Site pictogram Lars Boelen

Politiek Pamflet Lars Boelen #GroenLinks #Weert

19 maart nadert met rasse schreden, en ik sta al een poosje op de lijst voor mijn partij GroenLinks Weert op 4. Niet direct een kansrijke plek voor een zetel, maar voor die kiezers die overwegen een stem op mij uit te brengen : this is what you get.
Ik ben GroenLinkser en sta achter ons programma, maar je kan nooit alle zaken die 4 jaar vooruit gaan spelen van tevoren vastleggen, dus hier een overzicht van wat ik op ons af zie komen en hoe ik daar over denk.

Artikel 1 van de grondwet is heilig voor me, en dat gaat heel ver bij mij.

De overheid is er voor de burgers, NIET voor bedrijven.
Dat je de inkomstenbelastingwet niet 1:1 kan laten gelden voor bedrijven snap ik wel, maar je kan wel je best doen.
– alle bedrijven worden gelijk behandeld (speciale deals verbieden)
– transparantie : alle contacten tussen bedrijven en B&W worden opgenomen en zijn middels de wet openbaarheid bestuur opvraagbaar
– mocht ik raadslid worden : alle commerciële lobbyactiviteiten via mail, sms, WhatsApp en telefoon beschouw ik als openbaar en worden op mijn blog gepubliceerd. Persoonlijk contact is natuurlijk vertrouwelijk.
– overheid stopt met grondspeculant spelen en saneert zsm haar vastgoedportefeuilles
– leegstaande bedrijfspanden worden na 5 jaar eigendom van de gemeenschap, hierdoor wordt de voormalig eigenaar gedwongen zijn verlies te nemen en kan de gemeenschap het object tegen goede voorwaarden herontwikkelen.
– alles wat de gemeente kan doen om uw privacy te beschermen wordt door mij ondersteund (minder camera’s, geen neuzende ambtenaren in zorgdossiers)

Regionale zaken
– verbreding van de twee smalle viaducten tussen Weert en Eindhoven. Het is bizar dat die bottlenecks niet weggehaald worden, half in Eindhoven werkend Limburg staat de bossen daar dagelijks te vergassen. Hier is viaductverbreding (meer asfalt) dus erg groen.
– aanzwengelen contacten met grote broer Eindhoven. (Snelfiedspad, leegstaande bedrijventerreinen, chique wonen faciliteren)
– de zorgtaken die het rijk bij de gemeentes neerlegt moeten we zo effectief en sociaal mogelijk oppakken. Weert voert de gezinsregisseur NIET in, de jeugd-GGZ is de ervaren en professionele partij die vraaggestuurd werkt. Ze krijgen van mij de ruimte hun taak uit te blijven voeren. De gemeente Weert gaat NIET aan dossiervorming doen, ambtenaren zijn daar niet voor opgeleid en we gaan ook geen externe specialisten inhuren.

Wie(ër)t
– Weert gaat in een een van de leegstaande fabrieken een legale hennepkwekerij beginnen en voor een spotprijs cannabismedicijnen maken, en coffeeshops een legale achterdeur geven.
– er komt een Cannabis onderzoekscentrum in Weert

(Sociaal) Wonen
– sloopplan meest energie onzuinige huurwoningen, dit zullen ook de goedkoopste woningen zijn. Bewoners krijgen energieneutraal huis terug, dat wel iets duurder is, maar de huur + huursubsidie + energierekening zal gelijk zijn aan de oude kosten.
– middels lage grondprijs voor woningbouwcorporaties terugbouwen 0-op-de-meter woningen
– Nieuwbouwvergunning uitsluitend bij “0-op-de-meter” resultaat
– Wijkbarbeques/buitenkeukens realiseren zodat mensen laagdrempelig samen in de wijk kunnen koken en eten en samen dingen doen.

(Sociaal) Werk
– sociale werkplaatsen gaan stadslandbouw op braakliggend terrein doen
(Dit levert geld op dat opnieuw geïnvesteerd wordt)
– leegstaande panden “gratis” beschikbaar stellen aan startups / bijstandsgerechtigden. Dit moeten broeinesten van initiatief worden. Als er omzet gedraaid wordt gaat men “huur” betalen
– bedrijven met minder dan 2,5% arbeidsbeperkten mogen niet meedingen naar overheidscontracten. Als een bedrijf minder dan 40 mensen in dienst heeft moeten ze 2,5% van de contractwaarde in sociaalwerkglegenheidsfonds storten.
– bijstandsgerechtigden hebben recht op vrijwilligerswerk : als u buiten de maatschappij dreigt te komen te staan dan pakt de gemeente de handschoen op en zorgt dat u met uw energie een positieve bijdrage kunt blijven leveren aan onze samenleving, geen dwang, een recht! (Gemeente helpt u dus met uw voorstellen)

Niet pimpen, maar slim krimpen
In tegenstelling tot de partij die zich liberaal noemt maar reactionair is kies ik ervoor de demografische ontwikkelingen Nederland als gegeven te nemen. We gaan dus geen overheidsgeld in “pimpen” stoppen om Weert op te leuken. Ik kies ervoor om slim te krimpen, de stad te verdichten en de vrijvallende buitengebied om te vormen tot voor de lokale bevolking waardevolle voorzieningen : volkstuinen voor wie dat wil, natuurspeelparken, dat soort werk. Dit leidt tot een actievere (jonge) bevolking, gezond en gevarieerd etend, geld overhoudend op het huishoudbudget.

Kortom, heftig links en sociaal, op weg naar fossielvrij, mensen vertrouwen, zoveel mogelijk doen met gesloten beurs : Lars Boelen, GroenLinksWeert nummer 4

Mobiele versie afsluiten