Energieplan

Al mijn advies draait om het Energieplan. Het is in mijn jarenlange adviespraktijk gebleken dat mijn klanten het meest gebaat zijn met een gefaseerd plan met een begroting voordat de schop de grond in gaat, bij wijze van spreken. En “energieplan” dekt de lading niet eens goed, ik kijk integraal naar de woning en de woonwensen en hou in mijn plannen alvast rekening te houden met zaken als levensloopbestendigheid, toekomstige ontwikkelingen in energieland als elektrisch autorijden en regenwateropslag.

Ik probeer mijn klant zo snel mogelijk zoveel mogelijk te laten profiteren van de investeringen die gedaan worden. Ik geloof niet zo in zonnepanelen die na 8 jaar terugverdiend zijn en nul komma nul bijdragen aan het wooncomfort. Mijn klant snapt dat ook. Uit deze ervaring is het 1-2-3 stappenplan ontstaan.

Stap 1 : Besparen, isoleren, ventileren

We gaan het huis isoleren en koudebruggen aanpakken. Ook kijken we naar de ventilatie en de mogelijkheid te besparen op het verbruik van apparatuur. We bereiden zoveel mogelijk de afsluiting van het gas voor : elektrisch koken en de openhaard……….. ouch… Ja, we zijn streng met een knipoog.

Stap 2: Elektrificeren

In deze stap gaan we het huis van het gas afsluiten. De CV-ketel wordt vervangen door een efficiënte warmtepomp en het afgiftesysteem wordt geoptimaliseerd.

Stap 3: “Zelf energie op wekken”

Gefeliciteerd, je draagt niet meer bij aan de aardbevingen in Groningen en met elk zonnepaneel en windmolen die er in Nederland bijgeplaatst wordt word je huis automatisch duurzamer. Als je dak er geschikt voor is dan helpen ike ook nog mee met het plaatsen van zonnepanelen, maar ik help je net zo graag met het zoeken naar PostCodeRoos-projecten in de buurt als er geschikte sporthalen of winkelcentra zijn die we vol kunnen leggen. Dan blijven je mooie geglazuurde dakpannen gewoon lekker liggen en wek je toch duurzame stroom op.

Comfortabel wonen in een huis dat toekomstbestendig is gemaakt? Dat doe je met een 1-2-3 Energieplan van Everything Sustainable!