PvdAardgasvoordeeltjes : Tuinbouwsector

Staatssecretaris Sharon Dijksma helemaal lyrisch in de krant gisteren: “ik mag 1,5 miljard euro overmaken naar de Tuinbouwsector”. Ze had waarschijnlijk gelunched met Jetta die haar had uitgelegd hoe je arme mensen vernedert (fruitbomen in de tuin als aanvulling op het pensioen).

De PvdA is zo de weg kwijt, echt! Want we hebben een samenleving om te bouwen naar fossielvrij, dan ga je toch niet de grootstverbruikers extra in de watten leggen met onbelaste fossiele brandstoffen. Waar burgers accijnsverhoging op milieuheffing krijgen mogen de Westlanders aardbevingen in Groningen blijven veroorzaken met hun klimaatmisdadige gasconsumptie. En waarom? Zodat Albert Heijn 2 komkommers voor 49 cent kan aanbieden? Zodat onze rozen concurrerend aangeboden kunnen worden in Dubai? Het is allemaal produceren om te produceren, om de Rabobank solvabel te laten lijken met al haar tuinbouw financieringen.

Mag ik een duurzaam tegenvoorstel doen?
We VERHOGEN de gaskosten naar het niveau van huishoudens, en voor de mikjoenkuubplus-gebruikers zelfs een extra heffing. Volgens mij geeft DAT een enorme prikkel om die kassen gewoon allemaal energie POSITIEF te maken. Het zijn namelijk al enorme zonne-energie opzuigers, ze hebben alleen een probleem met de timing : heel veel warmte over in de zomer, heel veel extra nodig in de winter. Laat daar nou een perfecte oplossing voor zijn. : TES, Thermal Energy Storage een methode om warmte op te slaan in polymeren, die vervolgens (veel) later weer vrijgemaakt kan worden. En anders gebruiken ze geothermische warmte (voorwaarde is wel dat de ondergrond niet gefrackt is voor schaliegas). Of anders met warmtepompen. Of..of ..of. Mogelijkheden zat om het gasverbruik razendsnel af te bouwen, als er maar geïnnoveerd wordt. Stop die 1,5 miljard in een revolverendfonds (geld stroomt terug door behaalde besparingen en kan opnieuwe ingezet worden) om elke tuinder die zich vrij van gas innoveert fors te subsidiëren.

Ik kreeg van @PeterPolder onderstaande tekst:

De tuinbouw complexen in bijvoorbeeld het Westland gebruiken jaarlijks ongeveer 4 miljard kuub gas om kassen te verwarmen, en om CO2 te produceren. En vaak staat er een WKK instalatie die aardgas in CO2 , warmte en electriciteit omzet.

De techniek is al zover om kassen te bouwen die energie produceren in plaats van gas gebruiken. Dat grootschalig uitrollen zou die
technologie veel goedkoper maken. Probleem is wel dat het de
tuinbouwers aan het geld ontbreekt omdat te doen. Dat hebben ze de
afgelopen tien jaar opgebrand in de vorm van steeds duurder aardgas.
Een langetermijn financiering van de switch met garanties van de
overheid zou de overstap wel haalbaar maken.

Zomaar een wild idee : de boorinstallaties van Shell naar het
gebieden waar er een hoge concentratie glastuinbouw is. Gebieden als
het Westland, Bleiswijk, Berkel-Rodenrijs, Bergschenhoek, Luttelgeest,
Aalsmeer en Venlo. Die kassencomplexen zouden kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Er zouden voldoende geothermieputten aangeboord worden om aan de warmtevraag te kunnen voldoen. De betreffende bedrijven zullen een marktconforme prijs betalen voor die warmte, de investering kwam op rekening van de overheid in de vorm van een staatsbedrijf EBN dat warmte levert. De verwachting was dat mits grootschalig en geklusterd aangeboden geothermie goed kan concurreren met aardgas.

We zitten kortom opgescheept met een sector die door de RaboBank onder de torenhoge schulden is bedolven en nu het onvermijdelijke gaat gebeuren geen kant meer op kan. We zouden dus de schulden van die sector moeten saneren (hé, nog een sector die kapotgaat door schulden) en zomde ondernemers ruimte geven om zelf energieonafhankelijk te worden.

Maar we hebben dus NIETS aan een socialisitiese staas die eindelijk eens iets groots voor elkaar heeft en vlak voor haar vakantie in de krant wil met een MEGA-subsidie voor een sector die niet veel anders doet dan Polen aan het werk houden. Laat dat gas lekker in de Groningse grond zitten voor als we nog eens een koude winter krijgen en onze oudjes hun huisjes warm moeten stoken.

Opstelten : “het oprollen van al die boeven”

Raakte helemaal in the mood van Ivo’s rabiate haat jegens de vredelievende thuisteler:
20140627-150836-54516957.jpg

Het is bijna tijd voor de revolutie (allons enfants de la Patrie) en als de lijken aan de hooivorken hangen te drogen is het eerste wat we doen de nalatenschap van Jetta, Diederik, Ivo en Fred opruimen. Ik spijker vast een lijst met decreten aan de boom:

Onkruid
– iedereen mag voortaan kiezen welke planten hij in zijn tuin zet
– de staat bemoeit zich niet meer met hoe burgers planten consumeren

Inkomen
– het hoogste netto inkomen (uit een arbeidscontract) stellen we op 10x het laagste. Ondernemers mogen dus best 10 miljoen verdienen, maar al die “exceptionele kwaliteit” die zich als pratend pak manifesteert in zorg, onderwijs, gemeente en weet ik waar : hupsakee, terug het loonhuis in.

Nutsbedrijven
– We ruimen markten op die helemaal geen markt zijn : zorg, energie, openbaar vervoer, onderwijs –> terug naar de nutsbedrijven

Geldbedrijven
Er is iets heel raars aan de hand in Nederland. Als je in een bakkerij wekt mag je niet de hele dag door krentebollen pakken. Als je bij een bloemist werkt mag je niet elke dag jezelf bedienen met bloemen. Als je in een supermarkt werkt mag je niet zomaar langs de schappen in je tassen vullen. Maar als je in een bedrijf werkt waar alleen maar geld rondgepompt wordt (staatsbank, verzekeraar, woningbouwvereniging noem maar op) dan mag je opeens onbeperkt van die berg snoepen. Per decreet krijgen de hoogste 5 echelons van dit soort bedrijven voortaan IN NATURA uitbetaald, tassen met boodschappen, een huur voucher, een OV-kaart. Het feitelijke handelen van de geldstroom laten we gewoon weer over aan computers.

Begint u al vrolijker te worden? De belastingen had ik al hervormd, dus ik stel voor dat jullie me tot verlicht dictator benoemen zodat ik al deze weeffoutjes zsm glad kan strijken

Een defect jeugdzorgsysteem; het gevaar van dossiers (gastblog)

Dit stuk is zo bedreigend en zo bizar, dit MOET aan de grote klok, dit kan in elk gezin gebeuren : een kapotte ventilatiebuis leidt (buiten het zicht van de ouders) uiteindelijk tot het uit huis plaatsen en lichamelijk mishandelen van een zesjarig jongetje. Hij is nu voor de rest van zijn leven geestelijk getraumatiseerd. Lees en huiver:

(Gastblog van @Kaatje36 : oorspronkelijke stuk)
Hoe een kafkaësk proces uiteindelijk uitmondt in het ontheffen van moeder uit het gezag. Dit artikel is een analyse op basis van de officiële documentatie. Het proces wordt beschreven en tussendoor staan korte statusopmerkingen.

Huliya en haar zoontje Bulut vormen samen een gezellig gezinnetje binnen een hechte familie. Bulut groeit op in een stimulerende omgeving bij zijn hoogopgeleide alleenstaande moeder en ook aan liefde en warmte komt hij niets tekort; kortom een doodnormaal gezin.

Eind 2009 zijn een aantal missers bij instanties en een psychiatrisch vermoeden van iemand die hiertoe niet is opgeleid de bizarre triggers van het door Bureau Jeugdzorg uit huis halen van Bulut. Een opeenvolging aan fouten die enkel in je ergste nachtmerrie als ouder voorkomen, leiden uiteindelijk tot het uit het gezag ontheffen van de moeder.

De aanleiding: in 2009 krijgen Hulyia en Bulut beide last van hun slijmbeurzen en uitslag op de huid. De (waarnemend) huisarts denkt aan vlooien en schrijft een middel voor. Als de klachten niet verdwijnen, schrijft de huisarts bij een tweede bezoek een middel tegen schurftmijt voor; ook dit helpt niet. Huliya vermoedt dat de klachten te maken zouden kunnen hebben met de renovatie en constateert achter het ventilatierooster een aanzienlijke hoeveelheid kleine zwarte korrelachtige elementen die lijken op dode beestjes. De waarnemend huisarts schrijft ondertussen in Huliya’s dossier ‘parasietenwaan’. Omdat uit laboratoriumonderzoek bleek dat het niet om ‘beestjes’ ging, doet een collega van de huisarts een AMK (algemeen meldpunt kindermishandeling) melding.

Huliya meldt zich bij de wethouder wonen over de aanhoudende gezondheidsklachten en het vermoeden dat deze iets te maken hebben met de woonomgeving. In plaats van haar serieus te nemen en de wooninspectie in te schakelen, stuurt hij achter haar rug om de melding naar een interne afdeling die zich bezighoudt met jeugd en gezin. Bij deze afdeling zijn ook de gegevens over de leerplicht bekend en op basis van het feit dat Bulut (wegens de ziekte waar ze nu juist een oplossing voor zoekt) 11 dagen ziek is geweest in 4 maanden tijd, doet de medewerker een AMK-melding.

Ondertussen heeft Huliya op eigen kosten een milieukundig bedrijf ingeschakeld die constateren dat er sprake is van loslatende glaswolemissie uit een defecte suskast (een ventilatierooster). Een professor dermatologie stelt later ook vast dat het zeer plausibel is dat dit defect de gezondheidsklachten van Huliya en Bulut heeft veroorzaakt.

Statusopmerking: de uitkomsten van het door Huliya zelf betaalde milieukundige onderzoek waren nog niet bekend op het moment dat Bulut uit huis werd geplaatst. Op basis van een dubbele AMK-melding is de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek gestart waarbij men dus stuitte op ’parasietenwaan’ in het medisch dossier. Op basis hiervan lijkt men de conclusie te hebben getrokken dat Bulut in ernstig gevaar was bij zijn moeder; in het verzoek om uithuisplaatsing aan de rechter staat dan ook dat Bulut bij zijn moeder wordt blootgesteld aan intoxicatiegevaar wegens ‘overmedicatie’. Men lijkt dus Von Münchhausen by proxy te veronderstellen. De rechter ondertekent en in februari 2010 wordt Bulut door een groep van vijf personen waaronder gewapende politie uit huis gehaald; een totaal verbijsterde Huliya die op geen enkele wijze betrokken noch gehoord is achterlatend.

In het anderhalf jaar dat hierop volgt wordt Bulut maar liefst zes maal ondergebracht in verschillende pleeggezinnen en crisisopvang. Huliya doet aangifte van mishandeling wanneer ze tijdens een bezoek constateert dat zijn hele ruggetje onder de blauwe plekken zit, hier gebeurt verder niets mee.

Uit officiële documentatie van de crisisopvang blijkt dat Bulut tijdens zijn verblijf daar ernstig is getraumatiseerd. Als het jongetje ’s nachts schreeuwde en huilde uit angst werd hij niet getroost, maar streng toegesproken door een nachtbewaker. Het jongetje plaste uit angst in bed en dit werd geïnterpreteerd als ‘hij doet dit met opzet’. Uit officiële documentatie blijkt ook dat pleegouders tegen Bulut hebben gezegd dat zijn moeder beestjes in haar hoofd heeft. Eveneens blijkt uit verslagen dat Bulut aangeeft zijn moeder overal te zien en dat hij haar vreselijk mist.
Uit alle documentatie voorafgaande aan de uithuisplaatsing blijkt dat er niets aan de hand was thuis dat een uithuisplaatsing rechtvaardigde. Het ging goed op school en ook de band tussen moeder en kind was prima. Ook in de observaties door professionals van de bezoekuren wordt duidelijk gemeld dat er een evidente warme band is tussen moeder en zoon. In het observatierapport wordt en passant nog gemeld dat Bulut verstijfde en angstig werd op het moment dat de gezinsvoogd hem weer op kwam halen. Sinds de uithuisplaatsing beweert de gezinsvoogd echter continu in verslagen dat de moeder psychisch gestoord is, de bezoekuren niet goed gaan en dat Bulut bang is voor zijn moeder.

Huliya is goed juridisch onderlegd en dient een aantal klachten in. Alle belangrijke klachten worden gegrond verklaard. De gemeentelijke ombudsman schrijft over de AMK-melder van de afdeling jeugd en gezin van de gemeente:’ een betrouwbare overheid dient feiten en omstandigheden te weten, dat het thuis met Bulut goed ging en er geen zorgen waren voor een uithuisplaatsing.’

De klacht tegen de huisarts wordt eveneens gegrond verklaard en de Inspectie voor de jeugdzorg komt met een vernietigend oordeel. Zij schrijven onder andere: ‘Bureau jeugdzorg heeft aangegeven dat zij uitgaat van de hypothese dat er bij moeder sprake is van psychiatrische problematiek. Dit wordt door een psychiatrisch onderzoek dat moeder heeft laten verrichten niet bevestigd. De informatie uit het persoonlijkheidsonderzoek dat is verricht door het Kennis & Servicecentrum voor Diagnostiek over de relatie tussen het zoontje en zijn moeder lijkt in tegenspraak met het beeld dat de gezinsvoogd heeft over de relatie. Uit het persoonlijkheidsonderzoek komt naar voren dat het kind positief betrokken is op zijn moeder.’

Statusopmerking: De initiële reden voor de uithuisplaatsing is dus gefalsifieerd; er bleek wel degelijk iets aan de hand met de woning. Dat moeder en kind geen goede band zouden hebben wat men vervolgens beweerde blijkt ook niet uit officiële observaties. Dat moeder een psychiatrische stoornis zou hebben wordt door een psychiater niet bevestigd.
Alle grondslag voor een uithuisplaatsing is dus weggevaagd. Je zou op dat moment een diep nederig excuus verwachten; het loopt anders….

De door de rechter ondertekende uithuisplaatsing loopt op korte termijn af en aangezien de gronden voor uithuisplaatsing zijn gefalsifieerd gaat Huliya ervan uit dat zij Bulut eindelijk weer in haar armen kan sluiten thuis. Op de achtergrond echter heeft Bureau jeugdzorg zonder Huliya te informeren noch hierin te betrekken een eigen psycholoog een rapport op laten stellen waarin Bulut plotseling degene is met een gedragsstoornis. Zonder enige achtergrond te betrekken, puur afgaande op de informatie die de gezinsvoogd en betrokken instanties verstrekken beweert de eigen psycholoog dat Bulut lijdt aan Asperger en dat opname in een psychiatrische inrichting noodzakelijk is voor zijn ontwikkeling en veiligheid.

Bureau jeugdzorg vraagt op grond van dit rapport en op basis van het dossier – waarin nota bene nog steeds staat dat Huliya lijdt aan parasietenwaan en psychiatrisch ziek is – verlenging van de uithuisplaatsing aan en jawel, de rechter gaat hier wederom in mee.

Statusopmerking: Mocht er in de tussentijd al iets aan de hand zijn met Bulut, zou dit dan toevallig niks te maken kunnen hebben met uit huis gerukt zijn, 6 maal heen en weer gesleept, ook naar verschillende scholen, geslagen zijn, liefdeloos te zijn opgesloten, dat hem is verteld dat zijn moeder beestjes in haar hoofd heeft etc.?

Huliya dient een klacht in bij het NIP (Nederlands instituut van Psychologen) en wederom krijgt Huliya gelijk. De psycholoog krijgt een waarschuwing en het rapport is vernietigend. Het NIP stelt dat zowel de diagnose als de werkwijze ongefundeerd en niet onderbouwd zijn.

In 2011 oordeelt de rechter dat alle onterechte informatie in het dossier verwijderd moet worden. Je zou denken wederom een punt waarop men eindelijk moeder en zoon zou herenigen, maar helaas wordt het nog veel erger. De gezinsvoogd beweert dat het met Bulut in het pleeggezin goed gaat, maar dat het ene uurtje dat moeder hem ziet in de maand hem ‘ernstig bedreigt in zijn ontwikkeling’. De gezinsvoogd beweert verder dat Bulut ‘ernstige problematiek’ heeft maar dat moeder zou weigeren hem te laten onderzoeken. De rechter wordt gevraagd Huliya uit de ouderlijke macht te ontheffen.

Statusopmerking: Huliya heeft ten eerste geen onderzoek geweigerd, ten tweede zitten er een aantal evidente inconsistenties in de bewering. Het zou goed gaan met Bulut, maar hij zou ook ernstige problematiek hebben? En dit wordt allemaal veroorzaakt door zijn liefhebbende moeder tijdens haar uurtje bezoek waarvan echte professionals reeds hebben vastgesteld dat deze prima verlopen?

Helaas gaat de rechter gewoon wederom mee in het totaal niet onderbouwde en aan alle kanten gefalsifieerde betoog van Bureau jeugdzorg en Huliya verliest het gezag over haar kind.

Dit systeem is ernstig defect. Er was geen reden voor uithuisplaatsing en die is er nu nog steeds niet. Wat deze ‘hulpverleners’ hebben bereikt is het beschadigen van een kind, de moeder en het vernielen van een gezin. Rechters die meningen van gezinsvoogden klakkeloos overnemen terwijl de echte professionals worden genegeerd.

Ouders van wie wordt verwacht dat ze nederig en coöperatief glimlachend de strontkar in dossiers over zich uit laten rijden. Kan iemand het Huliya kwalijk nemen dat ze als een tijgerin vecht voor haar kind en ageert tegen deze instanties? Wat zou u doen? Zou u gezellig een kopje thee gaan drinken met deze mensen om over uw zoontje te babbelen? Op geen enkele wijze is er sprake van enige waarheidsvinding. Slechts in het klachtenproces is er sprake geweest van toetsing en daarin werd Huliya in het gelijk gesteld. In plaats van de evidente manco’s te onderkennen hebben de Tweede en Eerste Kamer helaas besloten Bureau jeugdzorg nog meer macht te geven. Waarheidsvinding vond men overbodig om toe te voegen. Daarnaast neemt dossiervorming enkel toe; dit voorbeeld laat precies zien waarom dossiers zo gevaarlijk kunnen zijn en waarom Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gerespecteerd dienen te worden.

PvdArmen: “Ieder voor zich en God voor ons allen”

Ik heb het nu 20 keer gelezen:

20140621-184234-67354444.jpg

Een diep filosofische beschouwing van mevrouw Klijnsma over waar het volgens haar naar toe moet met onze samenleving. Een fraai kijkje is dat … in het totale morele verval van de PvdA in het algemeen en de mensen die het er voor het zeggen hebben in het bijzonder.

Want in wat voor wereld leef je als socialist als je wel meent dat mensen die nauwelijks van hun AOW (met eventueel een uitgehold pensioentje) kunnen leven wel even een moestuin gaan aanleggen in hun riante tuin (fruitbomen!) en hun hypotheek aflossen.

Even een rijtje losers die mevrouw Klijnsma uitsluit van haar socialistische heilstaat:
– huurders
– mensen in een appartement
– mensen die hun naasten met een PGB ondersteunen en helemaal geen pensioen opbouwen.

Kijk, ik ken wel mensen die hun tuin voor de ontspanning voor een stukje ombouwen tot moestuin, sommigen houden zelfs vee! Ik vermoed dat hun huizen al een poosje niet meer van de bank zijn. En ik denk ook dat ze niet hoeven uit te kijken naar de maandelijkse storting van de Sociale Verzekerings Bank als ze straks 65, 66 herstel 67 zijn. Nee, deze mensen kunnen zelf wel bepalen wanneer het welletjes is geweest en hebben helemaal geen enkele boodschap aan wat de PvdA of zelfs de VVD allemaal voor onzin uitkraamt. Ik geloof niet dat dat de categorie mensen is waar mevrouw Klijnsma zo vrolijk over zat te filosoferen.

Dat is de politiek filosofische kant van mijn probleem met mevrouw Klijnsma. De tweede set problemen betreft de meer praktische kant van het verhaal:
– volgens mensen die het kunnen weten heb je ongeveer 8000 m2 tuin nodig om in je eigen voedsel (het jaar rond) te kunnen voorzien. Een echt PvdA-tuintje zeg maar.
– als fruitbomen inkomen opleveren, dan zijn de grabbeljatjes van Jeroen vast niet ver om daar belasting over te gaan heffen, is dat het proefballonetje misschien?
– al die mensen in hun huurappartementjes, mag ik die gaan helpen door op vrijvallende lege bedrijfsterreinen stadstuinen aan te leggen? Gaat u me helpen die onroerendgoed bezitters te dwingen hun eigendommen terug te geven aan de samenleving omdat het nooit meer enig maatschappelijk nut zal hebben? Vast niet.
– gaat u me helpen de bestemmingsplannen aan te passen zodat we onze buurtparkjes in mogen richten als stadstuin? Vast niet.
– gaat u de Voedsel en Warenautoriteit opdracht geven om op te rotten en mensen zelf laten bepalen wat ze wel en niet willen telen. Ik denk dan vooral aan het probleem dat al die stadstuinen waarschijnlijk binnen no-time gepatenteerde overgewaaide genen bevatten van Monstanto c.s. en dus half Nederland voor de rechter zal dagen om licentie kosten af te dragen. Vast niet.
– bel je even met Ivo en Fred want als er iets is dat die arme bejaarde nodig heeft dan is het wel goede en goedkope medicijnen tegen pijn en reuma en laat dat nou JUIST iets zijn waar je wel op je balkon voor kan zorgen. Yep. hennep, daar is tie weer. Gaat u vast niet doen he?

Ik weet dat het bijna komkommer(uit eigen tuin)tijd is Jetta, maar je slaat de plank wel zo gruwelijk mis met je gekwaak dat het echt schunnig is. Je hebt geen benul hoeveel mensen die je tot je achterban zou moeten rekenen op hun ziel getrapt hebt. Ga je schamen, of beter, stel Diederik voor om de stekker er nu maar gewoon eens uit te trekken, want wij burgers hebben wel ideeën, maar daar hebben we een echt links kabinet voor nodig, eentje met ballen, niet eentje met corps ballen.

Beste Jetta,

Ik kom je graag uitleggen wat GROEN en LINKS is!

Je Lars.

PS. Dit is peanuts vergeleken met de misdadige acties van bureau jeugdzorg die het recht menen te hebben om kinderen uit een normaal gezin te laten ontvoeren en mishandelen, GRAAG LEZEN

Anti-schalegas-blogger : NATO is sponsored by oil industry!

Just before resigning from his top-job within the anti-shale-gas blogging world Lars Boelen comes with a devastating interview in which he dares to state that the NATO is in fact sponsored by the largest international oil companies.

“I have undeniable evidence that Shell and Exxon use their unlimited resources to keep the war machine going, increase tension in oil rich regions of the world and escalate conflicts in order to keep oil prices high” he says just before stepping down as CEO and chairman of his weekly blog.

“It’s time for me to refocus on blogging on shale gas, because we are now getting into a situation where extra governmental military groups start using their power to influence local politics” according to the until recently completely unknown blogger from Weert, the Netherlands.

“I would love to reveal my sources, but Mr. Rasmussen has pledged to crush any and all people how try to influence public debate on climate change”

Mr. Boelen declares that he will keep blogging about shale gas and climate change as long as the internet remains a free speech platform. He wishes all his fellow bloggers all the best!

Met een vlekje: niet zo geschikt voor publieke funkties

Het lijkt voor de overheid bijzonder lastig om bestuurders, vertrouwenspersonen en toezichthouders te benoemen waar we onze zuurverdiende centjes, belangen en burgerrechten met een gerust hart aan toe kunnen vertrouwen. Het doel van deze lijst is om benoemingscommissies te helpen moeilijke vragen te stellen als een van onderstaande personen op shortlists komt te staan voor een van die lucratieve (semi-) publieke topfuncties. Mijn advies aan deze commissies: zet iemand anders op je shortlist.

Ik zal deze lijst regelmatig aanvullen.

U wist het natuurlijk al, VVD’ers zijn niet vertrouwen,maar deze drie wilde ik even met naam noemen:
– Mark Rutte
-Halbe Zijlstra
– René Leegte, ivm met GroningenGate

Paul Rosenmöller
Onbegrijpelijk dat Paul Rosenmöller als Voorzitter van het ‘Convenant Gezond Gewicht’ verantwoordelijk is voor het functioneren van Paul Rosenmöller – als Ambassadeur van Jongeren op Gezond Gewicht (JoGG) (onderdeel van het ‘Convenant Gezond Gewicht’)

De voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht moet dus toezien op het functioneren van de ambassadeur van JoGG.
Om het geheel nog overzichtelijker en absurder te maken staat de ‘merknaam JoGG’ (ontwikkeld door publiek en privaat geld) geregistreerd op de naam van privé-persoon Paul Rosenmöller.

Bovendien is Paul Rosenmöller voorzitter van de VO-raad en tegelijkertijd dus ook voorzitter van Convenant Gezond Gewicht en Ambassadeur van JoGG. Als voorzitter van de schoolbesturen dient hij volledig onafhankelijk te zijn en hoort hij toch niet allerlei onzichtbare belangen te dienen?

Stapeling van functies met een heel schimmig doel waarbij de “publiek private samenwerking” onze kinderen een gezonde toekomst moeten garanderen. Dat partijen als Nestlé en Coca Cola vrijbaan wordt gegeven naar de vormbare hersentjes van ons kroost zonder dat we daar als ouders iets tegen kunnen doen zorgt voor een hoge notering in mijn lijstje. Zoekt u een bestuurder die brandschoon maatschappelijke belangen kan dienen? Paultje links laten liggen!

Jeroen Dijsselbloem en Wouter Bos
Ministers van financiën en in in die hoedanigheid eigenaar van staatsbanken.
Als er IEMAND invloed had kunnen uitoefenen op de exorbitante beloningen van de topmanagers van ABN en ING dan waren het wel deze twee figuren geweest. Maar de PvdA koos ervoor de toekomstige baantjes van hun pluchezitters te beschermen en de andere kant op te kijken. Zo konden bonussen enigszins beperkt worden terwijl de salarissen over de kop gingen. Wij belastingbetalers werden dus van de drup in de regen geholpen, want nu krijgen de “onvervangbaren” zelfs bij zware verliezen hun riante salarissen. Deze intriganten zijn wat mij betreft voor altijd ongeschikt voor welke publieke toezichtfunktie dan ook. Bah.

Guido van Woerkom (9-8-1955)
Werkte 15 jaar als asfaltpusher voor verkeersdienstmonopolist ANWB.
Hij gaf aan dat het na 15 jaar tijd was voor een nieuwe uitdaging, daarmee aangevend dat hij ontslag had genomen (geen recht op vergoeding), terwijl hij in werkelijkheid weggestuurd was door de RVT en dus recht had op 3 ton afvloeiingsregelingen. Dit publiekelijk “niet de waarheid vertellen” (en 3 ton geld van leden meenemen) was geen reden hem niet tot Nationaal Ombudsman te benoemen.

Theo Langejan
Als bestuurslid van de NZa had hij als pitbull alles wat mis is in de zorg moeten onthullen en rapporteren. Hij ging echter op kosten van de bedrijven en instellingen die onder zijn toezicht stonden regelmatig op “zakenreis”. Dit was volgens “interne richtlijnen” niet verboden, maar dat je als toezichthouder het morele kompas mist dat dit natuurlijk absoluut niet kan diskwalificeert je voor het uitvoeren van dit werk.
Het personeel van de NZa ergerde zich zo erg aan het gedrag van haar leidinggevenden en de interne bedrijfsvoering dat er een Zwartbroek over geschreven werd. Vanwege de zeer onveilige en intimiderende werksfeer pleegde de schrijver van het Zwartbroek zelfmoord.

Eitel Homan
Zie hierboven.

Elmer Mulder (VUmc)
De oud-topman van het VU medisch Centrum kwam vorig jaar in opspraak nadat op de spoedeisende hulp omstreden televisiecamera’s waren geplaatst. Mulder bleek zich bovendien nauwelijks raad te weten met oplopende problemen en conflicten binnen het ziekenhuis. (Bron : BNR.nl)
Hij kreeg voor dit geintje 7 ton mee.

Bernard Wientjes (ex-VNO)
Door Europese Comissie veroordeelde “ondernemers”-voorman bestierde jarenlang de Nederlandse badkamermarkt met een kartel. LOL. Verpersoonlijking van het corporatisme: jarenlang invloedrijkste Nederlander. Wist daardoor publicatie van kartelboete 4 jaar geheim te houden?

Anders Fogh Rasmussen (ex-NAVO)
Meneer Rasmussen, in dienst van de olie-industrie om de spanning in de wereld hoog te houden en daarmee de olieprijs, heeft zijn pijlen gericht op de antischaliegasbeweging met de mededeling dat uit zeer betrouwbare bronnen vernomen is dat de Russen daar geïnfiltreerd zijn om de gasexportbelangen van Poetin veilig te stellen. Zulke aluminium-hoedjes types vertrouw je nog niet het passen op je fiets toe.

TwitterVolgen

“Klimaatbeleid is een economisch vraagstuk?” Nee het is MOREEL vraagstuk!

Vanmiddag kwam de volgende tweet voorbij in mijn TimeLine:

20140614-214201-78121020.jpg

Regelmatige volgers zullen inmiddels wel weten dat ik niet zo veel op heb met het vak macro-economie. Van bedrijfseconomie* kan je nog zeggen dat het min of meer handig is : “is in een nieuwe machine investeren een goed idee?”. Zodra economen echter “macro” gaan zijn het hopeloze in de weg staanders van duurzame verandering. Bij elk voorstel is het “te schadelijk voor de economie”, “niet kosteneffectief”, “suboptimale middelenallocatie” en wat al niet meer. Enkele heldere geesten melden de laatste tijd dat “nu handelen” wellicht goedkoper is dan uitstellen, waarna er weer tonnen papier verspild worden over de voor en tegenstandpunten.

Economen zijn mijns inziens totaal ongeschikt om met hun zakjapanner in de hand de wereld te besturen. Honderden miljoenen belastinggeld gaan er naar economisch onderzoek waaruit pareltjes als de Black-Scholes formule zijn ontstaan:

20140614-215430-78870956.jpg

De regel hierboven is de oorzaak van de financiële crisis in 2008. Waarom? Omdat niemand in een oogopslag snapt wat deze formule nou eigenlijk betekent. Hij wordt/werd gebruikt bij het berekenen van de prijs van gebundelde hypotheken, en omdat iedereen zo onder de indruk was van wat een paar slimme jongens met dit model verdient hadden luisterde niemand naar risicobewakers die zeiden dat je die formule NIET als model voor de hele wereld kan gebruiken. Geen bank-CEO die naar hen luisterde, geldhongerig als ze waren. (Er bleek overigens een onzichtbaar foutje in de formule te zitten : ze gingen namelijk uit van onafhankelijke risico’s terwijl in de praktijk bleek dat in onze mondiale economie alles met alles samenhangt).

Ook bij het “oplossen” van de crisis speelden macro economen een hoofdrol. Hun advies: gratis geld geven aan de TBTF banken, wederom hopend, net als in Reagan’s tijdperk, op Trickle Down Economics. Wederom werkte het niet, alleen werd door al dat gratis geld opeens diepzeeolie, schaliegas en teerzand financierbaar…..)

Niet geschikt dus om de wereld te besturen, onze heren en dames macro-economen, want laten we eens het allerkleinste stapje in het heelal maken en naar onze aarde kijken vanaf de maan. Wat zien we? Een blauw planeetje, miljoenen diersoorten die altijd in een natuurlijke balans en symbiose met elkaar leefden totdat er 150 jaar geleden een apensoort ontdekte dat je door aardolie in de fik te steken meer werk kunt verzetten dan door boterhammen te eten en de armen uit de mouwen te steken. Die apensoort moordde voor die olie vervolgens in sneltreinvaart duizenden (of miljoenen, we weten het niet) diersoorten uit, snoeide de grootste bossen op aarde en begon de atmosfeer te vergiftigen. Dat allemaal in opdracht van apen die zichzelf “economen” noemden en de overige apen er van probeerden te overtuigen dat er niks belangrijkers is dan snippers groen papier te verzamelen in een spelletje dat ze “exponentiële groei noemden” maar waarvan er nog niet één heeft uitgelegd hoe je zoiets op een gesloten systeem als de Aarde vol kan houden zonder catastrofaal einde.

We zijn nu op het punt aangekomen dat de overige apen zich groeperen en tegen de “economische apen” in de pen klimmen en zeggen: “niet elk probleem op aarde is een economisch probleem”. Het klimaatbeleid bijvoorbeeld is een moreel vraagstuk : hoe gaan wij, nu levende apen, ervoor zorgen dat we ophouden bossen te snoeien, diersoorten uit te moorden, ophouden met de atmosfeer verzieken, zodat we onze kinderen in ieder geval de kans geven het samenleven met de andere planeetbewoners te herstellen.

Waarschijnlijk begint het ermee minder waarde te hechten aan het heen en weer schuiven van die stukjes groen papier en ons weer wat meer op onze overige planeetbewoners te richten. Dus ja meneer Hoogduin, ik blijf er bij:

When you’re an economist, everything looks like an economic problem.

Omdat jullie overal de dienst uitmaken wil nog niet zeggen dat jullie daarom gelijk hebben.

* zelfs van bedrijfseconomie kan gezegd worden dat de duurzaamheidsvraag maar zelden integraal onderdeel is van het onderhanden vraagstuk.

Nabrander :’Overigens heeft de heer Hoogduin het hart wel op de goede plaats :
20140615-093100-34260063.jpg

Ik lees alleen de krant al 30 jaar verkeerd blijkbaar : overal waar “economie” staat moet ik “Morele klimaatwetenschap” lezen 🙂

PS Dit stuk van John Broome dat mijn menig op een waarlijk filosofische manier verwoordt is zeer de moeite waard!

TwitterVolgen

Een schone snelweg rijdt veel lekkerder

UPDATE : 30 november 2015

Vandaag werd bekend dat Deutsche Bank in opdracht van Inbev belastingontduikingsplannen ontwikkelde, zodat de al lage belastingen tot het niveau nul teruggebracht konden worden…. Veel leesplezier!

——————————————–

Een paar maanden terug reed ik op de snelweg toen mijn aandacht afgeleid werd door een vrachtwagen vol Spa Blauw met achterop een merkwaardige tekst : “Een schone snelweg rijdt véél lekkerder”.

Ik vond dat raar, de weg spoelt regelmatig schoon door de regen, de meeste auto’s gaan door de APK tegenwoordig, en er worden niet echt veel oude koelkasten in snelwegbermen gedumpt, dus wat zou daar nou achter zitten?
Ik begreep het niet en vergat het. Tot ik van de week een vrachtwagen vol SiSi met de zelfde tekst zag rijden. Dat kon geen toeval meer zijn.

Google bracht me vanmiddag het antwoord : InBev (van o.a. Jupiler, SiSi, Spa Blauw) vindt het nodig om zijn GreenWashing expliciet te maken: maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen om “The best beer company in the world” uit te kunnen hangen.

Wat is dat eigenlijk “maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Voor de een betekent het dat je met al je personeel, toeleveranciers en andere stakeholders je complete productieproces ombouwt naar CO2-neutraal, circulair, zonder afvalstromen en dat je schoon en sociaal producten maakt die lang meegaan en gerepareerd kunnen worden.

Voor de ander betekent het dat je een reclame bureau in de hand neemt die tegen zo laag mogelijke kosten een vette slogan verzint die voor zo laag mogelijke kosten maximaal MVO imago-rendement oplevert.

InBev behoort overduidelijk tot die laatste verderfelijke categorie. Want dat bedrijf is verantwoordelijk voor miljoenen halveliterflesjes Spa Blauw, kraanwater dat honderden kilometers vervoerd wordt en in fossiele verpakking in verpakking in verpakking “zo efficiënt mogelijk gedistribueerd” wordt.

Het eerlijke verhaal is natuurlijk dat InBev met zijn immense wagenpark de Nederlandse snelwegen volplempt met diesel verslindende vrachtwagens om volstrekt overbodige producten met gigantische bergen niet afbreekbaar verpakkingsmateriaal half Europa door te sleuren.

Ha! Een schone snelweg rijdt lekkerder, BRAAK! Ga je schamen met je reclamebureau. Ga jezelf omdenken! Help KRNWTR aan een gigantische naamsbekendheid, verkoop siroop in plaats van aangelengde limonade op basis van kraanwater. Ga de hort op in Den Haag en dwing 50ct statiegeld per flesje af. DOE IETS, maar flikker op met je stinkvrachtwagens vol onheuse reclame.

Onze snelwegen zullen een stuk leger zijn als jullie stoppen met Spa en SiSi, DAT rijdt pas lekker!!

TwitterVolgen

PeakOil voor GroeiAdepten

Het moet maar weer eens, een PeakOil stukje.

Je hoort er niet meer zoveel over, dat PeakOil. Nadat de wereldolieproductie van “crude” piekte in 2005 hobbelden we met een allengs mankere financiële sector naar 2008 toe waarin duidelijk werd dat je een op Fossiele Energie gebouwde groeieconomie niet oneindig kon opblazen als die Fossiele Energie opraakt. Het hele financiële bouwwerk van Lehman donderde in elkaar door een verkeerde gok op olieprijzen. Ze gokten op prijzen veel lager dan de 140 dollar per vat die op de borden kwamen. Onze “onafhankelijke” centrale bankiers deden wat de TBTF-banken eisten : gratis geld om hun nepschulden, nepzekerheden en nepwinsten intact te laten. Al die triljoenen dollars werden omgezet in “investeringen” om de economie weer aan te jagen en gingen naar diepzee-olie, teerzandprojecten en oh ja, schaliegas.
En de wereldeconomie herstelt. Yup. Gelooft u het zelf? Inmiddels zijn er zoveel oorlogen in het midden oosten en Noord Afrika dat het ontluikende oliegebruik daar onklaar is gemaakt. Het westen heeft ook niet stilgezeten en heeft iets zuiniger auto’s op de weg gekregen. Niet omdat de de Golf zoveel zuiniger is geworden overigens, maar omdat we nog maar zo weinig kunnen lenen van de banken dat er niet meer dan een UP op het verlanglijstje komt.

En dan die olieprijs he? We weten uit gedegen “wetenschappelijke economisch” (altijd grappig die twee woorden naast elkaar) onderzoek dat olie duurder dan 30$ per vat de westerse exponentiële groei onmogelijk maak, iets wat nu al sinds 2008 aangetoond wordt. Maar onze VVD blijft optimistisch en laat DNB rapporteren dan in 2016 dan EINDELIJK de olieprijs gaat dalen en dat daardoor de economie FORS gaat groeien (1,5%, dat was vroeger reden voor kamervragen, zulke lage groei).

Ik ga jullie uit een droom helpen : ons landje heeft nog niet, nul, noppes, nada gedaan om haar economie te defossiliseren. Nou vooruit, we hebben Aldel failliet laten gaan, OK. Maar voor de rest is Shell nog steeds ons grootste bedrijf, is alleen Schiphol overgestapt op elektrische bussen, hebben we miljoenen en miljoenen uitgegeven aan plug-in hybrides die door de leaserijders doodleuk vol benzine geplempt worden en zo voort.

Nee, als, ik zeg ALS, de economie aan gaat trekken dan zal blijken dat de olie die al onze bestelbusjes en distributieketens nodig hebben opeens toch weer 125-150-175 dollar per vat gaat kosten: (hier de ontwikkeling van de opsporingkosten en productiegroei voor de drie grootste oliebedrijven ter wereld)
20140611-234139-85299056.jpg

Dan tellen we daarbij het tragische verlies van de laatste regio op aarde waar de olieproductie nog steeg (Mosul) en het Saoedische CBS dat berekende dat dat land rond 2023 alle olie die ze produceert zelf nodig zal hebben. Ik noem de exponentieel stijgende vraag uit Chindia express niet, daar mag René Leegte over filosoferen de volgende keer dat hij de preekstoel beklimt.

Er zijn nog wel een paar continenten die hun oliegebruik zullen zien kelderen overigens (Zuid-Azië, Zuid-Amerika , Afrika) maar voor de sociale gevolgen daarvan zullen we wel even een paar decennia de andere kant op moeten kijken, it aint gonna be pretty. Misschien stort het hard genoeg in om onze oliedorst nog een jaartje of 10 te lessen, who knows.

Dus NEE, ik geloof niks van onze “economen”. Ze leven in een wereld waar geld een productie middel is en geloven dus echt dat het wel goed gaat komen met onze oliedorst. Ik denk daar anders over.

Ben ik negatief over onze toekomst? nee hoor!
Defossiliseren kan je leren! En volgens mij wordt dat hartstikke leuk!

(Geïnspireerd door een posting van Simon Kalf op de PeakOil discussiegroep)

Het deflatiespook

Toen ik klein was zaten er in de postzegelverzameling van mijn opa Duitse postzegels met een waarde van 1 miljard Mark. Op school werd het er ingeramd : inflatie is het ergste dat bestaat en moet ten koste van alles voorkomen worden, want anders moet je het salaris dat je krijgt rennend en hijgend in de supermarkt uitgeven omdat het anders ‘s avonds niks meer waard is.

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik wat later ontdekte dat overheden hemel en aarde bewegen om inflatie te veroorzaken, enerzijds om hun volk arm te houden, en anderzijds om te verhullen dat ze (onze regeringen) al eeuwen op de pof leven. Hun oorlogen, megalomane bouwprojecten en andere stempels die ze graag op de geschiedenis drukken worden namelijk betaald met geld dat ze van het eigen volk lenen (uw verplichte pensioen bestaat voor een fors deel uit staatsleningen). En dat kan alleen terugbetaald worden als de waarde van die lening keihard in waarde daalt. Niemand in Den Haag zegt het hardop, maar ohhhhh, wat zouden ze graag een inflatie van 10.000% hebben: de hele staatsschuld weg voor de prijs van 600 postzegels!

En wat ik dus nog weer later leerde is dat overheden nog panischer worden van deflatie dan van wiet, opgenomen telefoongesprekken over burgemeestersbenoemingen en bankafschriften waaruit witwassen van drugsgeld door Teeven blijkt.

Want als de economie in een deflatoire situatie (geld wordt in de loop van de tijd meer waard) terecht komt moet meneer Dijsselbloem met de billen bloot : een schuld is iets dat uiteindelijk terugbetaald moet worden. Dat u en ik wel allemaal 30 jaar ploeteren om onze hypotheek terug te betalen doet er niet toe, niet alle varkens zijn gelijk. De overheid wil leuke plannetjes (JSF, HSL, nieuwe zorgstelsel, kleinere grotere kleinere scholenconglomeraten, buitenlandse “vredesmissies”) uit kunnen voeren, en zich niet met zoiets sufs als het huishoudboekje bezighouden.

En dus krijgt de ECB alle (democratisch niet gecontroleerde) macht om te doen wat haar goeddunkt, als het maar inflatie veroorzaakt. De meest voor de hand liggende methode (geld drukken en met kruiwagens naar winkelcentra rijden en daar uitdelen) wordt niet gekozen. Evenals nummer twee op die lijst : zorgen dat salarissen verhoogd worden, te beginnen bij de overheden. Nee, in plaats daarvan kiest men er voor TBTF-banken vol te plempen met miljarden gratis geld (rente nul) zodat die kunnen gaan “investeren”. Dat dit nu al 4 jaar niet werkt is geen enkele reden om het nu met 4-voudige enthousiasme nog een keer te doen.

En dat terwijl we allemaal al decennia gewend zijn aan hyperdeflatie, en daar allemaal vreselijk blij van worden : mijn eerste internetabonnent van 100 gulden per maand voor flatfee-inbellen met mijn 54kbit/s modem is nu twintig jaar later nog steeds 45€, maar ik krijg nu wel 1000x zoveel waar voor mijn geld! En die 47″ platte TV waar ik al 10 jaar van droomde en destijds evenveel kostte als een keuken staat nu voor €500 in de schappen.
De zonnepanelen waar ik al jaren van droom? Onbetaalbaar zonder torenhoge subsidies, maar binnenkort voor een habbekrats te koop in de bouwmarkten om de hoek.

Daarbij is “loonmatiging” er zo ingeramd door onze corporatistische vriendjes in Den Haag dat mijn salaris al 4,5 jaar niet meer aan de inflatie is aangepast, en ik dus SNAK naar een forse deflatie, zodat ik mijn boodschappenmandje weer kan vullen met even veel pakken hagelslag en Donald Ducks als 5 jaar geleden. Weinig kans echter, de MegaCorps zijn zo verslaafd aan lage lonen en lage belastingen dat ze allemaal niet weten hoe snel ze de Telegraaf vol moeten braken met paniekverhalen als je het woord “loonsverhoging” alleen maar in de mond neemt.

En de aan de inflatie/deflatie gekoppelde spaarrente? Don’t worry Jeroen, ik ben mijn geld bij jouw To Big To Fail spaarbanken aan het weghalen en help onze kleine economie-aanjagers voortaan zelf via crowdfunding, iets meer risico maar veeeeeel leuker. Nog even, en TBTF is To Big To be Relevant.

TwitterVolgen