De zwarte kant van de groenste stad van de Aarde

Weert was vorige week landelijk nieuws toen onze burgermeester Jos Heijmans opkwam voor een Syrisch gezin dat de staatssecretaris vanwege puur formalistische regeltjes uit elkaar wilde rukken.

Trots dat ik was! Kijk Nederland, zó doe je barmhartigheid! Geweldig!

Maar deze blog gaat niet over asielzoekers maar over de kwaliteit van de leefomgeving van álle Weertenaren, waaronder ikzelf. De boekhouder is namelijk aangeschoven bij het college en wijst op een probleem met de centjes : het groenonderhoud van de wijken kost meer dan begroot.

Nou moet u weten dat Weert 10.000’den euro’s per jaar uittrekt om zich te mogen tooien met de titel “De Groenste stad van Nederland en Groenste Regio van de wereld“. Wij van Weert zijn daar enigszins trots op maar we lopen er ook niet echt te koop mee want die titel is een gekochte titel, maar blijkbaar is het iets wat qua City Marketing wel een goeie investering was.

Je komt in aanmerking voor de titel als je stad uitblinkt in “het beheer van de natuur en de rol die inwoners van dorpen en steden daarin spelen”. Klip en klaar.

Fast forward naar 2016.

De gemeente gaat ALLE hagen, perken en heesters platbranden en vervangen door gras, en het  maaischema gaat gelijk terug van 26x naar 10 keer.

Dus dit:

Screen Shot 2016-05-19 at 10.20.48

Wordt dit:

Screen Shot 2016-05-19 at 10.21.02

Een grote ecologische kaalslag is het. Die struiken krioelen van de vogels, muizen, egels en insecten. We krijgen er gras voor terug dat met Round Up paardenbloemvrij gehouden wordt.

Dus aan de ene kant geeft de burgermeester 10.000’den belasting-euros uit voor een cool groen logo, aan de andere kant worden de burgers gestraft met een groene woestijn omdat hun fijne woonomgeving iets meer kost dan begroot.

Gelukkig is er In ieder geval in mijn wijk Boshoven) al een handtekeningenactie gestart om de gemeente tot andere gedachten te bewegen.

Maar ik ben pas een integraal duurzaamheid adviesbedrijf begonnen en bied de burgemeerster bij deze gratis mijn adviezen aan:

  1. Leer de boekhouder dat kwaliteit van de leefomgeving meer is dan de som van de euro’s die je er in stopt
  2. Wees transparant over de kosten die gemaakt worden
  3. Word een echte groene sociale gemeente en vraag wat de bewoners zelf met het groenbudget kunnen realiseren, ik weet zeker dat we dat lokaal kunnen organiseren voor 90% van het geld dat de gemeente nu uitgeeft aan het onderhoud.
  4. Laat ook een nulmeting doen van Flora en Fauna en luchtkwaliteit
  5. Vraag eens aan de Weertenaren hoeveel meer OZB ze zouden willen betalen om onze groenvoorziening op peil te houden.
  6. Weert heeft zeer actieve buurtverenigingen, dus HUP, help ze een voorjaar en najaars event in de wijk organiseren waarin we lekker samen gaan snoeien, goed voor de sociale cohesie en gezelligheid (Tip : doe de buurtverenigingen 5 of 10 elektrische heggenscharen cadeau)

Mijn gut feeling zegt dat de kosten van aanrijdingen met spelende kinderen (die niet meer veilig op afgeschermde stoepen kunnen spelen), hogere ziektekosten door meer COPD (fijnstofbelasting van de lucht), lagere woningwaarde/OZB door minder aantrekkelijke woonwijk uiteindelijk vele malen hoger zullen blijken dan die paar bespaarde euros op de begroting van 2017.

Samenvattend ben ik ontstemd en verbijsterd en ik snap het gewoon echt niet. Kom op Jos, we weten dat je hart op de goede plek zit en voor mensen op durft te komen, hoe kan je dan als Groenste Gemeente van de wereld zo’n onzalig plan doorvoeren?

mvg

Lars Boelen / Odahoevestraat

Invloed Kidsmarketing is erg klein ….. dus?

Beste meneer Wiebes,

U gaat als staatssecretaris van financiën over de belastingdienst en nu heb ik een vraagje.
Belastingen worden gebruikt om staatsinkomsten te genereren (IB) en om excessief consumptief en maatschappelijk ongewenst gedrag in te perken (BTW, BPM en Accijns). Bedrijven mogen kosten die ze maken om zaken te doen aftrekken van de omzet om tot een winstberekening te komen.

Nu is er een probleempje.

Van de week was het TV-programma “De Monitor” dat #KidsMarketing aan de kaak stelde op de buis.
Het is namelijk hemeltergend wat je als ouder moet doorstaan om met je boodschappenmandje andijvie en komkommer veilig bij de kassa te komen. Honderden verpakkingen met bekende figuurtjes van TV er op die op kinderhandjeshoogte gangpad na gangpad zeurterreur veroorzaken.
Meneer Philip den Ouden, de directeur van de branchevereniging van de levensmiddelenindustrie, vertelde dat “Wij denken dat de invloed van KidsMarketing buitengewoon klein is“.
Wij ouders weten wel beter:
– Supermarkten zijn VERGEVEN van zeer effectieve speciaal op kinderen gerichte campagnes
– Coca Cola betaalt scholen 19.000 euro per jaar om frisdrankautomaten te mogen plaatsen
– Het door Coca Cola en Nestlé gesponsorde “Jongeren op Gezond Gewicht” houdt actief effectief beleid op scholen tegen door decennialang voor convenanten, (Leegte)-onderzoeken en andere treuzeltechnieken te pleiten.

Dus nu mijn vraag aan U meneer Wiebes. Als de industrie aangeeft dat al die tientallen miljoenen dien ze aan KidsMarketing uitgeven niet effectief is, waarom mogen ze dan wel als reclamekosten afgetrokken worden? Dat is toch hoogst ineffectief? Nu moeten de burgers daardoor MEER belasting betalen, en betalen we dus indirect TWEE keer om onze kinderen vetgemest te laten worden (hogere belasting en direct in het huishoudbudget). Als bonus vervetten onze kinderen en worden en masse suikerziektepatiënten.

Als de overheid werkelijk iets voor haar bevolking wil doen als het om obesitas gaat dan zijn per morgen reclamekosten die de voedingsmiddelenindustrie maakt NIET meer als kosten opvoerbaar. De winst wordt lager, de aandeelhouder is de verliezer, zoals dat hoort in een liberale economie.
En naast elke Pino, Dora en Bob de Bouwer foto moet een foto van een huilend blubberdik kindje aan een infuus.

Graag van uw hand een ruling die hier een einde maakt: reclamekosten voor obesitas veroorzakende producten zijn niet meer aftrekbaar. Als deze reclame op kinderen gericht is moet hij zelfs bij wet verboden worden.

Hartstikke bedankt voor het luisteren, ik zie uw wetsvoorstellen met vreugde tegemoet

mvg,

Lars Boelen
Ouder met Andijvie in het mandje

PS. Als u denkt dat de voedingsmiddelenindustrie een ongeorganiseerd stelletje amateurs is:
De Coca Cola directeur heeft bij een spreekbeurt bij Schuttelaar gezegd:
“Het zijn juist de kritische media, bloggers en consumentenwaakhonden die mensen belemmeren in het maken van een gezonde keuze voor voedsel en die het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van voedsel schade toebrengen. Dat zei Theo van Uffelen, marketingdirecteur van Coca-Cola Europe in een nieuwjaarsdebat bij PR-bureau Schuttelaar en partners.

Waarvan akte

PPS. Coca Cola is ( MVO ) klant van Schuttelaar en partner van JoGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en ook partner van de Mission Olympic, samen met Achmea.
Dat is dus’Publieke private samenwerking’ in Nederland onder het mom van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

PPPS. Over Reclamegrootmacht Schuttelaar en JoGG:
Sinds januari 2010 zit het Convenant Gezond Gewicht in het pand bij Schuttelaar & Partners in Den Haag. “Het bevalt ons heel goed om te werken tussen mensen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. We werken steeds meer samen, onder andere voor Jongeren op Gezond Gewicht”, vertelt Carolien Frenkel, hoofd van het Convenantbureau.

Tulip Oil op Terschelling? NO FUCKING WAY

13 jaar nadat het Kyoto protocol getekend werd, 5 jaar nadat het protocol in werking trad bedacht de oud directeur van de NAM, tevens commercieel directeur van Shell, de weledelzeergeleerde heer Roelof Platenkamp om een bedrijf op te richten om zijn netwerk in Den Haag en technische ervaring bij de NAM om te zetten in harde euro’s.

Missie van Tulip Oil:

* To redevelop abandoned or mature onshore oil fields (particularly those ‘prematurely’ abandoned).
* To develop onshore stranded oil and gas assets considered unattractive by existing license holders.
* To conduct exploratory appraisal in proven oil provinces.

Daar staat dus dat ze, met de kennis van Kyoto vers in het geheugen, in 2010 (5 jaar na Kyoto) een bedrijf gestart zijn dat er op gericht is om de laatste restjes fossiele brandstof uit de grond te persen, die Shell en Esso en zo niet meer konden winnen omdat die bedrijven te hoge overhead hebben. Als piepklein lean-en-mean bedrijfje zijn bijna lege velden toch nog winstgevend te exploiteren.

De integriteitsregels van het bedrijf zijn keurig:

* geen betalingen doen of er toe aanleiding geven dat betalingen worden gedaan die als omkoping kunnen worden gezien of gedragingen bevorderen

Maar meneer Platenkamp heeft een hele carrière achter de rug bij NAM en Shell en weet exact welke ambtenaar hij moet hebben voor welk legaal stukje van de puzzel om Henk Kamp zijn krabbel onder een exploratievergunning (met automatisch gegunde exploitatievergunning) te verwerven. Dat is niet illegaal, het is alleen volslagen immoreel. Want we WETEN nu dat we de fossiele brandstoffen in de grond moeten laten, en Roelof maakt misbruik van de tergende traagheid van de ministeries om internationale verdragen in lokaal beleid om te zetten.

En nu heeft hij zijn pijlen op Terschelling gericht. “Niks aan de hand hoor daar” laat hij zijn woordvoerder vertellen.
(null)

We gaan netjes een MER maken, fêteren Henk en de VVD op een paar lekkere etentjes, wachten op goedkeuring en dan negeren we de wensen van de lokale bevolking om hun prachtige eiland met rust te laten.

Tulip Oil? Ondanks hun mooie groen tulp en blauwe luchten echt het ZWARTSTE van het ZWARTSTE wat de Nederlandse olie-industrie heeft voortgebracht. Ik sta vol achter de Terschellingers, die wat mij betreft alle klompen in de wetgevingsmachine mogen gooien die nodig zijn om dit milieucriminele idee tegen te houden!

STOP FOSSIL FUEL NOW!!!
(ik was van de week ook al boos vanwege Groningen)

De misdadiger die meent dat Kyoto niet voor hem geldt (hij is namelijk al lang dood tegen de tijd dat Waddeneilanden in zee verdwijnen):

(null)

An inconvenient truth about solar panels?

Yesterday I came across this article, pointing to the ugly downside of solar energy: to create the panels you apparently need
* to burn coal to create electricity to make silicon.
* use chemicals to clean the panels that are 24.000 times more heat capturing than CO2
* toxic metals like Cadmium to change the properties of the silicon to turn it into PV material
* massive amounts of aluminum for the frames
* people driving around in Diesel trucks to deliver the panels
* slaves
* ambulances running on petrol to collect roof workers falling of roofs
it goes on

I know this game now. I’ve debunked the “wind is dirty” bit, so I know what to look for.
Usually they assume that the production needs coal power to run the plants, data used is old, incomplete and cherry picked. And it is not different this time around.

I will only say one thing about the electricity needed for making silicon: it is absurd to assume that PV-factories can only run on coal. Elon Musk is building the worlds largest battery plant with an immense PV-array that will make more energy than the plant uses. I am sure new PV-plants will do the same thing.

Luckily I discovered a coalition in California, SolarScoreCard.com, that actually keeps track of the whole PV-industry performance and guess what? As a consumer you can already buy panels that score an almost perfect 92% on every aspect of PV production one can think of. More interestingly, even in the below average group GHG-chemicals and energy use are already fully under control by 30% of this group.

The problem is, again as with the Neodymium magnets, small Chinese producers that do not have to comply with regulations. So a consumer label showing the sustainability score will help consumers identify the black sheep.
Choosing non-sustainable panels thus becomes a consumer choice where individual buyers can be held accountable for.
The PV industry is getting its act together very quickly, something that cannot be said for Coal Diggers and Burners.

Here the latest 2014 list:
DirtySolar

Nederlandse Green Wash Vereniging / Dutch Sustainable Growth Coalition

Ik hou het kort, maar ik wilde er toch even iets van zeggen:

Unilever en Shell roepen op tot een wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem, wat moet gaan gebeuren met een hogere CO2 prijs. Want CO2 is nu te goedkoop waardoor Unilever en Shell niet geprikkeld worden om hun uitstoot te verminderen.

TJEZUS!!!!! De aarde vergaat, door de door Shells producten veroorzaakte CO2 uitstoot storten de poolkappen in, in Siberië begint de permafrost te ontdooien waardoor het opgeslagen methaan begint vrij te komen, de gletsjers in de Himalaya en de Andes verdwijnen, bijen en vogels sterven uit omdat Unilever alleen maar Monsanto monocultuur gewassen kan gebruiken voor zijn gesuikerde zakken maiswokkels.

Unilever en Shell zouden, als ze dat tenminste ECHT belangrijk vinden, morgen kunnen stoppen met hun campagnes voor GMO-zaden, schaliegasfracken, Noordpoololiezoektochten, belastingvoordeelconstructies voor nog meer olie uit de bijna lege Noordzee enzovoort enzovoort enzovoort.

Maar in plaats daarvan kiest men ervoor zijn handen in onschuld te wassen: de CO2-prijzen zijn te laag, dus, tja, wij worden niet geprikkeld, dus wij kunnen niets anders dan megawinsten blijven maken en daarmee onze criminele lobbyclubs blijven spekken. Niet het allerkleinste beetje introspectie van deze heren, volslagen immoreel, geld geld geld is alles wat telt. De ecologische gevolgen van het eigen product, het productieproces, geen woord daarover.

Ik weet niet HOE laag je kan zakken als CEO van het grootste bedrijf op aarde maar de bodem moet zolangzamerhand toch wel heel aardig genaderd zijn.

Tsssssss.

TwitterVolgen

Een schone snelweg rijdt veel lekkerder

UPDATE : 30 november 2015

Vandaag werd bekend dat Deutsche Bank in opdracht van Inbev belastingontduikingsplannen ontwikkelde, zodat de al lage belastingen tot het niveau nul teruggebracht konden worden…. Veel leesplezier!

——————————————–

Een paar maanden terug reed ik op de snelweg toen mijn aandacht afgeleid werd door een vrachtwagen vol Spa Blauw met achterop een merkwaardige tekst : “Een schone snelweg rijdt véél lekkerder”.

Ik vond dat raar, de weg spoelt regelmatig schoon door de regen, de meeste auto’s gaan door de APK tegenwoordig, en er worden niet echt veel oude koelkasten in snelwegbermen gedumpt, dus wat zou daar nou achter zitten?
Ik begreep het niet en vergat het. Tot ik van de week een vrachtwagen vol SiSi met de zelfde tekst zag rijden. Dat kon geen toeval meer zijn.

Google bracht me vanmiddag het antwoord : InBev (van o.a. Jupiler, SiSi, Spa Blauw) vindt het nodig om zijn GreenWashing expliciet te maken: maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen om “The best beer company in the world” uit te kunnen hangen.

Wat is dat eigenlijk “maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Voor de een betekent het dat je met al je personeel, toeleveranciers en andere stakeholders je complete productieproces ombouwt naar CO2-neutraal, circulair, zonder afvalstromen en dat je schoon en sociaal producten maakt die lang meegaan en gerepareerd kunnen worden.

Voor de ander betekent het dat je een reclame bureau in de hand neemt die tegen zo laag mogelijke kosten een vette slogan verzint die voor zo laag mogelijke kosten maximaal MVO imago-rendement oplevert.

InBev behoort overduidelijk tot die laatste verderfelijke categorie. Want dat bedrijf is verantwoordelijk voor miljoenen halveliterflesjes Spa Blauw, kraanwater dat honderden kilometers vervoerd wordt en in fossiele verpakking in verpakking in verpakking “zo efficiënt mogelijk gedistribueerd” wordt.

Het eerlijke verhaal is natuurlijk dat InBev met zijn immense wagenpark de Nederlandse snelwegen volplempt met diesel verslindende vrachtwagens om volstrekt overbodige producten met gigantische bergen niet afbreekbaar verpakkingsmateriaal half Europa door te sleuren.

Ha! Een schone snelweg rijdt lekkerder, BRAAK! Ga je schamen met je reclamebureau. Ga jezelf omdenken! Help KRNWTR aan een gigantische naamsbekendheid, verkoop siroop in plaats van aangelengde limonade op basis van kraanwater. Ga de hort op in Den Haag en dwing 50ct statiegeld per flesje af. DOE IETS, maar flikker op met je stinkvrachtwagens vol onheuse reclame.

Onze snelwegen zullen een stuk leger zijn als jullie stoppen met Spa en SiSi, DAT rijdt pas lekker!!

TwitterVolgen