de lucht gaan zuiveren, gemeenschapszin creëeren enzovoort (kosten 0)
– nationale isolatiecampagne : geld zetten we in om met Tonzon producten onze oude woningvoorraad 30% energiezuiniger te maken (betaalt zichzelf terug)
– Startups qua faciliteiten faciliteren : mensen met plannen kunnen gratis kantoor/fabrieksruimte lenen bij hun gemeente, als er omzet en winst gedraaid worden gaan ze ervoor betalen (kosten 0).
– leningen aan startups faciliteren (daar wil ik wel een paar miljard van die 6,5 voorreserveren). Zal op termijn alleen maar rendement opleveren.
– Power2Gas instituut oprichten en als een dolle onze gasleidingen gaan vullen met waterstof en methaan uit wind en zonnestroom.
– sociale werkplaatsen nieuw leven inblazen waarin de lokale circulaire economie vormgegeven gaat worden : recyclen, upcyclen, The works. Mensen met een arbeidsmarkthandicap (ik erken dat die bestaan, volgens VVD en PvdA zijn het vooral onwilligen die met extra motivatie, lees afnemen allemrechten, vanzelf allemaal een baan in het bedrijfsleven vinden) kunnen eindelijk weer volwaardig meedoen. De afstand burger-sociale werkplaats moet veel kleiner, de burger moet er vaker over de vloer komen.

Dus we gaan niet meer pappen en nathouden, nee we gaan de rotte plekken (UWV en aanverwante industrie) werkloos maken of ze dwingen om waarde toe te voegen aan onze samenleving ipv zakken te vullen van talloze koepels, onduidelijke kruisverbanden en old boys networks. Met het uitgespaarde geld gaan we onze samenleving ombouwen zodat we weer productief worden met zijn allen, niet allemaal middenkaderbanen, maar vieze handen, gezonde-groentes-samen-in-de-buurt banen.

Kom maar op Vereniging van Diederiksamenspanners en Partij van de Arbeidsmarktspeeltjes, we lusten jullie rauw op toernee!

Groen? ja! Links? Als je het twee keer gelezen hebt en het tot je door laat dringen? ja!!
#MijnClub

TwitterVolgen

@diederiksamsom: @larsboelen verklaar je nader…….

De PvdA social-mediacampagne komt op gang met Tweets als:

“Kies op 19 maart voor een partij die zorg, werk en wonen in haar genen heeft. Speech @diederiksamsom op #pvdacongres: http://t.co/VFknWT1hDo”

Ik reageerde daarop (“jullie hebben lef, ben er stil van”), Diederik daagde mij uit (“verklaar je nader”) en mijn timeline explodeerde.

20140217-204240.jpg

Al sinds het aantreden van dit kabinet maak ik me ernstig zorgen over hoe ons land geregeerd wordt door de PvdA en die andere reactionaire partij. Begon het met wat onschuldig maar zinloos en overbodig nivelleren, het ontaardde al snel in zulke erge privacyverslechterende mensonterende visieloze koehandel dat ik er persoonlijk consequenties aan verbond en lid werd van een politieke organisatie die WEL echte nieuwe ideeën heeft en waar ik me heel erg bij thuis voel.

Maar goed, waarom vond ik dat jij, Diederik, lef hebt om je te laten voorstaan op het in je genen hebben van “zorgen, werken, wonen”. Echt, het is een GOTSPE!

thuiszorg / decentralisatie jeugdzorg
Het is echt bizar wat jullie regelen/toestaan in de zorg. Wij hebben sinds kort een door haar “zorgorganisatie” uitgekotste 22 jarige hulp in de huishouding …. te oud, te duur. Wij goedverdieners hebben nu voor 12.50 wit per uur een supergemotiveerde keihard werkende hulp. Ik ben daar doodziek van weet je dat? Die meid zou bij ik weet niet hoeveel hulpbehoevenden perfect werk kunnen leveren maar sprokkelt nu bij ons rijken haar kostje bij elkaar, tof Diederik, NOT!

En dan de jeugdzorg, het is niet echt mijn dossier, maar ik heb er inmiddels wel zoveel over gelezen dat ik weet dat ambtenaren na een “melding uit het circuit” straks op BSN alle informatie over een gezin bij elkaar mogen sprokkelen en doorneuzen om tot een adequaat aksieplan te komen. Weet je hoe bedreigend dat op mij, en velen met mij, over komt? 2x door een wilde voetbalmiddag van je kind met kneuzingen op de EHBO geweest? GEZINSREGISSEUR!

Vader die blogt over de voordelen van hennep en de politie en politiek aanspreekt op hun rol bij het faciliteren van zware criminaliteit? GEZINSREGISSEUR!

Diederik, laat zorg over aan professionals, HAAL ALLE MANAGEMENTLAGEN WEG en geef ze hun werk terug. Onze hulp is zo gedrild door alle idiotie dat ze weigert te vertrekken voordat ze een “overdrachtsdossier” heeft bijgewerkt! Als alle indicatieinstellingen, zorgcoordinatoren en weet ik wat voor aansturings- en controlebedrijven die jullie inmiddels bedacht hebben weggesneden zijn zal er veel meer geld zijn voor handen aan het bed en aan de stofzuiger. De zorg zoals die nu bestaat/gemaakt wordt : 100% jou/jullie aan te rekenen.

Arbeid
Jetta Klijnsma heeft de sociale werkplaatsen gesloten, de mensen die straks herkeurd zijn zullen binnen de kortste keren in de bijstand terechtkomen en door hun arbeidsverleden NOOIT meer een kans maken en dus voor altijd overgeleverd zijn aan de terreur van door gemeentes ingehuurde bureaus die ze zullen treiteren, pesten en zieken, tssssss, nietjes uit dossiers halen, peuken rapen, ja DAT SADISME ZIT IN JOUW GENEN. Ik zal het je persoonlijk aanrekenen en nadragen als een mentaal minder sterke “gemotiveerd” wordt om een Bijstandswerkervaringsambtenaar te p%pen om te voorkomen dat er een aantekening komt op haar “werkwillendheidsverklaring”. Je kan boos worden op deze taal Diederik, maar je legt welbewust die macht neer bij mensen die er niet mee om zullen kunnen gaan, er is wetenschappelijk onderzoek genoeg dat dit aantoont. DOE DAAR WAT MEE, HAAL EEN STREEP DOOR DIT WAANIDEE!

Wat minstens zo problematisch is, is jullie absurde idee dat werk, maakt niet uit wat, altijd belangrijker is dan een inkomen. Dit gaat op grote schaal leiden tot dwangarbeid van werklozen. Bij de spoorwegen zijn er nu al plannen om de bedrijfsvoering van fietsenstallingen wettelijk zo te herdefiniëren dat dat werk voortaan door “vrijwilligers” gedaan mag worden. Wettelijk kan het allemaal net, maar het is natuurlijk gewoon verdrijving. JULLIE FACILITEREN DIT.

20140216-225922.jpg

Wonen
Dat de woningmarkt al sinds 2008 op slot zit is natuurlijk niet jou schuld. Maar dat woonquote in Nederland zo ongeveer het hoogst in de wereld is, daar kunnen jullie wel wat aan doen.

De inkomensafhankelijk huurverhoging waarvoor particuliere bedrijven inzage krijgen in inkomensgegevens bij de belastingdienst (privacy anybody?) is wel door jullie bedacht. Doel is om scheefwoners hun huis uit te jagen, de markt op. Maar met de inkomensgrens kan je maar net een fatsoenlijke hypotheek krijgen. En moet iemand met een inkomen op die grens alle risico’s van huiseigenaarschap opgelegd krijgen? Ondertussen leeft 35% van de huurders onder de armoedegrens.

En wat hebben jullie met al jullie raadsfracties gedaan om de vastgoedportefeuilles af te waarderen de afgelopen 4 jaar? Hoeveel begrotingen zijn er gesaneerd ten kosten van jullie “leuke dingetjes”?

Als ik verkozen word zal ik WEL durven zeggen dat we gefopt zijn, dat is kut, maar IK ga mijn kinderen niet opzadelen met de gevolgen van JOUW LEUGENS Diederik.

Dus ja, Jezus wat een lef heb je door dit soort Tweets uit te doen gaan, ga je schamen!!!!

TwitterVolgen

Vergroenen, energiediefstal, hennep : OPLOSSINGEN

We leven in een tijd van grote problemen. Hennep, het zo geliefde vrijetijdsbestedingsmiddel van onze jeugd, potentieel wondermedicijn voor velen, kwaliteitsgrondstof van een duurzame samenleving moet namelijk van de aardbodem verwijderd worden met alle gevolgen van dien:

20140214-135756.jpg

Ons grootste nationale probleem? We schijnen het plantje hennep uit te moeten roeien, terwijl er 800.000 werklozen zijn, Groningen beeft, de industrie instort, de poolkappen smelten, en de generatie van Opstelten onze pensioenkassen leeg wil zuigen.

Ik, uitgesproken GroenLinkser, zie andere oplossingen dan reactionaire partijen als de PvdA en VVD. Ik kies voor liberaal en toekomstgericht. Luister maar eens.

Om te beginnen ga ik eens niks vinden van welk roesmiddel mensen kiezen om hun vrije tijd een kleurtje te geven, sommigen kiezen alcohol (met alle risico’s van dien), sommigen roken of drinken koffie met suiker, weer anderen kiezen harde muziek en sommigen hennep (zie hierboven waarom ik denk dat hennep van deze lijst verreweg de minst gevaarlijke is). Sommigen bloggen zelfs schijnt het.

Goed, met mijn GroenLinks dus legale wiet! En niet zo’n beetje ook. En daarmee los ik niet zomaar een paar problemen op, moet je eens kijken:
– als we in de buitenlucht op de lege akkers rond Weert een nationaal hennep areaal aanleggen dan kunnen we alle koffieshops en apotheken voorzien van gecontroleerd goedkoop topproduct (eindelijke een fatsoenlijke achterdeur)
– Nederland wordt net zo aantrekkelijk als Colorado voor Amerikaanse toeristen
– duizenden mensen vinden werk op wietbedrijven, medicijnfabrieken en biomassa verwerkers en de ondersteunende industrie.
– door de massale buitenteelt verdwijnt de huisteelt en daalt dus het energieverbruik (zie persbericht) met de omvang van het verbruik van de stad Den Haag, wow, als dat niet bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelen?
– Het overschot aan hennep,wordt omgezet in THC/CBD olie waarmee Nederland wereldmarktleider wordt in pijnbestrijding, schizofreniezorg, alcoholverslavingsontwenning, kankerbestrijding enz, enz.
– doordat THC-olie oneindig veel goedkoper is dan chemische pijnbestrijding zal er een heel flink deel op zorgkosten bespaard kunnen worden.
– doordat de basis onder de zware criminaliteit wordt uitgetrokken komt er een enorm gapend gat tussen de puberende jeugd die zijn wiet bij de apotheek haalt en de cocaïnedealers in het criminele circuit. Deze kloof zal voor menige petjes-TDI’er onoverbrugbaar blijken.
– de politie kan zijn dienstverlenende taak eindelijk gaan uitvoeren, ipv door steeds grotere groepen mensen als duurbetaalde onkruidwieders beschouwd te worden, ze verdienen beter.
– mijn TL vult zich niet meer dagelijks met Joehee-Tweets van bromsnorren die weer een plantage door een brievenbus geroken hebben.
– al die duizenden woningbranden die door thuisteelt ontstaan zijn verleden tijd

Dus ja, ik heb echt echt echt heel andere gedachten over wat de grootste problemen zijn van onze samenleving. Drones, onkruidwiedende agenten, dekkende blanketsurveilance om warme daken op te sporen, HOU ER MEE OP! Kabinet, ga je inzetten voor wat er echt belangrijk is : CO2-reductie, groene banen creëren, zware criminaliteit uitroeien. En als jullie dat niet kunnen? Er staan partijen klaar met ECHT nieuwe ideeën.

Mijn GroenLinks is er daar een van, evenals de Piratenpartij (zie hieronder)! (Partij voor de Dieren ook volgens mij, en wie durft er nog meer zo uitgesproken te zijn?), P

TwitterVolgen

PS. Oh ja, hobbykwekers, doe jezelf een plezier en schakel over op LED-lampen zolang Opstelten nog op zijn stoel zit, da’s wel zo groen. Happy growing!

PPS. Ik krijg net aangereikt dat LED-lampen door hun geringe warmte afgifte de opsporing veel moeilijker maken, en bovendien wordt de stroomdiefstal minder snel opgemerkt en is de kans op brand veel kleiner, dussssss groeivrienden, trek die beurs, koop die LED-lampen en help jezelf, je buren, het milieu en de koffieshop om de hoek. Jullie zijn de hoeksteen van de samenleving!!

Hoe de fossiele elite “duurzaam” om zeep helpt / De ambtenaar

Ik heb er vandaag lang op gebroed, maar de boosheid is niet weg, en ik weet uit het verleden dat bloggen me enorm oplucht, dus daar gaat ie weer.

In Medemblik is een windmolen neergezet die zó groot is dat hij een naam heeft gekregen : “De Ambtenaar” (naar een oude draaimolen die er ooit stond en bijna nooit draaide). Het is niet echt een windmolen, het is een machine die bedacht is voor extreem rijke Nederlanders die de best betaalde subsidieadviseurs, hinderwet experts en bestemmingsplanwijzigers aan het werk hebben gezet om via een stapeling van subsidies een apparaat neer te zetten dat het stadsgezicht van Medemblik voor altijd verziekt en nog jarenlang gesubsidieerd moet worden om concurrerende stroom te kunnen leveren. Het ding kost in zijn eentje 15 miljoen euro. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de molen 8 miljoen kostte om neer te zetten, en 7 miljoen winst oplevert voor de “investeerders”. Hoe ziek onze belastingwetgeving is blijkt wel uit het commentaar van de Grijpman zelf:

‘Bij de locatie keuze en het vergunningen traject zijn de investeerders echter helemaal niet betrokken geweest. Wij zijn pas uitgenodigd toe alles vergund was, de subsidies toegekend en het krediet toegezegd.’

Er was dus helemaal geen investeringsrisico meer, alles was al in kannen en kruiken. Het enige risico dat hij loopt is dat het minder waait dan verwacht:

‘De overheid heeft dit schema bedacht om investeringen van particulieren in schone energie te stimuleren. Deze windmolen valt daaronder, maar er zijn veel meer duurzame projecten op deze wijze gefinancierd. De terugverdientijd van zo’n investering is typisch 4 á 5 jaar, en het gemiddeld rendement bedraagt zo’n 10 procent’

Dus als je in Nederland miljoenen verdient dan heeft de overheid “schemaatjes” bedacht die voorkomen dat je miljoenen aan loonbelasting moet betalen door te investeren in projecten die zichzelf terugbetalen in 5 jaar en ook nog eens 10% rendement (belastingvrij) opleveren. Heeft u de afgelopen jaren nog wel eens naar rendementen op spaarrekeningen gekeken, van pak ‘m beet de bank die de heer Groenink met zijn nietsontziende geiligheid voor “shareholder value” geruïneerd achterliet, ABN AMRO: 1,6% (en daar gaat nog 30% VRH van af).

Beste Rijkman. Jij en je cronies VERZIEKEN de hele duurzaamheidsontwikkeling in Nederland voor eigen gewin, mensen die het beste met ons land voor hebben krijgen daardoor een slechte naam : “Jullie zetten van die enorme ondingen aan de rand van ons dorp”. Als Medemblik een windmolencoöperatie had opgericht (en getracht had alles zonder subsidie te financieren) dan hadden ze netto 11 miljoen geïnvesteerd in kleinere windmolens, zoals type “de Amstelvogel” van coöperatie de Windvogel, met 120 meter hoogte maar liefst 80 meter lager dan de Ambtenaar (ongesubsidieerd 2,25 miljoen per stuk), plaatsbaar met normale apparatuur en dan was er met 4 molens trouwens wel sprake geweest van een wettig subsidie gerechtigd windpark. Was 4 miljoen goedkoper geweest, een half megawatt meer stroom opgeleverd, en ook nog eens 25% goedkopere stroom opgeleverd! ZONDER subsidie!

Nu staat er een megalomaan onding, enige in zijn soort op aarde als een soort fallussymbool uit te stralen naar echte duurzame Nederlanders : “Kijk zo gebruik je je old boys network om subsidiepotjes leeg te zuigen en loonbelasting te ontduiken die Jan met de korte achternaam wél gewoon moet betalen”

Ik ben altijd al tegen duurzaamheidssubsidies geweest voor technieken die concurrerend zijn. Laten we alsjeblieft voor een level playing field zorgen (alle maatschappelijke kosten van kolen- en gasstroom toerekenen aan de producenten) dan komen de zinvolle investeringen in zon en wind en opslag vanzelf.

20140208-205753.jpg

Nog meer lelijks over windmolens lezen?
Een ongemakkelijke waarheid over windmolens?

Lieve Mona : “Waarom is een hond meer waard dan mijn vrouw?”

Ik sla inmiddels zo lang en hard op de trom dat mensen mij nu zelf onderwerpen aandragen die ze graag aangekaart zien op mijn blog. Dat stemt tot nederigheid, trots en ook wel wat verantwoordelijkheid.

Goed, daar gaat ie, mijn eerste lieve Mona.

Ik kreeg uit Het oosten van het land de volgende zaak:
Man 65, eigen zaak gehad, nauwelijks pensioen en daarmee volledig afhankelijk van AOW vindt na zijn pensionering een partner in het buitenland, zonder eigen inkomsten of vermogen. Ze gaan samenwonen. Hartstikke fijn voor ze, om zo samen de oude dag door te kunnen brengen. Totdat Jetta Klijnsma op de stoep stond met de AOW-wet in haar hand: “U woont samen, dus we gaan uw AOW korten tot 50% van het minimumloon”. Want als twee AOW’ers gaan samenwonen dan worden ze beiden tot van 70% naar 50% vh minimumloon gekort zodat ze samen het minimumloon verdienen omdat het anders wel erg riant wordt. Best redelijk eigenlijk. Maar waar de wet geen rekening mee houdt is dat “die ander” misschien wel helemaal geen recht heeft op AOW omdat ze pas na haar 65e hier is komen wonen. De meneer heeft moeten tekenen dat hij 10 jaar volledig voor haar garant staat. En dan word je TOCH gekort. Foutje in de wet zegt u gelijk? Yep, maar deze PvdAfbraak minister gaat er niets aan doen, want “dat zou te veel gaan kosten”.

Het trieste is dus dat als je als eenzame oudere een hond of kat neemt je gewoon je hele AOW mag houden, maar als je besluit lief en leed te delen met een mens, en die mens volledig op eigen kosten in je huishouden opneemt je daarvoor 20% van je inkomsten voor moet inleveren.

Het zijn dit soort weeffouten die ECHTE linkse partijen met een pennenstreek glad zouden strijken.

U weet dus waar u net als oud PvdA-coryfee Jan Pronk, ouder en wijzer, in maart op moet stemmen (hint : GroenLinks)

20140207-095352.jpg